Vyhľadávanie:

Mládež, odbornosť, voľba povolania

Mládež, odbornosť, voľba povolania

Stredná priemyselná škola hutnícka v Košiciach usporiadala medzinárodnú konferenciu

Pod názvom Mládež, odbornosť, voľba povolania sa v piatok minulého týždňa, 5. novembra 2004, uskutočnila v Spoločenskom pavilóne v Košiciach medzinárodná konferencia, ktorú už po šiesty krát zorganizovala Stredná priemyselná škola hutnícka v Košiciach a občianske združenie Hutník. Zúčastnili sa na nej pedagógovia stredných škôl zo Slovenska, Poľska, Rakúska i Českej republiky, predstavitelia Hutníckej fakulty TU v Košiciach, krajského školského úradu i pedagogicko-psychologickej poradne. Partnera školy z priemyselnej sféry - spoločnosť U. S. Steel Košice reprezentovali viceprezident pre personalistiku a organizáciu Martin Pitorák a riaditeľ útvaru Personálny servis a vzdelávanie Milan Polča.

Cieľom podujatia, ako konštatoval riaditeľ SPŠH Ladislav Makó, bolo predovšetkým vymeniť si skúsenosti z jednotlivých odborov a diskutovať o potrebách školstva v súvislosti so zmenenými podmienkami v ekonomike a spoločnosti. Najmä odborného školstva, ktoré je podľa jeho názoru nedoceňované. Podľa novej koncepcie má v budúcnosti poskytovať rôzne stupne vzdelania a vychovávať odborníkov pre prax, s možnosťou ďalšieho štúdia na vysokých školách. Stredné odborné školy, ako zdôraznil vo svojom úvodnom príhovore, sa budú musieť v budúcom období pripraviť na poskytovanie celoživotného vzdelávania a rekvalifikácie. V oblasti výchovnej je dôležité viesť žiakov k slušnosti, disciplíne a sebadisciplíne, odbornosti, komunikatívnosti, kultúre a humanizmu a efektívnosti. Za veľmi dôležité označil identifikovanie profilu absolventov stredných škôl, ktorý má odzrkadľovať potreby zamestnávateľov, a to v spolupráci s personálnymi oddeleniami úspešných podnikov a firiem.

V priebehu konferencie sa diskutovalo aj o motivácii k štúdiu technických vied, metodike vyučovania prírodovedných disciplín, profilácii študentov hutníckej fakulty, psychologických aspektoch profesionálnej orientácie žiakov stredných škôl i odbornom vzdelávaní vo všeobecnosti.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...