KONTAKT  |    _eng _sk

Spoločnosť U. S. Steel Košice reaguje na Akčný plán pre oceliarstvo
           Pridané: 29.07.2013
Autor: Michal PINTÉR
Kategória: 15/2013

Spoločnosť U. S. Steel Košice oceňuje iniciatívu Európskej komisie (EK), ktorá pripravila akčný plán zameraný na podporu európskeho oceliarskeho priemyslu. EK ním potvrdila, že vníma výzvy, ktorým výrobcovia ocele v EÚ čelia, ako vážne z hľadiska ich sociálnych a ekonomických dôsledkov pre celé európske spoločenstvo. Akčný plán je pre nás všetkých signálom, že európski politici si uvedomili naliehavú potrebu prijať opatrenia na zvrátenie nepriaznivej situácie v celom výrobnom sektore EÚ.
Oceliarstvo poskytuje približne 360 tisíc priamych pracovných miest a vytvára základy pre výrobu, inovácie a tvorbu pridanej hodnoty v Európe. Je neodmysliteľnou súčasťou európskej ekonomiky a historicky chrbtovou kosťou európskej ekonomickej integrácie.

Oceliarstvo na Slovensku a v krajinách Višegrádskej štvorky (V4) je v mnohých ohľadoch v ešte zložitejšej situácii, pretože našou priamou konkurenciou sú výrobcovia z krajín mimo EÚ, ktorí nemusia čeliť rovnakým striktným environmentálnym a výrobným obmedzeniam ako my. Akčný plán pre oceliarstvo preto musí zohľadniť a vytvoriť predpoklady na kompenzáciu výraznej konkurenčnej nevýhody priemyslu na Slovensku a v iných krajinách V4 v porovnaní s našimi susedmi mimo EÚ, ktorí nemusia vyrábať s rovnakými obmedzeniami.

Sme presvedčení, že Akčný plán pre oceliarstvo je správnym krokom dopredu, ale ešte dôležitejšia je jeho správna a dobre načasovaná implementácia. Pokiaľ ide o obchodovanie s emisiami a klimatickú politiku, EK prisľúbila, že klimatický rámec EÚ do roku 2030 nebude neférovo znevýhodňovať oceliarsky priemysel. V tejto oblasti by sme však boli privítali v akčnom pláne viac konkrétnych opatrení.

Jediným riešením na zlepšenie dlhodobého rozvoja oceliarstva je reagovať na jeho pretrvávajúce problémy a prijať opatrenia na oživenie dopytu. Akčný plán pre oceliarstvo považujeme za prvý dôležitý krok k transformácii politiky EÚ na reálny, integrovaný plán pre priemysel, ktorý je základným predpokladom ekonomického rastu, tvorby pracovných miest a podpory inovácií, a zároveň prispeje k dosiahnutiu energetických a klimatických cieľov EÚ. Veríme, že Akčný plán pre oceliarstvo zároveň prispeje k dosiahnutiu cieľa EK zvýšiť podiel priemyselnej produkcie na tvorbe HDP EÚ na 20 percent do roku 2020.

Empty

ODPORÚČAME

11.09.2019
Minister hospodárstva ocenil aj desiatich košických oceliarov
02.08.2019
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2019
19.07.2019
Konáme v záujme zachovania našej konkurencieschopnosti
10.07.2019
Hutnícky priemysel čelí kritickým úskaliam