Vyhľadávanie:

Od septembra nové pravidlá

Od septembra nové pravidlá

S viceprezidentom pre ľudské zdroje Martinom Pitorákom o novele Zákonníka práce

Už o dva týždne, 1. septembra 2011, nadobudne účinnosť novelizovaný Zákonník práce, ktorý do pracovno-právnych vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami prináša viacero zmien. Hovoríme o nich s viceprezidentom U. S. Steel Košice pre ľudské zdroje Martinom Pitorákom.

· Čo znamená pre firmu aplikácia novelizovaného Zákonníka práce do praxe?
Zamestnávatelia, ale aj zástupcovia zamestnancov, mali pri vyjednávaní zmien rôzne očakávania. Zmeny, ktoré nakoniec prešli schvaľovacím procesom, sú určitým kompromisom. Myslím, že je to aj dobrý signál pre zahraničných investorov. Aplikácia do praxe má niekoľko aspektov. V súčasnosti pracujeme na definovaní tých zmien Zákonníka práce, ktoré bude potrebné zapracovať do vnútorných predpisov. Vzhľadom na to, že jeho platnosť nadobudne účinnosť už od prvého septembra, zamestnancov ľudských zdrojov, ktorí dávajú podporu a výklad manažérom, potrebujeme preškoliť.

· Ktoré zo zmien, či už z hľadiska zamestnávateľov alebo zamestnancov, považujete za kľúčové, teda najdôležitejšie?
Dôležité sú časti týkajúce sa zvýšenia flexibility pracovnej sily. V dnešných ekonomických podmienkach a pri silnej konkurencii, ktorá medzi výrobcami ocele vládne, je to veľmi dôležité. Ide napríklad o zvýšenie skúšobnej doby v pracovnej zmluve z troch mesiacov na šesť, pričom v prípade manažérov je možné skúšobnú dobu predĺžiť na deväť mesiacov. Pri pracovných zmluvách na dobu určitú ide o predĺženie obdobia z dvoch na tri roky i o možnosť predlžiť ich opakovanie trikrát po sebe. Novela ďalej jasnejšie špecifikuje pravidlá na uplatňovanie flexi konta, ktoré má zabrániť prepúšťaniu. Je užitočné hlavne v situáciách, keď zamestnávateľom nečakane ubudnú zákazky. Zo strany zamestnanca je to jednoznačné určenie piatich týždňov dovolenky pri dosiahnutí veku 33 rokov. Zvýšila sa aj ochrana tehotných žien, dojčiacich žien a matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode pred skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe, a to novo zavedenou povinnosťou zamestnávateľa odôvodniť skončenie pracovného pomeru. Rodičovskú dovolenku si bude môcť rodič, po dohode so zamestnávateľom, rozložiť na dlhšie obdobie a to dovtedy, kým dieťa nedovŕši päť, resp. osem rokov.

· Nadčasy sú témou dňa, ich problematiku rieši aj novela. Viacerých hutníkov zaujíma, čo sa pre nich v tejto oblasti mení.
Novela prináša zvýšenie nadčasovej práce nariadenej zo strany zamestnávateľa zo 150 hodín na 250 hodín ročne. Táto zmena sa netýka tých zamestnancov, s ktorými je potrebné nadčasovú prácu dohodnúť. U určeného okruhu manažérov sa zvyšuje rozsah nadčasovej práce zo 400 na 550 hodín ročne. Náhradné voľno za odpracovaný nadčas možno vyčerpať v priebehu nasledujúcich dvanástich mesiacov.

· Úpravy sa dotkli aj ďalšej oblasti. Zastúpenia zamestnancov zamestnaneckými radami a odborovými organizáciami sa zrovnoprávňujú. Menia sa však aj povinnosti zamestnávateľov? Čo musí firma so zástupcami zamestnancov prerokovať?
Ide o viac vecí. Okrem napríklad prerokovania stavu, štruktúry a predpokladaného vývoja zamestnanosti a plánovaných opatrení spomeniem prerokovanie zásadných otázok podnikovej sociálnej politiky, opatrení na zlepšenie hygieny pri práci a pracovného prostredia, opatrenia na predchádzanie úrazov a chorôb z povolania a na ochranu zdravia či rozhodnutí, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organizácii práce alebo v zmluvných podmienkach. Je tu tiež možnosť spolu so zástupcami zamestnancov flexibilnejšie dohodnúť v kolektívnej zmluve niektoré práva, povinnosti a pracovné podmienky, ktoré viac zodpovedajú podmienkam konkrétneho podniku.

· Novinkami sú napríklad inštitút deleného pracovného miesta, na ktoré môžu byť zaradení dvaja zamestnanci, alebo možnosť pracovať doma. Majú opodstatnenie aj v našich podmienkach?
Inštitút deleného pracovného miesta sa bude pravdepodobne viac uplatňovať v obchode, službách a v zdravotníctve. Samozrejme, môže ho využiť každý zamestnávateľ ak chce vyjsť v ústrety zamestnancom, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu odpracovať plný fond pracovného času. Prácu z domu uplatňujeme v mimoriadnych prípadoch za dopredu dohodnutých podmienok už teraz.

· Zjednodušuje sa aj nárok na dlhšiu dovolenku. Päť týždňov bude mať každý, kto dosiahne vek 33 rokov. Koľkých hutníkov sa to približne týka a ako táto novinka ovplyvní budúcoročné plánovanie dovoleniek vo firme?
Je ich len niekoľko, keďže väčšina našich zamestnancov už má odpracovaných pätnásť rokov, čo bolo predtým jednou z podmienok. Plánovanie budúcoročnej dovolenky to neovplyvní. Chcem ešte dodať, že Zákonník práce je dôležitý dokument, ktorý citlivo vnímajú investori zo zahraničia. Myslím, že posledná zmena vyslala mierne pozitívny signál na zlepšovanie podnikateľského prostredia. Samozrejme, že Zákonník práce je dôležitý aj pre samotných zamestnancov a pozitívom je to, že sa tu neudiali žiadne dramatické zmeny, ktoré by boli v ich neprospech.

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...