Vyhľadávanie:

Nad všetky slová sú skutky

Nad všetky slová sú skutky

Manažment U. S. Steel Košice hovoril o bezpečnosti s mladými v SPŠH

Konať bezpečne, pracovať bez úrazu. Túto myšlienku manažment U. S. Steel Košice intenzívne presadzuje medzi osadenstvom spoločnosti a v súčasnosti ju prenáša aj za brány podniku. Minulý týždeň prezentoval svoju filozofiu bezpečnej práce žiakom Stredného odborného učilišťa hutníckeho v Šaci, v pondelok tohto týždňa ich rovesníkom v Strednej priemyselnej škole hutníckej v Košiciach. Obsah myšlienok prednesených mladým bol rovnaký - niet nič vzácnejšie než je ľudský život. Niet nič dôležitejšie pre firmu ako zdravý zamestnanec. Deň bez úrazu nemusí byť utópiou, ale realitou. Prvým krokom ako tento cieľ dosiahnuť je konať zodpovedne. Byť zodpovedný znamená ručiť za svoje konanie.

A to vždy a všade. Počnúc používaním správnych ochranných prostriedkov, dodržiavaním predpísaných pracovných postupov a samozrejme venovaním dostatočnej pozornosti vykonávanej činnosti. Platí to pri každej aktivite. Práci, športe, šoférovaní... Ten, kto si váži svoj život, životy svojich blízkych, pre koho je život najvyššou hodnotou, koná tak, aby ho chránil. Nie preto, že to musí, nie preto, že to chce niekto iný, ale preto, že to chce on sám. Ak sa to stane samozrejmosťou pre každého, určite ubudne rodín, ktorých život zmenil nešťastný osudný okamih. Konajte bezpečne, všímajte si konanie svojho okolia. Poprosil študentov prezident U. S. Steel Košice David H. Lohr a ako v Šaci vyzval ich, aby sa zapojili do fotosúťaže zameranej na dokumentovanie bezpečných činností. Na výhercu čaká kvalitný digitálny fotoaparát. (Všetko o súťažných podmienkach nájdete na adrese www.usske.sk /safety.

Ako to vyzerá v praxi v železiarňach, na čo si treba dávať pozor, čo si všímať, o tom hovorili viceprezident pre výrobu Scott C. Pape, viceprezident pre ľudské zdroje Miroslav Kiraľvarga i riaditeľ divízneho závodu Oceliareň Anton Kántor. Všetci majú vlastné dlhoročné skúsenosti z práce v prevádzkach v hutníctve i z práce s ľuďmi. A všetci sa zhodli v jednom: skôr než sa do niečo pustíme, použijme vlastný rozum. Zamyslime sa nad tým, čo ideme robiť, kde to budeme robiť a ako to budeme robiť. Prirodzené by malo byť robiť iba veci bezpečné pre seba i pre svojich blízkych. Je neskoro uvedomiť si to iba na nešťastí druhých.

Význam bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vedenie hutníckej priemyslovky chápe veľmi dobre. Určite aj preto si tu môžu absolventi zvyšovať kvalifikáciu pomaturitným štúdiom v odbore bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Študijné odbory i vybavenie odborných učební a školy prezentoval manažmentu oceliarskej spoločnosti riaditeľ SPŠH Ladislav Makó. Ocenil dar v podobe približne štyristo kusov rôznych osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Rovnako ako študenti sa však očividne potešil celkom nečakanému rozhodnutiu prezidenta opraviť osvetlenie v telocvični. Ten si totiž počas mítingu všimol poškodené kryty svetiel, ktoré by mohli byť príčinou úrazu. Hneď na mieste prisľúbil dať ich do poriadku. Vyriešil tak nečakane problém, na ktorý riaditeľ školy upozorňoval nadriadené orgány už tri roky. Doteraz sa na odstránenie havarijného stavu nenašli finančné prostriedky. Firma škole pomôže. Je to iba jeden z príkladov toho, že nad všetky slová o bezpečnosti sú v prvom rade skutky.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...