KONTAKT  |    _eng _sk

Spoločnosť U. S. Steel Košice reaguje na Akčný plán pre oceliarstvo
           Pridané: 29.07.2013
Autor: Michal PINTÉR
Kategória: 15/2013

Spoločnosť U. S. Steel Košice oceňuje iniciatívu Európskej komisie (EK), ktorá pripravila akčný plán zameraný na podporu európskeho oceliarskeho priemyslu. EK ním potvrdila, že vníma výzvy, ktorým výrobcovia ocele v EÚ čelia, ako vážne z hľadiska ich sociálnych a ekonomických dôsledkov pre celé európske spoločenstvo. Akčný plán je pre nás všetkých signálom, že európski politici si uvedomili naliehavú potrebu prijať opatrenia na zvrátenie nepriaznivej situácie v celom výrobnom sektore EÚ.
Oceliarstvo poskytuje približne 360 tisíc priamych pracovných miest a vytvára základy pre výrobu, inovácie a tvorbu pridanej hodnoty v Európe. Je neodmysliteľnou súčasťou európskej ekonomiky a historicky chrbtovou kosťou európskej ekonomickej integrácie.

Oceliarstvo na Slovensku a v krajinách Višegrádskej štvorky (V4) je v mnohých ohľadoch v ešte zložitejšej situácii, pretože našou priamou konkurenciou sú výrobcovia z krajín mimo EÚ, ktorí nemusia čeliť rovnakým striktným environmentálnym a výrobným obmedzeniam ako my. Akčný plán pre oceliarstvo preto musí zohľadniť a vytvoriť predpoklady na kompenzáciu výraznej konkurenčnej nevýhody priemyslu na Slovensku a v iných krajinách V4 v porovnaní s našimi susedmi mimo EÚ, ktorí nemusia vyrábať s rovnakými obmedzeniami.

Sme presvedčení, že Akčný plán pre oceliarstvo je správnym krokom dopredu, ale ešte dôležitejšia je jeho správna a dobre načasovaná implementácia. Pokiaľ ide o obchodovanie s emisiami a klimatickú politiku, EK prisľúbila, že klimatický rámec EÚ do roku 2030 nebude neférovo znevýhodňovať oceliarsky priemysel. V tejto oblasti by sme však boli privítali v akčnom pláne viac konkrétnych opatrení.

Jediným riešením na zlepšenie dlhodobého rozvoja oceliarstva je reagovať na jeho pretrvávajúce problémy a prijať opatrenia na oživenie dopytu. Akčný plán pre oceliarstvo považujeme za prvý dôležitý krok k transformácii politiky EÚ na reálny, integrovaný plán pre priemysel, ktorý je základným predpokladom ekonomického rastu, tvorby pracovných miest a podpory inovácií, a zároveň prispeje k dosiahnutiu energetických a klimatických cieľov EÚ. Veríme, že Akčný plán pre oceliarstvo zároveň prispeje k dosiahnutiu cieľa EK zvýšiť podiel priemyselnej produkcie na tvorbe HDP EÚ na 20 percent do roku 2020.

Empty

ODPORÚČAME

06.02.2020
United States Steel zverejnila výsledky za 4. štvrťrok a rok 2019
30.01.2020
Program Spoločne pre región opäť podporí komunitné projekty
27.01.2020
Titul Šampión OBP pre všetkých zamestnancov huty
10.01.2020
Začíname nakupovať a spracovávať bramy zo zahraničia