KONTAKT  |    _eng _sk

Mesto má nového hlavného architekta
           Pridané: 17.12.2007
Autor: -if-
Kategória: 50/2007

Košice majú nového hlavného architekta mesta. Stal sa ním Ing. arch. Martin Drahovský. Do funkcie ho vymenoval a oficiálne uviedol 3. decembra primátor mesta František Knapík. Útvar hlavného architekta (ÚHA) bol bez šéfa od februára tohto roku, zastupovaním bola poverená Marta Bohušová. Nový hlavný architekt na stretnutí s novinármi minulý týždeň označil za priority mesta z dlhodobého hľadiska rozbehnúť všetky rozvojové programy a pokračovať na novom územnom pláne mesta.

Súčasne chce stabilizovať útvar, ktorý riadi, personálne i finančne. M. Drahovský je rodený Košičan. Vyštudoval SVŠT v Bratislave. Pôsobil ako pedagóg na Katedre dizajnu Strojníckej fakulty VŠT a neskôr ako odborný asistent na Katedre architektúry Fakulty umení TU v Košiciach. Pracoval i v ateliéri Športprojektu, ktorý sa zameriaval na atypické stavby. Od roku 1990 má vlastný ateliér. Z množstva prác, ktoré realizoval, možno spomenúť rekonštrukciu hotela Bankov či letecké múzeum.

Empty

ODPORÚČAME

02.08.2019
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2019
19.07.2019
Konáme v záujme zachovania našej konkurencieschopnosti
10.07.2019
Hutnícky priemysel čelí kritickým úskaliam
19.06.2019
U. S. Steel Košice odstavuje vysokú pec č. 2