Vyhľadávanie:

Monitoring médií 30.3.2022

Monitoring médií 30.3.2022

www.podnikajte.sk: Ktorých odvetví sa situácia na Ukrajine dotýka najviac a aké riešenia by podnikatelia prijali?
29.3.2022

Približne každý druhý podnikateľ na Slovensku pociťuje negatívne následky konfliktu na Ukrajine na svoje podnikanie. Koho sa situácia najviac dotýka a aké riešenia by podnikatelia prijali?
Vojenským konfliktom sú najviac zasiahnuté firmy pôsobiace v priemysle (71 %) a v obchode (65 %). Výrazne negatívne dopady, ako priamy následok vojenského konfliktu, potvrdilo 15 % respondentov. Čiastočne negatívne vníma následky 34 % podnikateľov.
Aj tieto čísla vyplynuli z aktuálneho prieskumu, ktorý realizovali Slovak BusinessAgency, Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS) a Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) v období od 4. do 15. marca 2022 (formou online dotazníka) medzi zástupcami podnikateľov na Slovensku. Jeho cieľom bolo zistiť, do akej miery konflikt ovplyvnil podnikateľov na Slovensku.

Aké problémy musia podnikatelia riešiť v súvislosti s konfliktom na Ukrajine?
Vojenský konflikt na Ukrajine a široké spektrum ekonomických sankcií voči Rusku a Bielorusku sa hneď odzrkadlili aj na podnikateľskom prostredí na Slovensku.
Najčastejšiesa firmy musia vysporiadať so všeobecným poklesom dopytu po ich výrobkoch a službách, nasledujú problémy v logistike, prerušenie dodávateľských vzťahov, pozastavenie nových investičných aktivít, prerušenie už dohodnutých kontraktov, problémy s platobným stykom.
„Mnohé slovenské podniky majú záujem ukrajinským občanom poskytnúť prácu. V kombinácii so zvýšeným záujmom ukrajinských obyvateľov o prácu tak vzniká predpoklad na spoluprácu, ktorá môže byť prospešná pre obe strany – ľudí v neľahkej životnej situácii i slovenskú ekonomiku,“ zdôraznil Miroslav Kiraľvarga, prezident Republikovej únie zamestnávateľov.
„Ich zamestnávanie však komplikuje skutočnosť, že úrady firmám nevedia poskytnúť informácie o povolaniach a pracovných zručnostiach ukrajinských občanov, ktorým bol udelený štatút dočasného útočiska a hľadajú si prácu. Zbytočne tak komplikujeme ich umiestnenie na trhu práce,“ dopĺňa Ján Solík.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...