Vyhľadávanie:

Letná stáž 2023 je za nami

Letná stáž 2023 je za nami

V mesiacoch júl a august absolvovalo v USSK Letnú stáž 36 študentov vysokých škôl, najmä z košickej Technickej univerzity a Univerzity P. J. Šafárika, počas ktorej sa zoznámili s reálnym svetom fungovania priemyselného podniku pod vedením skúsených mentorov vo výrobných a administratívnych prevádzkach spoločnosti. Okrem odbornej prax absolvovali exkurziu vo výrobných prevádzkach, odborné tréningy a školenia, reálne sa zúčastňovali riešení projektov a úloh.

Záverečnou výzvou bolo riešenie prípadovej štúdie, kde študenti v skupinách využili všetky svoje teoretické a získané praktické skúsenosti a nadodborné zručnosti.

Dana Sikorová, riaditeľka pre personálny servis oceňuje aj záujem študentov pokračovať v stáži počas celého roka: „Veľmi nás teší záujem študentov pokračovať v spolupráci na Celoročnej odbornej praxi, kde budú môcť rozvíjať svoju prípravu na budúce povolanie, prinesú nám nové nápady a moderný pohľad na svet a možno sa raz stanú našimi kolegami tak, ako sa to podarilo 14 stážistom, ktorých sme v roku 2023 prijali do pracovného pomeru po ukončení vysokoškolského štúdia. Okrem vysokoškolákov sa novými zamestnancami stalo aj 68 absolventov zmluvných stredných odborných škôl v Duálnom systéme vzdelávania.“

A ako hodnotia Letnú stáž samotní študenti? Prinášame pár vyjadrení:

  • Najviac sa mi páčilo, že to nebolo iba o pracovnej činnosti, ale že sme mali aj možnosť sa posúvať a vzdelávať v rámci týždenných seminárov a školení.
  •  Oceňujem zaujímavé témy prednášok. Vždy som sa dozvedela aj nové informácie, najviac ma zaujala online prednáška Excel pre pokročilých a prednáška o koučingu.
  • Spolupracoval som pri riešení konštrukčných problémov z rôznych prevádzok, a rozvíjal svoje teoretické vedomosti a praktické skúsenosti.
  • Školenia v rámci letnej stáže boli veľmi zaujímavé a interaktívne pripravené.
  • Bol som spokojný ako s obsahom Letnej stáže, tak aj s pracovnou sférou.
  • Zúčastňoval som sa rôznych meraní, skenovaní objektov a následnom post-spracovaní získaných údajov v rôznych druhoch softvérov, kde som zdokonaľoval svoje teoretické skúsenosti.
  • Získal som cenné praktické skúsenosti pri predaji produktov, komunikácii so zákazníkmi a prevádzkou, tvorbe kontraktov, vypracovávaní reportov.
  • Stáž bola skvelá, rozšírila mi obzory. Bola to veľmi cenná skúsenosť napriek tomu, že to nebolo v odbore, ktorý študujem. Pracovali so mnou veľmi príjemní, trpezliví a ústretoví ľudia. Rovnako veľmi kladne hodnotím aj kurzy, ktoré ponúklo HR.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...