Vyhľadávanie:

Magnetky pre zamestnancov finálnej výroby

Magnetky pre zamestnancov finálnej výroby

Viac ako 1 300 zamestnancom divíznych závodov Zušľachťovne a obalová vetva a Expedícia U. S. Steel Košice sa v uplynulých dňoch prihovoril listom generálny manažér pre finálnu výrobu Thomas J. Kevin. V obálke s ďakovným a zároveň i motivujúcim písmom každý z nich našiel aj malú pozornosť v podobe 28 kusov magnetiek tematicky sa viažucich k bezpečnosti práce. Dôvodom na takýto malý darček sú pozitívne výsledky v oblasti bezpečnosti práce - expedienti majú za sebou tri roky práce bez úrazu, obalári jeden rok a zušľachťovači desať bezúrazových mesiacov, ale tiež snaha "mať stále pred očami" bezpečnostné programy, pravidlá a postupy uplatňované v našej spoločnosti.

Thomas Kevin v liste apeluje na kolegov, aby v pozornosti nepoľavili a sústredili sa na bezpečný výkon práce. Pozornosť zamestnancov upriamil najmä na pohyb mobilných zariadení a žeriavov a na nebezpečné zóny. Povzbudil ich tiež, aby kládli otázky a žiadali odpovede, ak si myslia, že niekto prácu nevykonáva bezpečne. Na akékoľvek pochybnosti týkajúce sa bezpečnosti, uviedol, sú pripravení odpovedať nadriadení i inšpektori bezpečnosti práce. "Naše praktiky a postupy sú účinné iba vtedy, keď podľa nich postupujeme a vždy ich aktualizujeme, ak ich zlepšením dosiahneme nápravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Nevyhnutnou podmienkou pre splnenie spoločného cieľa 0 úrazov je zapojenie a úsilie každého zamestnanca našej spoločnosti," oslovil kolegov v liste a na margo magnetiek napísal: "Verím, že ich použijete na prichytenie veselých fotiek Vašich rodín a priateľov, ktorí Vás milujú a ktorým na Vás záleží."

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...