Vyhľadávanie:

Menej emisií, menej poplatkov

Menej emisií, menej poplatkov

Odprášenie vysokých pecí č. 2 a 3 prináša výsledky

Nemalé finančné prostriedky investovala vlani spoločnosť U. S. Steel Košice do dvoch významných ekologických akcií. Cieľom projektov, ktoré boli spolufinancované z Európskeho fondu pre regio­nálny rozvoj v rámci Operačného programu Životné prostredie, bolo znížiť emisie tuhých znečisťujúcich látok prostredníctvom zvýšenia účinnosti odprášenia vysokej pece č. 2 a vysokej pece č. 3, a to pod úroveň emisných limitov stanovených normami. Ich realizáciu si vyžiadala potreba zabezpečiť súlad s požiadavkami Európskej únie a s environmentálnymi pravidlami podľa Záverov o BAT - najlepších dostupných technológiách pre oblasť výroby surového železa a ocele, ktoré sú záväzné od roku 2016 a ktoré majú viesť k minimálnym dopadom na životné prostredie.

„Hlavnou podstatou oboch akcií, ukončených kolaudáciou v decembri minulého roku, bola výmena elektro­statických odlučovačov, ktoré dokázali znížiť emisie tuhých znečisťujúcich látok len do určitého množstva, za oveľa účinnejšie látkové filtre,“ konštatoval riaditeľ pre environment výrobných procesov Jozef Martoš. „Kým v minulosti sa priemerná hodnota emisií tuhých znečisťujúcich látok pri limite sto miligramov na meter kubický pohybovala na úrovni približne šesťdesiat mili­gramov na meter kubický, teraz je situácia diametrálne iná. Prvé namerané výsledky pri látkových fil­troch dosiahli pri novom limite pätnásť miligramov na meter kubický len dva miligramy na meter kubický. Rozdiel je teda mimoriadne významný.“

Ďalším dôležitým prínosom tejto ekologickej akcie bolo významné zníženie emisií ťažkých kovov, ktoré sú obsiahnuté v tuhých znečisťujúcich látkach (cca o 99 percent) a spadajú pod poplatkovú povinnosť. Z hľadiska množstva emisií tuhých znečisťujúcich látok ročne ide v prípade vysokej pece č. 2 a vysokej pece č. 3 až o 92-percentný pokles, čo sa, ako poznamenal Jozef Martoš, odzrkadlilo aj na výške zákonných poplatkov do Environmentálneho fondu. Spoločnosť U. S. Steel Košice ušetrí v tejto oblasti ročne niekoľko desiatok tisíc eur.

„V tejto súvislosti bolo potrebné spraviť aj zmenu metodiky výpočtu poplatkov,“ ozrejmila špecialistka pre bilancie ovzdušia Denisa Jassová, ktorá na tejto nie ľahkej úlohe pracovala spoločne s hlavným manažérom pre environment prvovýroby Petrom Kolcunom a ekológom vysokých pecí Igorom Bukatom. „Koncom minulého roka vydal Okresný úrad životného prostredia rozhodnutie, na základe ktorého budeme počítať poplatky po novom. Samozrejme, predchádza im každoročná bilancia množstiev emisií tuhých znečisťujúcich látok.“

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...