Vyhľadávanie:

Odolnosť preverí aj cyklická korózna komora

Odolnosť preverí aj cyklická korózna komora

Laboratórium koróznych skúšok má dvadsať rokov, výskumníkom slúži od roku 1996

Dnes sa v seriáli venovanom laboratóriám v pôsobnosti generálnej manažérky pre výskum a vývoj USSE zameriame na Laboratórium koróznych skúšok. Už z názvu vyplýva, že sa v ňom testuje korózna odolnosť našich finálnych produktov, ako sú napríklad pozinkované, lakoplastované, čierne alebo pocínované plechy s rôznymi povrchovými úpravami.

Laboratórium si tohto roku pripomína malé jubileum, keďže jeho vznik sa datuje od roku 1996. Nachádza sa na druhom poschodí budovy Výskumu a vývoja USSE a pôvodne ho tvorila iba jedna malá miestnosť. „Na začiatku v ňom bola len jedna soľná komora, dnes už neexistujúca, a dve kondenzačné komory. Laboratórium prešlo významnou rekonštrukciou v roku 2007. Rozšírilo sa o ďalšiu miestnosť, zrenovovala sa kyselinovzdorná podlaha, položili sa nové rozvody a obklady, pribudli ďalšie nové zariadenia, vrátane novej cyklickej komory s objemom až tisíc litrov,“ načrel do histórie špecialista na povrchové úpravy František Hollý, ktorý je zároveň zodpovedný za chod laboratória. V súčasnosti laboratórium koróznych skúšok disponuje modernými testovacími zariadeniami, ako aj plne automatizovanými podpornými zariadeniami. Medzi špičkové patria cyklické korózne komory, ktoré dokážu skombinovať niekoľko koróznych prostredí v jednom cykle. Všetky zariadenia pre zrýchlené korózne testy sú certifikované v rámci Európskej únie a pravidelne kalibrované.

Výskumníci tu v súčasnosti najviac využívajú zrýchlený korózny test NSS (Neutral Salt Spray Test), čiže test v soľnej hmle. Vykonáva sa práve v cyklických koróznych komorách, v ktorých sa testuje korózna odolnosť našich výrobkov. Na testované vzorky pri teplote približne 35 °C sa rozprašuje päťpercentný roztok chloridu sodného. Vzorky plechov sú uložené v stojanoch pod uhlom 20 stupňov, pričom strižné hrany chráni lepiaca páska. Celý proces testovania vychádza z príslušnej normy. Dôležitým faktorom je aj čas pôsobenia soľnej hmly na testované vzorky. V podmienkach U. S. Steel Košice napríklad platí interné kritérium pre pozinkovaný materiál (GI) dvadsaťštyri hodín v NSS bez bielej korózie na povrchu vzoriek. Pre tenké organické povlaky (TOC) je to až sedemdesiatdva hodín. „Interval a typ testu sa však môže meniť. Ak naši zákazníci majú inú požiadavku, prípadne vychádzajú zo svojich interných noriem a predpisov, prispôsobíme sa a program nastavíme na požadované parametre,“ ozrejmil F. Hollý. Jedným dychom dodal, že pri realizácii NSS testu sa môžu spoľahnúť na dve cyklické korózne komory, pričom menšia z nich s objemom 400 litrov je nová, zakúpili ju v roku 2015. Vo väčšej z nich už napríklad testovali koróznu odolnosť našich radiátorov, či vnútorných panelov televízorov, ktoré sa do komory zmestili v celku.

Ďalšími dôležitými zariadeniami sú dve korózne komory slúžiace na kondenzačné korózne skúšky. František Hollý priblížil o čo ide. „Vzorka sa testuje v kontinuálnom kondenzačnom prostredí. Do spodnej časti komory sa naleje demineralizovaná voda. Pod ňou sa nachádza ohrievací rošt, vďaka ktorému sa voda odparuje. Celý proces prebieha pri konštantnej teplote približne 40 °C a pri 100-percentnej relatívnej vlhkosti. Našim interným kritériom je 312 hodín. Ak to vzorky počas tohto intervalu vydržia a nevykazujú na povrchu žiadne známky bielej korózie, považujeme ich z hľadiska koróznej odolnosti tohto typu za bezchybné.“ Tento druh skúšky simuluje meniace sa podmienky, ktorým musia naše výrobky odolať, napríklad pri ich skladovaní a transporte.

Súčasťou laboratória je aj demineralizačná stanica, keďže sa pri testovaní používa demi voda. Stanica zbavuje vodu minerálov, vďaka čomu sa získava veľmi čistá forma tejto tekutiny. Ďalším zariadením je vzduchový kompresor, ktorý vyrába suchý stlačený vzduch pre potreby roz­prašovania soľného roztoku v pracovnom priestore cyklických komôr.

Najčastejšími zákazníkmi, ktorí sa obracajú na výskumníkov, sú kolegovia z prevádzok USSK. Pre nich robia najviac testov. František Hollý hovorí, že sú ich desiatky a v rámci nich otestujú stovky vzoriek za rok. Samozrejmosťou sú aj testy pre externých zákazníkov.

Laboratórium koróznych skúšok slúži okrem bežného overovania koróznej odolnosti výrobkov finálnej výroby, či reklamačného konania, predovšetkým na inovačné účely. Ide napríklad o alternatívy pre nové formy pasivácie, ktoré v budúcnosti nepočítajú s trojmocným chrómom.

Laboratórium je okrem F. Hollého „druhým domovom“ aj pre ďalších výskumníkov a vývojárov - Juraja Grabana a Vandu Tomkovú.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...