Vyhľadávanie:

Najväčšiu pozornosť pútalo Gaussovo delo

Najväčšiu pozornosť pútalo Gaussovo delo

Na Medzinárodnej konferencii HSCI 2013 Košice vystavovali aj exponáty zo Steel Parku - Kreatívnej fabriky

Rôzne ukážky experimentov a exponátov demonštrujúcich princípy magnetizmu, optických javov, ako aj ďalších fyzikálnych zákonov, mali možnosť vidieť učitelia, ktorí sa zúčastnili na podujatí s názvom Slovakia Day. Uskutočnilo sa 3. júla ako súčasť desiateho ročníka medzinárodnej konferencie Hands on Science, ktorú zorganizovala počas prvého prázdninového týždňa Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

"Slovakia Day je určený pre učiteľov prírodovedných predmetov. Jeho súčasťou je vedecká výstava (Science Fair), na ktorej prezentujeme ukážky rôznych experimentov. Chceme, aby sa učitelia inšpirovali a takéto pokusy uplatnili vo výučbe alebo záujmových krúžkoch. Výstava nadväzuje na hlavnú ideu konferencie - popularizáciu prírodovedného vzdelávania," uviedol predseda lokálneho organizačného výboru HSCI 2013 a vedúci oddelenia didaktiky fyziky Ústavu fyzikálnych vied UPJŠ v Košiciach Marián Kireš.

Súčasťou výstavy bola aj ukážka niektorých exponátov, ktoré onedlho pribudnú do Steel Parku - Kreatívnej fabriky. "Najobletovanejším" bolo Gaussovo delo, ktoré prakticky demonštruje zákon zachovania energie a hybnosti telesa. Záujemcovia sa mohli presvedčiť, akú akceleráciu dokážu vyvinúť oceľové guľôčky po náraze do obyčajného magnetu. Jedným z mnohých, ktorí sa pri Gaussovom dele pristavili a aj si ho vyskúšali, bol Ivan Duľa z Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. "Je veľmi dobré, že deti budú môcť takéto exponáty v Steel Parku vidieť. Hravou formou si overia, ako fungujú rôzne fyzikálne zákony," pochválil hlavnú myšlienku tohto projektu učiteľ matematiky a fyziky. Ako ďalej dodal, do Steel Parku sa veľmi rád príde pozrieť aj so svojimi žiakmi i napriek tomu, že z Kežmarku to nemajú blízko.

Okrem Gaussovho dela patrili k ďalším vystavovaným exponátom aj magnetické domény, alebo názorná ukážka magnetizácie látok. Sklenená fľaša vyplnená glycerínom a malými kovovými časticami však bude v Steel Parku - Kreatívnej fabrike vo väčšom prevedení. Učiteľov okrem toho zaujal aj exponát, pri ktorom budú deti pomocou zmeny frekvencie sledovať rezonanciu v kovových platniach.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...