Vyhľadávanie:

Najlepšie kresby pre kalendár 2008

Najlepšie kresby pre kalendár 2008

Útvar GM pre bezpečnosť vyhlasuje 7. ročník výtvarnej súťaže pre deti

Útvar generálneho manažéra pre bezpečnosť U. S. Steel Košice, s. r.o. vyhlasuje súťaž o najkrajšie kresby z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré budú podkladom pre kalendár na rok 2008 pod názvom Bezpečnosť očami detí.

Novinkou tohtoročnej súťaže je, že okrem všeobecnej témy - bezpečnosť očami detí - útvar každý mesiac vyhlási ešte jednu tému cielených pozorovaní, pomocou ktorej budú môcť deti tiež vyjadriť svoje predstavy a nakresliť výkresy. Tému na každý mesiac uverejní aj Oceľ východu. Prvé dve témy sú: január - ochrana pred pádom, február - používanie bezpečnostných pásov v dopravných zariadeniach, dodržiavanie rýchlostí.

Do súťaže sa môžu zapojiť deti a vnúčatá zamestnancov U. S. Steel Košice, ako aj spoločností s majoritnou kapitálovou účasťou U. S. Steel Košice, vo veku od 6 do 15 rokov. Podmienkou účasti v súťaži je nakresliť farebný výkres, ktorý čo najlepšie vyjadrí, ako si deti predstavujú bezpečnú prácu svojich rodičov a starých rodičov na ich pracoviskách.

Skupina nezávislých odborníkov posúdi a vyberie víťaza v dvoch kategóriách, a to 6 až 10 rokov a 11 až 15 rokov. Víťazov v oboch kategóriách odmeníme vecnými cenami. Trinásť najlepších prác (obálka a 12 mesiacov), spolu s fotografiami autorov kresieb, zaradíme do kalendára bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na rok 2008. Kalendár, rovnako ako v predchádzajúcich šiestich rokoch, dostane každý zamestnanec U. S. Steel Košice a jej majoritných spoločností.

Podmienky súťaže:

  • kreslite na biely výkres veľkosti A4 (297 x 210 mm) na šírku výkresu,
  • kresba musí byť farebná, nepoužívajte perá, lesk alebo lepidlo,
  • výkres musí byť na zadnej strane opatrený menom, priezviskom a vekom dieťaťa a identifikačnými údajmi rodiča alebo starého rodiča, to znamená menom, osobným číslom, názvom divízneho závodu, závodu, úseku, útvaru, kde pracuje, číslom strediska, telefonickým kontaktom a malou fotkou dieťaťa, ktoré výkres kreslilo,
  • výkres môžete doručiť osobne alebo poštou útvaru Riaditeľa pre bezpečnosť práce U. S. Steel Košice, s. r.o. najneskôr do 16. novembra 2007, v prípade témy na konkrétny mesiac doručte výkres najneskôr týždeň po uplynutí mesiaca (kresby viažuce sa k januáru 2007 môžete výnimočne doručiť do konca februára 2007),
  • súťaž vyhodnotíme v poslednom štvrťroku 2007.

Prípadné nejasnosti môžete konzultovať v útvare Riaditeľa pre bezpečnosť práce.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...