KONTAKT  |    _eng _sk

Črtajú sa ďalšie príležitosti na spoluprácu
           Pridané: 10.02.2014
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 03/2014

Obojstranne výhodná je kooperácia huty a Technickej univerzity v Košiciach

Zhodnotiť spoluprácu v roku minulom a načrtnúť možnosti a smery jej rozvoja v budúcnosti bolo hlavným zámerom už tradičného výročného stretnutia zástupcov spoločnosti U. S. Steel Košice s predstaviteľmi partnerskej Technickej univerzity v Košiciach. Uskutočnilo sa minulý týždeň v piatok, 31. januára 2014, za účasti viceprezidenta U. S. Steel Košice pre ľudské zdroje Martina Pitoráka, generálneho manažéra pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Milana Polču i členov jeho tímu, ako aj generálneho manažéra pre výskum a vývoj USSE Petra Korytka, ktorí spolu s rektorom univerzity Antonom Čižmárom, prorektorom pre vzdelávanie Pavlom Raschmanom a dekanmi hutníckej fakulty, ekonomickej fakulty a fakulty elektrotechniky a informatiky diskutovali o záujmových témach vyše dvoch hodín.

Dôležitosť čo najtesnejšieho prepojenia praxe so školou potvrdili obe strany. Ako na stretnutí odznelo, vlani až dvadsiati dvaja z tridsiatich piatich účastníkov letnej stáže v U. S. Steel Košice boli poslucháči niektorej z fakúlt košickej technickej univerzity. Oproti minulosti podstatne vzrástol počet študentov, ktorí v košickej oceliarni absolvovali prevádzkové cvičenia. Kým predvlani ich bolo 129, v minulom roku už 178, najviac, 107, z hutníckej fakulty. Na druhej strane poklesol počet riešiteľov bakalárskych i diplomových prác z prostredia huty, čo možno podľa zástupcov akademickej obce pripísať aj na vrub ich náročnosti. Obe strany navrhli niekoľko východísk - vyhlasovať zadania zo strany fabriky v dostatočnom predstihu, predostrieť ich podľa obťažnosti na riešenie doktorandom alebo ich rozdeliť na niekoľko čiastkových úloh. Hodnotná je obojstranná spolupráca aj v oblasti vedecko-výskumnej činnosti, ktorá by sa mala v budúcnosti ešte viac rozšíriť. Košickí oceliari vystupujú ako oponenti pri obhajobách dizertačných prác, sú členmi štátnicových komisií, prednášajú, pôsobia ako konzultanti bakalárskych, diplomových a doktorandských prác i v rámci projektu Vysokoškoláci do praxe. Partneri ocenili aj evidentne sa zlepšujúce jazykové a takzvané mäkké zručnosti študentov.

Spoluprácu v nastávajúcom období chcú partneri orientovať okrem iného aj na profilovanie študijných odborov, ktoré by zodpovedali požiadavkám praxe, riešenie spoločných projektov financovaných z európskych štrukturálnych fondov či úloh, ktoré čakajú na U. S. Steel Košice v súvislosti s procesom transformácie spoločnosti k dosiahnutiu udržateľnej ziskovosti. Príležitosť na prehĺbenie vzájomnej spolupráce v budúcich rokoch sa črtá podľa vyjadrenia viceprezidenta Martina Pitoráka napríklad pri zlepšovaní procesov vo výrobe a zvyšovaní spoľahlivosti zariadení.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu