Vyhľadávanie:

Letná olympiáda so zmenami

Letná olympiáda so zmenami

Pribudnú ďalšie populárne športy

Už iba mesiac zostáva do slávnostného ceremoniálu XIV. ročníka Letnej olympiády U. S. Steel Košice, ktorá sa uskutoční v dňoch 3.-4. septembra 2004. V uplynulom týždni sa stretli vedúci jednotlivých športov olympiády, aby prerokovali niektoré zmeny za účelom zatraktívnenia súťaží v malom futbale, volejbale, nohejbale, stolnom tenise, kolkoch, softbale, cyklistike, behu na 10 km, tenise a novom športe, ktorým bude v tomto roku squash. Účastníci tohto nového športového odvetvia sa predstavia, podobne ako stolní tenisti, v telocvični vysokoškolských internátov na Jedlíkovej ulici. Hrať sa bude vo dvojiciach s loptičkou, pričom každý z hráčov používa raketu. Podľa počtu prihlásených sa po uzávierke, ktorá bude 24. augusta, rozhodne o tom, či sa bude hrať na dva, alebo tri víťazné sety. Každý set sa hrá do deväť bodov, súťaž začne hneď po otváracom ceremoniáli v piatok 3. septembra po 16.00 hodine.

V malom futbale sa naďalej bude hrať v skupinách s nasadením najlepších štyroch tímov z uplynulého ročníka. Problémy nastanú iba vtedy, keď niektoré z mužstiev na zápasy nenastúpi. Vznikajú kontumácie a niektoré tímy sú potom v nevýhode v počte odohraných stretnutí. Naruší sa tým regulárnosť súťaže. V minulosti to robili často kritizované výbery zo Žiaru a Istebného, ktoré tento raz nenastúpia. Vo volejbale registrujeme z roka na rok proces "starnutia" hráčov v kategóriách mužov i žien. Aby nedochádzalo k úbytku prihlásených tímov, budeme tolerovať tzv. posilnenie družstiev po osvedčenej praxi z hokejového turnaja. Na súpiske totiž môžu byť zapísaní dvaja hráči z inej spoločnosti či DZ, ak tí neprihlásili samostatné družstvá do volejbalovej súťaže.

Tenis zaznamenal pri prvom vstupe na olympiáde vlani štartovný boom. O vysokom počte štartujúcich svedčí aj to, že počas záverečného vyhlasovania víťazov sme museli chvíľu počkať, kým prídu finalisti z tenisových kurtov. Pretože aj v tomto roku očakávame účasť vyše 70 účastníkov v tenisovom turnaji jednotlivcov, k doterajším vekovým kategóriám do 35 a nad 35 rokov pribudne aj kategória nad 45 rokov. Stolnotenisový turnaj patrí už tradične k najstabilnejším súťažiam na olympiáde a s viac než 55 účastníkmi aj v tomto roku dokonale preverí sily a schopnosti všetkých štartujúcich mužov i žien v kategóriách do 40 a nad 40 rokov. Nohejbalistom stačí na stretnutia v skupinách i o konečné umiestnenie v olympijskom turnaji vždy len sobota. Oceliari si z tohto športu urobili "súkromný podnik" a už štyri roky po sebe sa dostalo ich mužstvo na najvyšší stupienok víťazov.

V kolkárskej súťaži sa pre vyhodnotenie najlepších celkov budú započítavať výsledky až štyroch najlepších mužov z prihlásených 4+1 a troch najlepších žien z prihlásených 3+1. Cyklistická trasa so štartom na Myslavskej ceste s obrátkou na moste pred Šacou a cieľom opäť na Myslavskej ceste zostáva nezmenená. Časovka sa bude hodnotiť v troch kategóriách mužov do 40, do 50 a nad 50 rokov, ako aj v dvoch kategóriách žien do 35 a nad 35 rokov. Vytrvalci na 10 km už tradične odštartujú zo vstupného areálu v sobotu o 10.15 h., ale k nim tentokrát na štarte pribudnú naši spolupracovníci z U. S. Steel Košice na kolieskových korčuliach tak, ako je to aj na polmaratónskej trati MMM v Košiciach. Teraz si to korčuliari vyskúšajú iba na 10 kilometrovej trati, ako bežci. Podmienkou účasti štartujúcich je kvalitná výstroj a prilba.

Záväzné prihlášky pre športy letnej olympiády už boli distribuované do jednotlivých spoločností, divíznych závodov, útvarov GM i úsekov viceprezidentov a sú uverejnené aj na Intranete v časti šport. Prihláška bude napokon uverejnená aj v Oceli východu. Vyplnené záväzné prihlášky je nutné doručiť v písomnej alebo v elektronickej podobe na adresu: Miroslav Astrab (mastrab@usske.sk), tel.: 3-7732, fax: 3-0775, alebo Ján Margita (jmargita@usske.sk), tel.: 3-1549 do 23. augusta 2004. Okrem toho je možné tieto prihlášky osobne odovzdať členom organizačného výboru z jednotlivých spoločností, DZ, útvarov a úsekov, ktorí ich predložia ku skompletizovaniu športov na zasadnutí OV dňa 24. augusta o 10.00 v jedálni SOU v Šaci.

Vlani nastupovali všetci účastníci letnej olympiády v jednotných tričkách, v tomto roku pre nich pripravili organizátori opäť ďalšiu novinku, keď každý z olympionikov dostane športovú šiltovku s logom USSK a biele návleky na ruku proti poteniu.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...