KONTAKT  |    _eng _sk

Možno vrátiť stravné lístky?
           Pridané: 20.12.2004
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 51/2004

"Čo so stravnými lístkami emitovanými v roku 2004, ktorých platnosť končí 31. decembra a ktoré sme nestačili minúť? Nedajú sa vrátiť?" pýtali sa nás zamestnanci U. S. Steel Košice.

Podľa vyjadrenia vedúceho odboru Sociálna politika a kolektívne vzťahy Gabriela Kádára postupuje sa podľa Pokynu viceprezidenta pre ľudské zdroje č. 7/2004, nezužitkované stravné lístky prijímajú oddelenia útvaru Riaditeľa pre personálny servis a vzdelávanie iba v prípade, keď zamestnancovi na tieto lístky v novembri alebo v decembri nevznikol nárok a preto je povinný ich pri zmene emisie vrátiť. Najčastejšie prípady sú: ak zamestnanec bol na pracovnej ceste, absolvoval rekondičný pobyt, alebo nepracoval pre prekážky v práci (stanovené v Zákonníku práce) ktorých súvislé trvanie presahovalo 7 kalendárnych dní s výnimkou práceneschopnosti. Ostatné prípady je potrebné konzultovať s príslušným útvarom.

Najneskôr do 31. 12. 2004 spolu s lístkami treba predložiť aj interné oznámenie podpísané vedúcim zamestnancom, v ktorom okrem údajov identifikujúcich zamestnanca je potrebné uviesť aj počet dní a dôvod pre ktorý zamestnanec nemal nárok na stravný lístok (nemohol ho objektívne použiť) v tom ktorom mesiaci.

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá