Vyhľadávanie:

Myslíme na budúcnosť

Myslíme na budúcnosť

Kvalitná odborná príprava a profilácia žiakov SOU hutníckeho v Košiciach-Šaci podľa potrieb spoločnosti U. S. Steel Košice so zameraním na konkrétne študijné odbory, úprava učebných osnov a profilu absolventov na základe požiadaviek košickej oceliarne na jednej strane, na strane druhej finančná motivácia žiakov prvého a druhého ročníka požadovaných učebných a študijných odborov a vytváranie podmienok pre ich odborný rozvoj na pracoviskách U. S. Steel Košice.

To sú základné atribúty dohody, ktorú v záujme spoločensko-účelnej spolupráce uzatvorili v uplynulých dňoch spoločnosť U. S. Steel Košice a Stredné odborné učilište hutnícke v Košiciach-Šaci. Na stretnutí viceprezidenta pre ľudské zdroje Miroslava Kiraľvargu a generálneho manažéra pre rozvoj a servis ľudských zdrojov Milana Polču s riaditeľom učilišťa Jozefom Šablatúrom i členmi jeho vedenia, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň v stredu, 22. novembra 2006, sa hovorilo nielen o podmienkach dohody, ale aj ďalších možných oblastiach spolupráce. Či už na báze spoločného postupu pri získavaní a nábore žiakov alebo materiálnej pomoci.

Pre spoločnosť U. S. Steel Košice, ktorej zámerom je získavať odborne zdatných uchádzačov o prácu v jej výrobnom procese, pripravuje v školskom roku 2006/2007 učilište v prvom a druhom ročníku dovedna 374 žiakov v konkrétnych učebných a študijných odboroch. Ide o profesie hutník-operátor, elektromontér, mechanik strojov a zariadení a elektrikár pre rozvodné zariadenia.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...