Vyhľadávanie:

Máte nápad, ako urobiť niečo zmysluplné pre svoj región?

Máte nápad, ako urobiť niečo zmysluplné pre svoj región?

Požiadajte o grant v programe pre zamestnancov USSK.

Spoločnosť U. S. Steel Košice v decembri otvorila 16. ročník grantového programu Spoločne pre región 2023. Prostredníctvom neho podáva pomocnú ruku zamestnancom, aktívnym pri ochrane životného prostredia, kultúrneho dedičstva, posilňovaní bezpečnosti či aktivít pre deti.

Mimovládne neziskové organizácie a miestne samosprávy z košického a prešovského kraja, v ktorých sa angažujú zamestnanci USSK, sa môžu uchádzať o grant vo výške 3 000 eur na projekty v štyroch oblastiach. Podporené môžu byť aktivity zvyšujúce bezpečnosť vo všetkých oblastiach života, environmentálne vzdelávanie a ochrana životného prostredia, zachovanie a rozvoj kultúrneho dedičstva, ako aj rozvojové aktivity pre deti a mládež. Vítané sú najmä udržateľné riešenia realizované v partnerstve organizácií z viacerých sektorov.

Celkovo sa v programe na podporu komunitných projektov rozdelí 30 000 eur. Výzva s kritériami programu, formulár žiadosti a všetky povinné prílohy sú dostupné na webe

U. S. Steel Košice. Žiadosti o podporu je možné zasielať do 13. februára 2023.

Cez program Spoločne pre región podporuje U. S. Steel Košice projekty, ktoré dokážu nadchnúť a spojiť ľudí v miestnych komunitách pre spoločný cieľ, ktoré zapoja miestnu samosprávu, lokálne neziskové organizácie aj podnikateľské subjekty do realizácie zámeru, ktorý prinesie niečo trvalo prospešné pre ľudí v danom regióne.

Viac na:  U. S. Steel Košice - Spoločne pre región (usske.sk)

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...