KONTAKT  |    _eng _sk

Najkrajšie detské kresby pre kalendár
           Pridané: 20.10.2008
Autor: útvar Riaditeľa pre bezpečnosť práce
Kategória: 42/2008

Generálny manažér pre bezpečnosť a hygienu vyhlasuje 8. ročník výtvarnej súťaže

Generálny manažér pre bezpečnosť a hygienu U. S. Steel Košice, s.r.o. vyhlasuje súťaž o najkrajšie kresby z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré budú podkladom pre kalendár na rok 2009 pod názvom Bezpečnosť očami detí.

Do súťaže sa môžu zapojiť deti a vnúčatá zamestnancov U. S. Steel Košice, s.r.o., ako aj spoločností s majoritnou kapitálovou účasťou U. S. Steel Košice, s.r.o. vo veku od 6 do 15 rokov. Podmienkou účasti v súťaži je nakreslenie farebného výkresu, ktorý čo najlepšie vyjadrí, ako si deti predstavujú bezpečnú prácu svojich rodičov a starých rodičov na ich pracoviskách.

Skupina nezávislých odborníkov posúdi a vyberie víťaza v dvoch kategóriách, a to 6 až 10 rokov a 11 až 15 rokov. Víťazi v oboch kategóriách budú odmenení vecnými cenami. Trinásť najlepších prác bude zaradených do kalendára bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na rok 2009 aj s fotografiami autorov kresieb. Kalendár, rovnako ako v predchádzajúcich siedmich rokoch, dostane každý zamestnanec U. S. Steel Košice, s.r.o. a dcérskych spoločností.

PODMIENKY SÚŤAŽE:

  • kresliť treba na biely výkres veľkosti A4 (297 x 210 mm) na šírku výkresu
  • kresba musí byť farebná, nepoužívajte perá, lesk alebo lepidlo
  • výkres musí byť na zadnej strane opatrený menom, priezviskom a vekom dieťaťa a identifikačnými údajmi rodiča alebo starého rodiča, to znamená menom, osobným číslom, názvom DZ, Z, úseku, útvaru, kde pracuje, číslom strediska, telefonickým kontaktom a malou fotkou dieťaťa, ktoré výkres kreslilo.
  • výkres môžete doručiť osobne alebo poštou útvaru Riaditeľa pre bezpečnosť práce U. S. Steel Košice, s.r.o. najneskôr do 14. novembra 2008.

Súťaž bude vyhodnotená koncom novembra 2008, výsledky sa dozviete v Oceli východu. Prípadné nejasnosti môžete konzultovať na útvare Riaditeľa pre bezpečnosť práce.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu