Vyhľadávanie:

Na dôchodok s vyššou odmenou

Na dôchodok s vyššou odmenou

Sociálni partneri podpísali Dodatok č. 3 k platnej kolektívnej zmluve

Vo štvrtok 12. októbra 2017 podpísali zástupcovia zmluvných strán – za Radu odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Juraj Varga, za ZO OZ NKOS KOVO METAL U. S. Steel Košice Milan Beregszászi a za zamestnávateľa U. S. Steel Košice, s.r.o., U.S. Steel Košice – SBS, s.r.o. a U. S. Steel Košice – Labortest, s.r.o. prezident a konateľ spoločnosti U. S. Steel Košice Scott Buckiso a viceprezident pre ľudské zdroje a konateľ spoločnosti U. S. Steel Košice s.r.o. Martin Pitorák Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve U. S. Steel Košice na obdobie od 1. apríla 2016 do 31. marca 2020.

Dokument, ktorý zatraktívňuje odmeny pri prvom dobrovoľnom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na invalidný dôchodok, ako aj pred vznikom a v mesiaci vzniku nároku na starobný dôchodok, nadobudol platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť od 1. januára 2018.

Ďalšie podrobnosti i plné znenie dodatku č. 3 prinesú v stredu 18. 10. 2017 podnikové noviny U. S. Steel Košice Oceľ východu.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...