Vyhľadávanie:

Na mieru šitá teória, prax vo fabrike

Na mieru šitá teória, prax vo fabrike

S viceprezidentom pre ľudské zdroje Martinom Pitorákom o spolupráci so školami a duálnom vzdelávaní

V aktuálnom školskom roku sa po prvý raz pripravuje na budúce povolanie podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľov vyše štyristo študentov stredných odborných škôl na Slovensku. Systém duálneho vzdelávania, pre ktorý je charakteristické úzke prepojenie teórie a praxe, dnes uplatňuje bezmála deväťdesiat firiem, ďalšie sa tak chystajú po certifikácii urobiť v budúcom školskom roku.

Na to, aké sú potenciály spolupráce košickej oceliarne so strednými odbornými školami, aké sú prognózy získavania kvalifikovanej pracovnej sily v budúcnosti i na postoj spoločnosti k systému duálneho vzdelávania, ktorého prvky uplatňuje naša firma už desaťročia, sme sa opýtali viceprezidenta U. S. Steel Košice pre ľudské zdroje Martina Pitoráka.

„Spoločnosť U. S. Steel Košice vo svojej náborovej stratégii vsadila na mladých. Veríme, že je správne investovať do vzdelávania a formovať záujem a kvalifikáciu potenciálnych zamestnancov už od stredných škôl. Určitý potenciál vidíme aj v novom systéme duálneho vzdelávania, ktorý bol uzákonený v apríli tohto roku v rámci novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Po určitých korekciách môže priniesť do technického vzdelávania nový vietor,“ uviedol viceprezident. Pripomenul tiež, že košická oceliareň dlhodobo aktívne spolupracuje so strednými odbornými školami, spomenúť možno predovšetkým SOŠ v Košiciach – Šaci, či SOŠ železničnú v Košiciach, a to s cieľom podporiť odbornú prípravu žiakov priamo na pracoviskách fabriky. Žiaci počas štúdia absolvujú desiatky hodín odbornej praxe vo výrobe a na mieru je pre nich ušitá aj teoretická príprava v rámci školských vzdelávacích programov, na ktorých U. S. Steel Košice participuje. „Práve preto majú absolventi vybraných odborov oboch škôl pri výberoch do zamestnania v našej spoločnosti prioritu. Len v tomto roku tvoria zo všetkých novonastúpených zamestnancov takmer osemdesiat percent,“ konkretizoval Martin Pitorák. „Naša spolupráca je v súčasnosti o to dôležitejšia, že na Slovensku badať už dlhší čas pokles záujmu o technické vzdelanie. Aj keď určitá korekcia trhu práce predsa len nastala,“ zdôraznil a dodal, že kým absolventi humanitných smerov často končia na úrade práce, šikovný kovoobrábač, zvárač či elektrikár si stále nájde zamestnanie.

„Naša spoločnosť ako jedna z mála na Slovensku historicky neupustila od prvkov duálneho systému prípravy na povolanie. S našou partnerskou školou v Šaci spoločne pripravujeme odborníkov pre potreby huty už viac ako päťdesiat rokov, s ostatnými o čosi kratšie, “ konštatoval viceprezident. „Isteže, tento systém je trochu odlišný od nového systému duálneho vzdelávania, ale zámer je rovnaký – pripravovať mladých ľudí na povolanie priamo v praxi. Máme však záujem využiť potenciál, ktorý nové duálne vzdelávanie ponúka. Aj preto sme pristúpili k potrebnej certifikácii vybraných pracovísk vo fabrike. Prešli sme ňou úspešne. Závisí však od splnenia viacerých podmienok, či do nového systému duálneho vzdelávania od nového školského roka 2016/2017 vstúpime,“ uzavrel viceprezident pre ľudské zdroje Martin Pitorák.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...