KONTAKT  |    _eng _sk

Ladislav Rožek predsedom Rady Združenia slovenských skúšobní
           Pridané: 05.10.2009
Autor: -if-
Kategória: 40/2009

Aktuálne otázky týkajúce sa nových laboratórnych trendov, ako aj normalizačnej a metrologickej činnosti, boli témou medzinárodnej konferencie Nové trendy v skúšobníctve, ktorú v uplynulom mesiaci usporiadalo Združenie slovenských skúšobní v Nízkych Tatrách. Výsledky práce laboratórií na tomto podujatí prezentovala aj spoločnosť U. S. Steel Košice - Labortest, s.r.o. Súčasťou konferencie bolo zasadnutie Rady Združenia slovenských skúšobní, na ktorom za predsedu Rady Združenia zvolili Ladislava Rožeka, riaditeľa spoločnosti U. S. Steel Košice - Labortest, s.r.o. Menovanie je ocenením jeho dlhoročnej práce v oblasti skúšobníctva.

Združenie slovenských skúšobní je záujmové združenie podnikov, firiem, akciových spoločností, vysokých škôl, výskumných ústavov a iných organizácií, pre ktoré je skúšobníctvo hlavnou alebo jednou z hlavných činností. Rada Združenia slovenských skúšobní je oprávnená vydávať Osvedčenia s právom používať pečiatku skúšobne, evidovanej v združení, ktorá je spôsobilá poskytovať odborné služby v zmysle platných noriem EN. Objektívnym a kvalifikovaným posudzovaním vlastností výrobkov ich skúšaním, osvedčovaním a preukazovaním zhody s určenými technickými predpismi a normami a na základe svojich zistení, vydáva oprávnené laboratórium doklad o kvalite testovaných výrobkov.

Empty

ODPORÚČAME

11.09.2019
Minister hospodárstva ocenil aj desiatich košických oceliarov
02.08.2019
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2019
19.07.2019
Konáme v záujme zachovania našej konkurencieschopnosti
10.07.2019
Hutnícky priemysel čelí kritickým úskaliam