Vyhľadávanie:

Na železničných priecestiach je prvoradá bezpečnosť

Na železničných priecestiach je prvoradá bezpečnosť

Do redakcie podnikových novín sme v júni dostali podnet od zamestnanca, ktorý sa pozastavil nad masívnou likvidáciou zelene a stromov v areáli U. S. Steel Košice. „Nevidím dôvod, aby sa likvidovali živé ploty popri cestách, ktoré nie sú pri hlavných dopravných komunikáciách. Staré vyschnuté stromy, ktoré ohrozujú pracovníkov firmy, napr. pri bufete Manager, roky nikto nerieši a živé ploty a stromy asi niekomu prekážajú,“ napísal v rozhorčenom e-maile Ladislav Šimko z DZ Zušľachťovne a obalová vetva.

Stanovisko nám poskytol Eduard Kačmarik, inšpektor BOZP: „Pred železničným priecestím si musia vodiči, ale aj chodci a cyklisti, počínať mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčiť, či môžu bezpečne prejsť cez priecestie. Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou "Stoj, daj prednosť v jazde!", je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim koľajovým vozidlom. K zabezpečeniu bezpečnosti na železničných priecestiach preto prispieva aj bezpečný rozhľad z pozemnej komunikácie na trať a koľajnice. V rozhľadovom poli 30 m v osi cesty a 50 m v osi koľajníc nesmie byť nič, čo by sťažovalo rozhľad. V blízkosti priecestia nesmú byť vysadzované stromy, kry, pestované vysoké poľnohospodárske plodiny, stavané ploty, múriky, uskladňované posypové materiály a iné hmoty a vykonávané akékoľvek zemné úpravy, pokiaľ by pre rozhľad nepriaznivo zasahovali do výšky viac než 0,60 m nad niveletou cesty. Dbajme preto na to, aby boli dodržiavané dobré rozhľadové pomery pred železničnými priecestiami a tým sme predišli možným kolíziám cestného a železničného vozidla s potenciálom vzniku úrazu.“

S pozitívnou správou prišiel Miloš Fodor, generálny manažér pre environment: „Nič nie je dôležitejšie ako ľudský život. Chápeme, že rozhľadové pomery na železničných priecestiach sú prvoradé. Súčasťou zdravých pracovných podmienok pre našich zamestnancov je však aj dostatok zelene v areáli podniku a jeho bezprostrednom okolí, preto za každý odstránený strom zasadíme do konca roka iný na takom mieste, kde nebude brániť výhľadu na komunikačných uzloch.“

Veríme, že odpovede uspokojili nášho kolegu, ktorý sa o bezpečnosť a starostlivosť o zeleň aktívne zaujíma i ostatných zamestnancov, ktorí si zvýšenú aktivitu pri oreze stromov a živých plotov minulý mesiac všimli.  

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...