Vyhľadávanie:

Len odvážnym šťastie praje

Len odvážnym šťastie praje

Stretnutie mladých lídrov východného Slovenska s veľvyslancom USA Rodolphem Valleem

Veľvyslanectvo USA a Americká obchodná komora na Slovensku pripravili pre mladých na východnom Slovensku zaujímavé podujatie - Fórum lídrov, na ktorom získali nielen zaujímavé informácie, ale mali možnosť nadviazať aj užitočné vzájomné kontakty.

Medzi mladých lídrov východného Slovenska prišiel aj veľvyslanec USA na Slovensku Rodolphe Vallee. "Svoje pôsobenie na Slovensku nevnímam len ako prostriedok na komunikáciu s vládou, ale aj s ľuďmi. Budúcnosť Slovenska vidím predovšetkým v mladých ľuďoch. Každý z nás pochádza z iného prostredia, venuje sa inému typu práce, ale zdá sa mi, že máme spoločnú víziu, spoločný cieľ. Preto chcem práve s mladými ľuďmi debatovať, čo ďalej," povedal ambasádor. Ako prezradil, sám prešiel siedmimi rôznymi kariérami, vyštudoval biológiu, venoval sa biznisu, pôsobil na Wall Street, nuž a v súčasnosti politike. Podľa jeho názoru, mladí, ktorí sa tu zišli, budú možno o desať rokov pracovať v takých povolaniach, aké dnes ešte neexistujú. Mladí lídri musia brať všetky príležitosti ako výzvy, pracovať ako najlepšie vedia, ale popritom nesmú zabúdať na voľný čas, rodinu, priateľov.

So skúsenosťami zahraničného investora na Slovensku sa podelil zástupca spoločnosti Molex Franz Vollmann. Mladým lídrom, ako nositeľom budúcich zmien poradil, aby boli flexibilní, aby sa nebáli brať na seba zodpovednosť a riziko pri plnení výziev, aby boli hrdí na Slovensko, pretože tu na Slovensku máme byť naozaj na to, čo sme v posledných rokoch dosiahli, hrdí.

"Ľudské zdroje," prihovoril sa k mladým aj viceprezident USSK Miroslav Kiraľvarga, "je to najdôležitejšie, čo vo firme máme. Sú to zdroje ako každé iné, v jedných prevyšuje dopyt, v druhých ponuka. Samozrejme, v USSK sme radi, keď prevyšuje ponuka, keď si môžeme vyberať. Preto spoločnosť USSK má vypracovaný program prijímania nových absolventov. Hľadáme ľudí, ktorí sú schopní pracovať ako manažéri, hľadáme ľudí, ktorí sú odborníci. Snažíme sa zabezpečiť, aby na každej úrovni manažérstva boli lídri, aby títo lídri boli všade a zároveň aby ich spoločnosť dokázala motivovať k ďalším výzvam. Vo firme pravidelne prebieha hodnotenie zamestnancov. Je to proces, kedy hodnoteniu zo strany okolia predbieha samohodnotenie."

Ako ďalej povedal viceprezident, mladý človek na Slovensku musí zmeniť svoje myslenie - vyštudovať akúkoľvek strednú školu a ísť na ktorúkoľvek vysokú. Predovšetkým by si mal poriadne premyslieť, čo bude študovať, čo chce ďalej v živote robiť. Pretože len tak môže v živote uspieť.

Poradca ministra financií Richard Sulík, ktorý stál pri zrode daňových a dôchodkových reforiem už pred tromi rokmi, tiež čo-to prezradil o svojej kariére. Sám začínal ako súkromný podnikateľ, mal vlastnú firmu, a pri jej riadení zistil, aké zlé sú naše daňové zákony. Svoje postrehy z praxe preto dal na papier, dal sa ohlásiť u vtedajšieho ministra Ivana Mikloša a tak sa vlastne zo dňa na deň stal jeho poradcom. Po tohtoročných júnových voľbách bol oslovený novou vládou, aby sa ďalej podieľal na novelách daňového systému. Ponuku prijal preto, aby tu nedochádzalo k rôznym deštrukciám.

Poradcom premiéra za minulej vlády bol aj moderátor a jeden z organizátorov fóra, mladý líder Ondrej Sočuvka, ktorý je teraz síce na voľnej nohe, avšak reálne uvažuje nad prácou pre veľkú spoločnosť v oblasti budovania vzťahov s vládou. Bol by sám ochotný zobrať na seba riziko a zodpovednosť, opýtala sa ho Oceľ východu. "Samozrejme, ináč by som tu nebol. Zodpovednosť sme na seba zobrali už tým, že nielen sa nesťažujeme a nefrfleme na život, aký je, že nie je dostatok príležitostí, že sa nemôžeme vzdelávať, ale naopak sa niečo snažíme urobiť. Organizácia tohto podujatia je konrétnym dôkazom toho, že sa snažíme zobrať zodpovednosť. Snažíme sa v prvom rade spoznať mladých ľudí, ktorí majú podobné plány. To, že ich na toto fórum prišlo toľko, hovorí o tom, že na východe sú ľudia, ktorí sú otvorení novým myšlienkam. Prišli tu mladí lídri z rôznych oblastí - ekonómovia, ľudia zaoberajúci sa sociálnou prácou, z tretieho sektora. Pre nás by bolo nemožné prísť a nadiktovať im, čo všetko majú robiť. Náš prínos je v tom, že chceme, aby sa títo ľudia medzi sebou navzájom poznali, aby sa navzájom rozprávali, inšpirovali. Ja ako ekonóm nebudem pravdepodobne vedieť, čo má navrhnúť a robiť mladý človek, ktorý pracuje s nezamestnanými ľuďmi. Ale to, že sa s nimi stretneme, že sa s nimi porozprávame, že spoznáme ich názory, že sa navzájom inšpirujeme, prídeme spolu na to, čo môžu pre rozvoj svojho regiónu urobiť.

Ďalším naším krokom bude ponúknuť týmto mladým ľuďom možnosti ďalšieho vzdelávania. Niektorí z nich už pracujú, niektorí ešte len študujú, ale všetkým chceme ponúknuť programy v spolupráci so zahraničnými univerzitami, ktoré prídu na Slovensko. Budú to kurzy biznisu, obchodu, manažmentu, ale aj odborné a technické kurzy. Každý, kto bude mať záujem, ochotu sa niečo naučiť a zároveň ochotu si nájsť na tieto kurzy čas, dostane príležitosť."

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...