Vyhľadávanie:

O budúcnosť hutníctva sa báť netreba

O budúcnosť hutníctva sa báť netreba

Spolupráca hutníckej fakulty a košickej oceliarne z pohľadu dekanky Ivety Vaskovej

Poznáte históriu hutníckej fakulty a viete ako dlho trvá jej spolupráca s košickou oceliarňou? Na akých základoch je postavená a na čo je zameraná v súčasnosti? Aká je úloha a postavenie tejto vzdelávacej inštitúcie s ohľadom na stratégiu Európskej únie? Ako sa vyrovnáva s poklesom záujmu mladých ľudí študovať technické smery? Odpovede nielen na tieto otázky, ale aj rad ďalších zaujímavých informácií sa dozvedeli železiari, ktorí prijali pozvanie Ženskej siete U. S. Steel Košice Women´s Network a prišli vo štvrtok 26. novembra do šikmej zasadačky na bezmála poldruhahodinové popoludňajšie stretnutie s dekankou Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Ivetou Vaskovou (na snímke).

O budúcnosť hutníctva sa báť netreba. Skutočnosť je taká, konštatuje žena, ktorá je v tomto remesle naslovovzatou odborníčkou, že spoločnosť nemôže existovať bez informačných technológií a žiadne informačné technológie bez kovov. Niet pravdivejšieho konštatovania v súvislosti s budúcnosťou hutníctva a vedy o ňom. Aj doterajšie aktivity a výsledky fakulty v jej vyše šesťdesiatročnej histórii, ktorá je úzko spätá s hutníckou fabrikou pri Košiciach, ju napriek v súčasnosti nie najpriaznivejším podmienkam a faktorom predurčujú na ďalší rozvoj a napredovanie.

Súčasné ekonomické prostredie je čoraz dynamickejšie, tradičné pracovné profesie postupne zanikajú, alebo sú pre spoločnosť potrebné v čoraz menšej miere a naopak iné, novovznikajúce odbory, trpia akútnym nedostatkom špičkových odborníkov. „Univerzity musia byť preto schopné adekvátne reagovať na rýchlo meniace sa prostredie, pretože len vzdelanie spojené s praxou je skutočným kľúčom k úspechu. Táto potreba sa stala aj víziou našej fakulty,“ poznamenala okrem iného Iveta Vasková predtým, než sa vo svojej prednáške podrobne venovala spolupráci so spoločnosťou U. S. Steel Košice a jej možnému rozvoju. Jej začiatky sa datujú do šesťdesiatych rokov minulého storočia a úzko súvisia so spustením výroby v bývalých Východoslovenských železiarňach a riešením mnohých výskumných a vývojových úloh. Charakteristickým pre toto obdobie bol, okrem iného, i veľký záujem o zvyšovanie kvalifikácie, a to aj formou diaľkového štúdia, ktoré firma výdatne podporovala.

„Hutnícka fakulta je v súčasnosti pripravená otvoriť ešte výraznejšie dvere do praxe v U. S. Steel Košice, a to či už na poli vzdelávania alebo vedy a výskumu. Foriem je viac. Oceňujem vynikajúco zvládnuté exkurzie vo vašom podniku, brigády i letné stáže, ktoré sú medzi študentmi veľmi obľúbené. V niektorých oblastiach je stále možné zlepšovať sa,“ dodala Iveta Vasková. Jednou z nich, ako uviedla, je napríklad oblasť vypracovávania záverečných prác, ktorých témy košická oceliareň vypisuje každoročne pre celú technickú univerzitu. Možno by stálo za úvahu, naznačila, zadávať témy bakalárskych, diplomových či doktorandských prác cielene pre študentov hutníckej fakulty. Ocenila veľmi dobrú spoluprácu pri organizovaní študentských vedeckých odborných konferencií i účasť odborníkov z fabriky v ich hodnotiacich komisiách, spoločné akcie v podobe prednášok a workshopov, stáže zamestnancov fakulty a jej doktorandov v hute, čo pomáha zvyšovať odbornosť pedagógov i prepájať výučbu s praxou. Za mimoriadne dôležitú označila kooperáciu v oblasti výskumu a vývoja, ktorá bola zameraná na modelovanie plynulého odlievania ocele, optimalizáciu spaľovacích a tepelných procesov a materiálový výskum a vyzdvihla i spoločné laboratórium simulácie procesov prúdenia pri plynulom odlievaní a integrovaný systém vodných modelov liacej panvy, medzipanvy a kryštalizátora.

„Pre budúcnosť sa žiada, aby sme ešte viac spoločne zvyšovali povedomie verejnosti a masmédií o vzájomnej spolupráci medzi hutníckou fakultou a U. S. Steel Košice a hlavne jej význame a zameraní, pomáhali si pri popularizácii štúdia, propagovali príklady dobrej praxe. Navzájom nás to obohatí,“ načrtla možný rozvoj vzájomných vzťahov.

Hutnícku fakultu čaká podľa slov jej dekanky Ivety Vaskovej transformačný proces, vedenie sa zamýšľa aj nad možnosťou zmeniť jej názov, aj keď rozhodné slovo v tomto smere ešte nepadlo. Aj na túto tému, ako i o potrebe zamyslieť sa nad vypracovaním plánu konkrétnej spolupráce na dlhšie časové obdobie diskutovali následne účastníci stretnutia s hostkou.

Ďalšie články

Urobme radosť deťom pod stromčekom

Už po osemnásty raz budeme môcť prostredníctvom firemnej iniciatívy Stromček prianí urobiť počas najkrajších sviatkov roka radosť aj celkom neznámym deťom.

Vynovené postele na geriatrii

V piatok 27. októbra 2023 vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach slávnostne otvorili rekonštruované 5. poschodie.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...