KONTAKT  |    _eng _sk

Na programe aj optimalizácia typov balenia a baliacich materiálov
           Pridané: 02.03.2016
Autor: -c-
Kategória: 05/2016

Čím žije dcérska spoločnosť OBAL-SERVIS, a.s. Košice

Vlaňajšok sa v dcérskej spoločnosti OBAL – SERVIS, a.s. Košice niesol v znamení významných organizačných zmien, ktoré lepšie vystihovali plnenie potrieb pre hlavného zákazníka - U. S. Steel Košice, prechodu spoločnosti na nový fakturačný model a naštartovania nových projektov a prístupov k podnikaniu v skupine U. S. Steel Košice.

V priebehu roka tu v rámci iniciatívy Carnegie, naša cesta rozbehli celý rad programov a projektov zameraných na efektívnosť procesov a úsporu nákladov.

„Spomeniem projekt používania čítačiek čiarových kódov v procese balenia, ktorý pomáha optimalizovať procesy a náklady v spoločnosti, ďalej náhradu kovových baliacich komponentov za plastové, presťahovanie prevádzky výroby drevených obalov k pozinkovacej linke č. 3, spojenie prevádzok Údržba a Servis pracovných strojov pod jedno vedenie, ako aj projekt zaoberajúci sa zlepšením služieb v oblasti žeriavnických prác pre Finishing U. S. Steel Košice,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti OBAL-SERVIS, a.s. Košice Peter Bílek. „Celý rok sme uzavreli ako nákladovo efektívna spoločnosť, ktorá má skoro šesťsto kmeňových zamestnancov, z nich je štyridsaťštyri THP. Náklady boli voči biznis plánu 2015 nižšie a pomer THP/R je 1/13.“

Náročné ciele stoja pred spoločnosťou OBAL-SERVIS, a.s. Košice aj v tomto roku.

„Plánujeme ukončiť presťahovanie výroby kovových obalov do nových priestorov a jej konsolidáciu s prevádzkovou údržbou. Chceli by sme zavŕšiť optimalizáciu výroby paliet a presunu materiálu, a to cestou investičnej akcie Spojovacia cesta. Viac sa musíme zamerať na údržbu a spoľahlivosť našich výrobných zariadení, ale aj na oblasť servisu vysokozdvižných vozíkov. Keďže výrobca súčasných typov strojčekov prestal vyrábať náhradné dielce, čaká nás aj obnova páskovacej techniky. V duchu Industry 4.0 pokračujeme v našej spoločnosti v prepájaní procesov prostredníctvom informačných technológií a nami navrhnutým spôsobom spracovania dát. Pripravujeme sa tiež na absolvovanie certifikačného procesu podľa nových ISO noriem,“ spomenul niekoľko výziev generálny riaditeľ spoločnosti a dodal, že zámerom v tomto roku je v neposlednom rade i docieliť maximálnu spokojnosť zákazníkov tak so zabezpečením žeriavnických kapacít, ako aj so servisom pracovných strojov. „Znova by sme tiež chceli naštartovať spolu s U. S. Steel Košice optimalizáciu typov balení a baliacich materiálov a pokračovať v procese získavania aktuálnych výkresov k paletám.“

Aj keď sa ukazuje, že rok 2016 bude veľmi náročný, v OBAL-SERVIS-e veria, že ho zvládnu a že budú aktívnou súčasťou skupiny U. S. Steel Košice.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu