KONTAKT  |    _eng _sk

Najväčšia výhoda - vlastné tempo
           Pridané: 13.07.2009
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 28/2009

E-learningové kurzy už absolvovali stovky hutníkov

Možnosť rozvíjať a zlepšovať svoje vedomosti a zručnosti formou samoštúdia majú v súčasnosti zamestnanci U. S. Steel Košice aj prostredníctvom deviatich e-learningových kurzov. Šesť z nich, ktoré nájdu rovnako ako ostatné na zamestnaneckom portáli, patria medzi novinky. Ide o manažérske kurzy zaoberajúce sa problematikou manažmentu času, prezentačných zručností, tímovej práce, riešením problémov a rozhodovaním, rovnováhou práce a osobného života či motivovaním ľudí.

Podľa informácií generálneho manažéra pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Milana Polču, v priebehu niekoľkých týždňov, ktoré ubehli od spustenia e-learninových kurzov v oblasti manažérskej prípravy, evidujú bezmála 2 850 absolvovaní či už jedného alebo viacerých z nich. "Z tohto počtu tristotrinásti zamestnanci absolvovali všetkých šesť ponúkaných manažérskych školení," uviedol.

V čom vidia niektorí zamestnanci prínos takejto formy vzdelávania? Čo považujú za jej najväčšiu výhodu?

"Absolvovala som niektoré odporúčané e-learningové kurzy. Neviem, ako dlho mi to trvalo, pretože jednou z výhod pri nich je, že ich kvôli pracovným povinnostiam môžem kedykoľvek prerušiť a potom opäť v nich pokračovať alebo začať znova. Možnosť vzdelávať sa považujem vo všeobecnosti za najväčšiu výhodu a pri e-learningových kurzoch to, že si sama určujem čas, kedy sa budem vzdelávať, tempo i to, že po ich ukončení sa môžem k jednotlivým kapitolám vrátiť. Páči sa mi, že pri tom využívam moderné informačné technológie a prostriedky. Preto nad nevýhodami ani nerozmýšľam. Nevedela by som ich vymenovať," uviedla Iveta Danková z Podnikových procesov.

Miriam Rostášová, plánovačka opráv strojnej údržby technických plynov, absolvovala už všetky školenia. "Rozvrhla som si ich na každý deň po jednom tak, aby na seba nadväzovali a aby som si pamätala aj to predchádzajúce. Za najväčšiu výhodu považujem, že som sa nikde nemusela objednávať, nikam chodiť a urobiť ich priamo z kancelárie. A to vtedy, keď to vyhovovalo mne. Takúto formu školení by som uvítala aj v budúcnosti."

Rovnaký názor na prínosy e-learningu má i Silvia Bacúrová, obchodná­ referentka podpory predaja. Dodáva ešte: "Veľmi dobrou pomôckou sú nahovorené texty, ktoré udržiavajú pozornosť študujúceho a tiež praktické príklady použité pri výučbe. Veľmi na mňa zapôsobila aj grafická úprava e-learningových kurzov, ktorá ich robí atraktívnejšími a pútavejšími. Takáto forma vzdelávania je výnimočnou možnosťou na preškolenie veľkého množstva zamestnancov v rôznych oblastiach. Aj v tých, ktoré im z pracovnej náplne bezprostredne nevyplývajú. Takto si môžu ľudia rozširovať všeobecné vzdelanie a byť pripravení pôsobiť na viacerých pozíciách. Jedinou nevýhodou je chýbajúca interakcia medzi vyučujúcim a študujúcimi, ktorá môže viesť k zníženej pozornosti. Riešením by mohli byť kurzy, ktorých by sa museli naraz zúčastniť a spolu kooperovať viacerí zamestnanci. Ako napríklad v počítačových hrách. Také kurzy by v sebe zahŕňali všetky výhody e-learningu a boli by pre študujúcich interaktívnejšie." Problémom môže byť podľa jej vyjadrenia aj vyčlenenie si času na samoštúdium a pre obchodného referenta Mariána Michalčíka, okrem iného, i prípadné časté prerušovanie kvôli pracovným povinnostiam.

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá