Vyhľadávanie:

United States Steel Corporation zverejnila výsledky hospodárenia za 2. štvrťrok 2013

United States Steel Corporation zverejnila výsledky hospodárenia za 2. štvrťrok 2013

Podľa informácií zverejnených 29. júla 2013 zaznamenala korporácia United States Steel (USS) v 2. štvrťroku 2013 čistú stratu 78 miliónov amerických dolárov (USD). Pre porovnanie, v 1. kvartáli 2013 zaznamenala USS čistú stratu 73 miliónov USD a v 2. štvrťroku 2012 dosiahla čistý zisk 101 miliónov USD.

John P. Surma, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ USS, na margo uvedených výsledkov povedal: "Prevádzkový výsledok za reportujúce segmenty a ostatné aktivity dosiahol 47 miliónov USD a odráža následky pokračujúceho zastavenia výroby v našom (kanadskom) závode Lake Erie Works a spomalenia globálneho ekonomického rastu v danom kvartáli. Našim závodom sa darilo aj napriek zvýšeným nákladom na opravy a údržbu."

Pre porovnanie prevádzkového zisku za reportujúce segmenty a ostatné aktivity v 2. kvartáli 2013 v sume 47 miliónov USD, resp. 9 USD/1 tonu, spoločnosť zaznamenala prevádzkový zisk v sume 94 miliónov USD, resp. 17 USD/1 tonu v 1. štvrťroku 2013 a prevádzkový zisk 330 miliónov USD, resp. 61 USD/1 tonu v 2. štvrťroku 2012.

Výsledky v našom európskom segmente v porovnaní s 1. kvartálom 2013 poklesli v dôsledku vyšších nákladov na železnú rudu a nižšie priemerné realizované ceny na báze eura. Vo všeobecnosti bol v 2. kvartáli na spotových trhoch zaznamenaný pokles cien spôsobený predzásobením servisných centier a distribútorov v 1. kvartáli. Celkový objem dodávok bol porovnateľný s 1. štvrťrokom. Prevádzkový zisk v našom európskom segmente dosiahol v 2. kvartáli 10 miliónov USD oproti 38 miliónom v 1. kvartáli 2013 a 34 miliónom USD zaznamenaným v 2. štvrťroku 2012.

Komentujúc vyhliadky na 3. štvrťrok 2013, John Surma povedal: "V porovnaní s 2. kvartálom predpokladáme zlepšenie v segmente plochých valcovaných výrobkov a v segmente rúr, avšak očakávame horšie výsledky nášho európskeho segmentu vzhľadom na plánovanú opravu vysokej pece v 3. štvrťroku. Prevádzkové výsledky našich ostatných aktivít v porovnaní s 2. kvartálom očakávame nižšie, blížiace sa úrovni nulového zisku. Výsledky všetkých reportujúcich segmentov a ostatných aktivít očakávame porovnateľné s 2. kvartálom."

V európskom segmente očakávame v 3. štvrťroku v porovnaní s 2. kvartálom pokles. Plánovaná oprava vysokej pece bude mať za následok podstatné zníženie dodávok a zvýšenie nákladov na údržbu a opravu zariadení. Priemerné realizované ceny na báze eura sa očakávajú nižšie ako v 2. kvartáli, pričom pokles v spotových a kontrahovaných trhových cenách bude čiastočne kompenzovaný väčším podielom dodávok s vyššou pridanou hodnotou. Očakávame, že náklady na suroviny budú v 3. štvrťroku nižšie, najmä z dôvodu poklesu nákladov na železnú rudu.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...