KONTAKT  |    _eng _sk

Črtajú sa ďalšie príležitosti na spoluprácu
           Pridané: 10.2.2014
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 03/2014

Obojstranne výhodná je kooperácia huty a Technickej univerzity v Košiciach

Zhodnotiť spoluprácu v roku minulom a načrtnúť možnosti a smery jej rozvoja v budúcnosti bolo hlavným zámerom už tradičného výročného stretnutia zástupcov spoločnosti U. S. Steel Košice s predstaviteľmi partnerskej Technickej univerzity v Košiciach. Uskutočnilo sa minulý týždeň v piatok, 31. januára 2014, za účasti viceprezidenta U. S. Steel Košice pre ľudské zdroje Martina Pitoráka, generálneho manažéra pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Milana Polču i členov jeho tímu, ako aj generálneho manažéra pre výskum a vývoj USSE Petra Korytka, ktorí spolu s rektorom univerzity Antonom Čižmárom, prorektorom pre vzdelávanie Pavlom Raschmanom a dekanmi hutníckej fakulty, ekonomickej fakulty a fakulty elektrotechniky a informatiky diskutovali o záujmových témach vyše dvoch hodín.

Dôležitosť čo najtesnejšieho prepojenia praxe so školou potvrdili obe strany. Ako na stretnutí odznelo, vlani až dvadsiati dvaja z tridsiatich piatich účastníkov letnej stáže v U. S. Steel Košice boli poslucháči niektorej z fakúlt košickej technickej univerzity. Oproti minulosti podstatne vzrástol počet študentov, ktorí v košickej oceliarni absolvovali prevádzkové cvičenia. Kým predvlani ich bolo 129, v minulom roku už 178, najviac, 107, z hutníckej fakulty. Na druhej strane poklesol počet riešiteľov bakalárskych i diplomových prác z prostredia huty, čo možno podľa zástupcov akademickej obce pripísať aj na vrub ich náročnosti. Obe strany navrhli niekoľko východísk - vyhlasovať zadania zo strany fabriky v dostatočnom predstihu, predostrieť ich podľa obťažnosti na riešenie doktorandom alebo ich rozdeliť na niekoľko čiastkových úloh. Hodnotná je obojstranná spolupráca aj v oblasti vedecko-výskumnej činnosti, ktorá by sa mala v budúcnosti ešte viac rozšíriť. Košickí oceliari vystupujú ako oponenti pri obhajobách dizertačných prác, sú členmi štátnicových komisií, prednášajú, pôsobia ako konzultanti bakalárskych, diplomových a doktorandských prác i v rámci projektu Vysokoškoláci do praxe. Partneri ocenili aj evidentne sa zlepšujúce jazykové a takzvané mäkké zručnosti študentov.

Spoluprácu v nastávajúcom období chcú partneri orientovať okrem iného aj na profilovanie študijných odborov, ktoré by zodpovedali požiadavkám praxe, riešenie spoločných projektov financovaných z európskych štrukturálnych fondov či úloh, ktoré čakajú na U. S. Steel Košice v súvislosti s procesom transformácie spoločnosti k dosiahnutiu udržateľnej ziskovosti. Príležitosť na prehĺbenie vzájomnej spolupráce v budúcich rokoch sa črtá podľa vyjadrenia viceprezidenta Martina Pitoráka napríklad pri zlepšovaní procesov vo výrobe a zvyšovaní spoľahlivosti zariadení.

Empty

ODPORÚČAME

16.1.2019
U. S. Steel Košice postaví novú linku na výrobu elektrotechnickej ocele
19.12.2018
Aj malými činmi sa dajú dosiahnuť veľké veci
4.12.2018
Hutníci majú srdcia otvorené potrebám druhých