KONTAKT  |    _eng _sk

Najlepšie kresby pre kalendár 2008
           Pridané: 12.02.2007
Autor: Útvar Riaditeľa pre bezpečnosť práce
Kategória: 06/2007

Útvar GM pre bezpečnosť vyhlasuje 7. ročník výtvarnej súťaže pre deti

Útvar generálneho manažéra pre bezpečnosť U. S. Steel Košice, s. r.o. vyhlasuje súťaž o najkrajšie kresby z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré budú podkladom pre kalendár na rok 2008 pod názvom Bezpečnosť očami detí.

Novinkou tohtoročnej súťaže je, že okrem všeobecnej témy - bezpečnosť očami detí - útvar každý mesiac vyhlási ešte jednu tému cielených pozorovaní, pomocou ktorej budú môcť deti tiež vyjadriť svoje predstavy a nakresliť výkresy. Tému na každý mesiac uverejní aj Oceľ východu. Prvé dve témy sú: január - ochrana pred pádom, február - používanie bezpečnostných pásov v dopravných zariadeniach, dodržiavanie rýchlostí.

Do súťaže sa môžu zapojiť deti a vnúčatá zamestnancov U. S. Steel Košice, ako aj spoločností s majoritnou kapitálovou účasťou U. S. Steel Košice, vo veku od 6 do 15 rokov. Podmienkou účasti v súťaži je nakresliť farebný výkres, ktorý čo najlepšie vyjadrí, ako si deti predstavujú bezpečnú prácu svojich rodičov a starých rodičov na ich pracoviskách.

Skupina nezávislých odborníkov posúdi a vyberie víťaza v dvoch kategóriách, a to 6 až 10 rokov a 11 až 15 rokov. Víťazov v oboch kategóriách odmeníme vecnými cenami. Trinásť najlepších prác (obálka a 12 mesiacov), spolu s fotografiami autorov kresieb, zaradíme do kalendára bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na rok 2008. Kalendár, rovnako ako v predchádzajúcich šiestich rokoch, dostane každý zamestnanec U. S. Steel Košice a jej majoritných spoločností.

Podmienky súťaže:

  • kreslite na biely výkres veľkosti A4 (297 x 210 mm) na šírku výkresu,
  • kresba musí byť farebná, nepoužívajte perá, lesk alebo lepidlo,
  • výkres musí byť na zadnej strane opatrený menom, priezviskom a vekom dieťaťa a identifikačnými údajmi rodiča alebo starého rodiča, to znamená menom, osobným číslom, názvom divízneho závodu, závodu, úseku, útvaru, kde pracuje, číslom strediska, telefonickým kontaktom a malou fotkou dieťaťa, ktoré výkres kreslilo,
  • výkres môžete doručiť osobne alebo poštou útvaru Riaditeľa pre bezpečnosť práce U. S. Steel Košice, s. r.o. najneskôr do 16. novembra 2007, v prípade témy na konkrétny mesiac doručte výkres najneskôr týždeň po uplynutí mesiaca (kresby viažuce sa k januáru 2007 môžete výnimočne doručiť do konca februára 2007),
  • súťaž vyhodnotíme v poslednom štvrťroku 2007.

Prípadné nejasnosti môžete konzultovať v útvare Riaditeľa pre bezpečnosť práce.

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá