KONTAKT  |    _eng _sk

Medzi ocenenými Susan Lohrová i šačianska nemocnica
           Pridané: 14.05.2007
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 19/2007

Ceny jednotlivcom a kolektívom pri príležitosti Dňa mesta Košice

Cenu mesta Košice, Cenu primátora mesta Košice a Plaketu primátora mesta Košice si v pondelok, 7. mája, prevzali v Historickej radnici Košíc na Hlavnej ulici jednotlivci a kolektívy za prínos pre rozvoj a šírenie dobrého mena mesta. Ocenenia pri príležitosti Dňa mesta Košice odovzdávali už po trinásty raz. Slávnosť sa koná tradične v deň udelenia prvej erbovej listiny mestu Košice 7. mája 1369 uhorským panovníkom Ľudovítom Veľkým. Ocenenia odovzdával primátor František Knapík za prítomnosti zástupcov politického, hospodárskeho a verejného života Slovenska, regiónu a mesta.

F. Knapík v slávnostnom príhovore vyzdvihol významné počiny ocenených, ktorými sa výnimočným spôsobom zapísali do novodobej histórie mesta. "Pred vami všetkými sa skláňam s hlbokou úctou, rovnako ako všetci vaši spoluobčania. Ste živou miazgou nášho krásneho mesta, ktorému dávate identitu i autentickú pečať jedinečnosti. Povznášate naše mesto k vrcholom ľudských možností a tým šírite jeho dobré meno na Slovensku i po celom svete. Patrí vám za to vďaka i uznanie. Ukazujete smer, ktorým sa oplatí kráčať, pretože v cieli čaká dobrý pocit zmysluplnosti," povedal okrem iného.

Pred auditóriom, v ktorom bol aj viceprezident USSK pre riadenie externých služieb a vzťahov Miroslav Kiraľvarga, defilovali potom vyše dve desiatky jednotlivcov a reprezentanti šiestich kolektívov, ktorí si prevzali ocenenia a zapísali sa do pamätnej knihy mesta. Po návrate zo Spojených štátov do nej pribudne aj podpis Susan Lohrovej, laureátky Ceny primátora mesta Košice. Ocenenie získala za inovatívne charitatívne aktivity a úsilie venované na pomoc deťom v detských domovoch na východnom Slovensku a dôchodcom v Košiciach. Deti v detských domovoch S. Lohrová navštevuje od roku 2005. Osobne sa angažovala na príprave i realizácii dobrovoľnej akcie Stromček prianí v areáli U. S. Steel Košice a za pomoci stoviek hutníkov pomohla premeniť na skutočnosť tajné želania detí. Vlani sa napríklad k deťom v detských domovoch dostalo prostredníctvom nej vyše tisíc darčekov. Svoj voľný čas venuje aj starším ľuďom v kluboch dôchodcov.

Hoci S. Lohrová nebola na slávnostnom akte, spolu s manželom odcestovali na promócie syna, Košičanom sa prihovorila prostredníctvom diaprojektoru. „Ďakujem za poctu, ktorú ste mi udelením tejto ceny preukázali. Som veľmi hrdá na skvelých ľudí zo spoločnosti U. S. Steel Košice a na všetkých ostatných, ktorí sa na tomto projekte zúčastnili a prostredníctvom svojich príspevkov na zbierku Stromčeka prianí splnili želania stoviek detí z detských domovov. Chcela by som sa poďakovať mnohým ľuďom za to, že pre pomoc iným obetovali svoj čas, talent a vieru,“ povedala okrem iného. Slová vďaky adresovala tiež všetkým, ktorí jej pomohli pri realizácii projektu Stromček prianí. Svoj vzťah ku Košiciam, jeho obyvateľom a najmä deťom preukázala S. Lohrová i tým, že finančný dar, ktorý je súčasťou ocenenia, sa rozhodla venovať deťom zo Strediska krízovej intervencie na Adlerovej ulici v Košiciach a v Čani. Medzi ocenenými bol i kolektív Nemocnice Košice – Šaca, a.s., 1. súkromnej nemocnice. Cenu primátora prevzal riaditeľ tohto zdravotníckeho zariadenia Juraj Vančík za kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, dosiahnuté výsledky v oblasti ekonomiky, za investície do technického rozvoja a ľudských zdrojov a za celkový prínos odbornosti a profesionality v zdravotníckom sektore mesta Košice.

Nemocnica v Šaci je už 45 rokov neodmysliteľnou súčasťou mesta Košice, stará sa o zdravie zamestnancov U. S. Steel Košice a ich rodín, obyvateľov mesta, ale aj ľudí zo širokého okolia. Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie a tkanivová banka poskytuje zdravotnú starostlivosť aj pre Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj v odbore popálenín a rekonštrukčnej chirurgie.

Empty

ODPORÚČAME

17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu
17.06.2021
Vďaka oceliarom a USSK pribudli na Urologickej klinike dva špičkové prístroje