KONTAKT  |    _eng _sk

Za zákazníkmi s novou ochrannou známkou
           Pridané: 29.08.2011
Autor: Pripravili: Richard DREISIG a Ľubomír POLIAK
Kategória: 18/2011

Spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. prednedávnom rozšírila portfólio vlastných ochranných známok. Registráciami na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ako aj na Medzinárodnom úrade Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) v Ženeve sme zápisom získali výlučné oprávnenie používať kombinovanú ochrannú známku U. S. Steel Europe v spojení s tovarmi, pre ktoré bola zapísaná, v nasledujúcich krajinách: Slovensko, Česká republika, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Francúzsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko a Veľká Británia. Na medzinárodnej úrovni nadobudla účinnosť dňom podania žiadosti 9. februára 2011, u nás sa stala právoplatnou od augusta 2011. Novinka tak rozšírila rodinu ochranných známok na Slovensku, pod ktorými odberatelia evidujú naše produkty. Patria sem KORAD, KOHAL, KODUR a KOSMALT.

Čo vo všeobecnosti znamená "mať" ochrannú známku?

Hlavnou úlohou ochranných známok je zachovať jedinečnosť a nezameniteľnosť tovarov a služieb firmy pred výrobkami a službami konkurencie. Prispievajú k budovaniu imidžu a reputácii produktov, ale aj samotných výrobcov. Spotrebiteľom pomáhajú identifikovať výrobky (tovar, alebo službu) konkrétneho producenta a odlíšiť ho od iných, zhodných či podobných. Navyše, zákazníci si vytvárajú k určitým ochranným známkam emocionálny vzťah, ktorý je založený na požadovanej kvalite, alebo vlastnostiach. Pre firmy je to stimul na zvyšovanie, prípadne udržiavanie akosti vlastných výrobkov, čím si na trhu zabezpečujú pozitívnu reputáciu.

Ochranné známky majú oporu aj v zákone. V príslušných krajinách nesmie nikto bez súhlasu majiteľa používať označenie zhodné s ochrannou známkou, aká je zaregistrovaná pre zhodné tovary alebo služby. Ak sa vlastník rozhodne, môže udeliť súhlas na používanie ochrannej známky tretej osobe, prípadne ju previesť na inú. Ochranné známky môžu byť registrované ako akékoľvek slová, písmená, číslice, kresby, tvary, farby, emblémy, etikety, prípadne ich vzájomné kombinácie. V niektorých krajinách evidujú dokonca aj reklamné slogany, trojrozmerné označenia, zvuky, pachy a vône. Spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. už roky oslovuje zákazníkov prostredníctvom produktov, ktoré sú spojené s ochrannými známkami. Dávajú im záruku kvality a spokojnosti, ktorá tvorí základ úspešnej spolupráce.

Dôležité je tiež pochopiť rozdiel medzi obchodným menom a ochrannou známkou. Obchodným menom je názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva úkony pri svojej podnikateľskej činnosti a odlišuje sa ním od ostatných podnikateľov, napr. U. S. Steel Košice, s.r.o. Ochranná známka je označenie, ktoré sa viaže na tovary a služby, t.z. je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej firmy od inej.

Spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. môže používať ochrannú známku v reklame a pri označovaní svojho tovaru, ale svoje obchodné meno - U. S. Steel Košice, s.r.o. musí využívať pri svojom podnikaní, ako je napr. uzatváranie zmlúv a odosielanie listov. Vzhľadom na to, že subjekt U. S. Steel Europe neexistuje, nemôže mať ani zamestnancov alebo podnikať. Elektronickú podobu ochrannej známky, ako aj Manuál grafických štandardov ochrannej známky U. S. Steel Europe, nájdete na intranete v sekcii Vonkajšie vzťahy.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu