KONTAKT  |    _eng _sk

Najlepšie projekty a tímy roka 2013
           Pridané: 24.02.2014
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 04/2014

Autori pätnástich najlepších projektov v piatich oceňovaných kategóriách, kolektív najkreatívnejšieho projektu, najlepší tím a najlepší zamestnanec si vo štvrtok 6. februára v košickom hoteli Centrum prevzali za výsledky dosiahnuté v roku 2013 ceny. Slávnostné vyhodnotenie spojené s oceňovaním už po tretí raz organizoval viceprezident U. S. Steel Košice pre výrobu Mark G. Tabler.

Do hodnotenia boli zahrnuté nápady nominované útvarmi generálnych manažérov, divíznymi závodmi, ako aj projekty kontinuálneho zlepšovania. Najlepšie projekty vybrala 13-členná komisia zložená z reprezentantov výrobného úseku, úseku ľudských zdrojov, nákupu, kvality a bezpečnosti a hygieny práce.

"Kontinuálne zlepšovanie patrilo v roku 2013 medzi priority spoločnosti U. S. Steel. Som hrdý na všetkých, ktorí tento proces, rovnako ako Carnegie Way, podporujú. Skutočný prínos pre firmu prinášajú zamestnanci, to, ako sa každý deň snažia zlepšiť procesy a zvýšiť náš profit," uviedol na stretnutí medzi viac ako sto prítomnými železiarmi Mark Tabler. "Spoločnosť U. S. Steel Košice, ako to zdôrazňuje aj výkonný riaditeľ korporácie Mario Longhi, je modelom pre všetky ostatné závody U. S. Steel. Dovoľte, aby som sa v jeho mene i v mene prezidenta U. S. Steel Košice Georgea F. Babcoka poďakoval všetkým zamestnancom za úsilie, ktoré vynakladajú na zlepšenie procesov v podniku," dodal.

Snaženie košických hutníkov v minulom roku vyjadrujú pozitívne výsledky v oblasti bezpečnosti práce, životnom a pracovnom prostredí, kvalite, produktivite a kontinuálnom zlepšovaní. Viceprezident pre výrobu vyzdvihol najmä prácu pri znižovaní nákladov na výrobu tekutej ocele, ktoré sú najnižšie v celej korporácii.

KATEGÓRIA BEZPEČNOSŤ

V kategórii Bezpečnosť sa do užšieho výberu dostalo 11 projektov. Tretie miesto získal projekt Červené zóny na Vysokých peciach autorov Tomáša Zagatu, Mareka Jenča a Branislava Plichtu. Thomas J. Kevin, Miroslav Bučko, Peter Štekláč, Miloš Mačinga a Ján Fáber sa podpísali pod projekt Zníženie bezpečnostného rizika pri nakládke zvitkov TVa, ktorý získal druhé miesto. Víťazstvo si odniesli Vladimír Manica, Martin Faguľa, Ján Belej a Marián Kundrát za projekt Aplikácia programu uzavreté priestory, ktorý je podľa vyjadrenia viceprezidenta pre výrobu na svetovej úrovni. Nová aplikácia nahradila zaužívaný postup evidencie a prehľadu vstupov osôb do uzavretých priestorov vo fabrike. Okrem okamžitého zobrazenia prebiehajúcich vstupov poskytuje základný návod ako správne vytvoriť povolenie na vstup do uzavretého priestoru a prijať opatrenia na bezpečný priebeh prác. Poskytuje tiež prvotný výber písomných bezpečnostných postupov, ktoré majú byť dodržané.

KATEGÓRIA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

O tri ocenenia v kategórii Životné prostredie súťažilo osem nominovaných projektov. Albín Kočiš, Eduard Juhan, Martin Vaško, Jaroslav Ondruš a Pavol Jesenský pracovali na projekte Zníženie sekundárnej prašnosti hál Oceliarne, ktorý ich vyniesol na tretie miesto. Druhá priečka potešila Jána Raslavského, Viktora Porackého a Ladislava Župčana, ktorí pracovali na projekte Zníženie emisií pri plnení komôr. Prvé miesto získal projekt Percentuálne zníženie vonkajších emisií odlievarní v pomere k 100 odpichom autorov Mareka Jenča, Michala Janoka, Dušana Petra, Patrika Semana, Mareka Kántora, Mareka Hmilanského a Martina Madeja. Aktivitami, ako sú stopercentné použitie krytov na liacich sústavách, oprava výmurovky odpichových otvorov na vysokej peci č. 2, optimalizácia dávkovania upchávkovej hmoty, pálenie kyslíkovou kópiou nahradené čistením s použitím drevených hranolov, vypaľovanie otočných žľabov pri založených krytoch a pustenom odsávaní, zlepšenie technického stavu pneumatických vŕtačiek na vypúšťanie taveniny z hlavného železového žľabu, sa podarilo vysokopeciarom znížiť vonkajšie emisie na hodnotu 7,1 percenta, pričom cieľ bol 19,3 percenta.

KATEGÓRIA KVALITA

Nomináciu v kategórii Kvalita si vyslúžilo 16 projektov. Tretím najlepším sa stal projekt Zvýšenie čistoty zvitkov zabudovaním zvlhčovačov, na ktorom participovali Mark G. Tabler, Peter Gazsi, Ján Grešák, Róbert Fábry a Attila Pekár. Druhé miesto obsadil tím v zložení Vladimír Vizner, Peter Zimovčák, Peter Liška, Slavomír Fodor, Jaroslav Habala, Peter Šivec, René Atyafi, Peter Marin, Radovan Vida a Peter Talian za projekt Eliminácia problému s vybočovaním pásu na výrobkoch pre KINGSPAN. Prvé miesto hodnotiteľská komisia prisúdila projektu Zníženie divertu na EC2 od autorov Jozef Sasarák, Roman Gburík, Daniel Kacír, Štefan Atyafi, Štefan Spišák, Michal Dutko.
Autorom víťazného projektu sa podarilo znížiť množstvo preklasifikovaného materiálu v súvislosti s defektmi rovinnosti. Rekonštruovaná ťahová rovnačka prispela k zníženiu celkového počtu nevyhovujúcich kvalitatívnych parametrov vyrábaných obalových plechov. Po prvotnom nastavení rovnačky dodávateľom zariadenia, zamestnanci obalovej vetvy implementovali najoptimálnejšie nastavenia rovnačky v závislosti od spracovávaného materiálu. Navrhnutím inšpekčnej stanice na kontrolu kvality vzoriek zlepšili pracovné podmienky, nainštalovali kontrolné stanoviská (magic boxes) na kontrolu kvality obalových plechov. V spolupráci s pracovníkmi výskumu preškoľovali operátorov.

KATEGÓRIA PRODUKTIVITA

O ocenenie v kategórii Produktivita sa uchádzalo 10 projektov. Tretím najlepším bol projekt Využitie výrobnej kapacity PZ1 pre výrobu nového produktu ZINKOMAG tímu Jozef Filipovský, Roman Schürger, Ján Hanušovský, Jozef Schubert, Miroslav Ďabolko, Daniel Tocimák, Milan Fürstenzeller, Peter Zimovčák, František Hollý, Juraj Graban, Mária Kollárová a Viera Kohúteková. Druhú priečku obsadil Marián Tajboš s projektom Zvýšenie rýchlosti morenia. Prvenstvo patrí Miroslavovi Imrichovi, Marekovi Potošňákovi a Jurajovi Mitrovi za projekt Zvýšenie ročnej výroby 2STT, ktorý patril v minulom roku vôbec medzi najlepšie vo firme.
Inovatívnym pohľadom na prestojovosť dvojstolicového tandemu sa podarilo výrazne znížiť niekoľko druhov prestojov na linke. Jedným z častých prestojov je čistenie tandemu medzi kampaňami DR (Double Reduced Material - dvojito redukovaný materiál) a SR (Single Reduced Material - jednoducho redukovaný materiál), na ktorý riešitelia vypracovali nový postup a zariadenie tiež doplnili o ďalšie komponenty, čím skrátili čas odstávky približne o štvrtinu. Zlepšili tiež proces zavádzania a vyvádzania každého zvitku, čo sa odrazilo na produktivite 2- stolicového tandemu, ktorý je v materiálovom toku na obalovej vetve úzkym hrdlom.

KATEGÓRIA CCIP

Najviac projektov, až 24, súťažilo v kategórii CCIP (Kontinuálne zlepšovanie). Komisia napokon ocenila štyri najlepšie. Kvarteto uzatváral projekt Úspora pri nákupe ND, služieb a CAPEX, ktorý je výsledkom vynikajúcej spolupráce výrobného úseku s útvarom nákupu. Na projekte pracovali Erika Patakyová, Ján Šumanský, Andrea Čurillová, Marián Egry, Pavol Perlík, Renáta Bečáková, Anton Findorák, Jarmila Vrábeľová. Tretie miesto obsadili Juraj Mondík, Mária Kurucová, Róbert Meitner, Pavel Vaščák, Kamila Gondová, Jozefína Rusič, Helena Korfantová s projektom New PPE for old PPE /Nové OOPP za staré OOPP. Katarína Kepešová si za projekt Zníženie prepravných poplatkov pri zámorskej preprave surovín vyslúžila druhé miesto. Víťazstvo v kategórii CCIP potešilo autorov projektu Optimalizácia uhoľnej vsádzky použitím najefektívnejších druhov - Zlaticu Machajovú, Timmyho R. Westa, Ľudovíta Kosnáča a Petra Barana. Matematickým modelovaním a overovaním v Centre pre testovanie uhlia a koksu riešitelia pripravili najlacnejšie zloženie uholnej vsádzky, v závislosti na vývoji cien jednotlivých druhov uhlia, bez negatívnych dopadov na kvalitatívne parametre koksu a technológiu výroby.

NAJKREATÍVNEJŠÍ PROJEKT

Za Najkreatívnejší projekt roka 2013 vyhlásili projekt Kamerová inšpekcia koľají pod záťažou autorov Rastislav Milan, Peter Barna a Marián Iván. Kontrola umožňuje získať informácie o skutočnom stave koľaje, čo pri klasickom ručnom meraní nie je možné. Od marca minulého roku, keď sme tento typ inšpekcie začali vo fabrike uplatňovať, sme nezaznamenali ani jedno obmedzenie výroby ocele spôsobené vykoľajením pojazdných miešačov.

NAJLEPŠÍ TÍM

Najlepším tímom roka 2013 sa stal tím v zložení Mark G. Tabler, Marcel Novosad, Joseph H. Morey, Marek Jenčo, Dušan Petro, Michal Janok, Marián Pulík, Róbert Boroš, Jozef Murgaš a Matúš Tomašov, autori projektu Zníženie spotreby palív na Vysokých peciach.

NAJLEPŠÍ ZAMESTNANEC

Titul Najlepší zamestnanec roka 2013, ktorého vybral viceprezident pre výrobu, patril generálnemu manažérovi pre spoľahlivosť zariadení Stanislavovi Petrovi.

Ocenení zamestnanci si prevzali diplomy a poukážky Relax Pass. Pri večeri diskutovali najmä o aktuálnych témach svojich pracovísk. Možno práve z tohto stretnutia vzídu ďalšie dobré nápady, ktoré prinesú profit pre firmu a zaujmú pri hodnotení tohtoročných projektov. Návrhy na ocenenie za najlepší nápad - projekt roku 2014 môžete podávať počas celého roka riaditeľovi kancelárie viceprezidenta pre výrobu Vladimírovi Kokardovi. E-mailová adresa: vkokarda@sk.uss.com, tel. číslo: 3 - 4122.

Empty

ODPORÚČAME

30.11.2021
Ocitne sa slovenský priemysel na európskej periférii ?
24.11.2021
Núdzový stav - cesta do práce
15.11.2021
Včera sme otvárali burzu v New Yorku
26.10.2021
Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom

Táto stránka používa cookies

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...

  • Dôležité Vyžadované pre správne fungovanie stránky
  • Nastavenia Používajú sa na ukladanie Vašich nastavení
  • Analytika Používajú sa na analýzu návštevnosti
  • Personalizácia Používajú sa na personalizáciu obsahu