KONTAKT  |    _eng _sk

Národné fórum údržby 2006
           Pridané: 29.05.2006
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 21/2006

Vo Vysokých Tatrách sa v dňoch 15. - 16. mája 2006 uskutočnila medzinárodná konferencia Národné fórum údržby 2006. Podujatie organizuje každý rok Slovenská spoločnosť údržby. Na konferencii sa zúčastnilo 160 odborníkov zo sféry údržby. U. S. Steel Košice vyslala na stretnutie dvadsať údržbárov.

"Odznelo štyridsaťpäť prednášok a prezentácií zameraných na údržbárske systémy, proaktívnu a prediktívnu údržbu a nové poznatky v údržbe," informoval Rastislav Milan, hlavný manažér divízneho závodu Mechanika. "Prednášali poprední odborníci z údržbárskych podnikov a vysokých škôl na Slovensku, v Poľsku a Českej republike. Zaujali nás praktické skúsenosti údržbárskych firiem s utesňovaním potrubných rozvodov za plných prevádzkových parametrov na netesnom zariadení. Veľkou zmenou vo filozofii nazerania na údržbu je svetový trend posunu údržby na úroveň hlavnej výroby podnikov, bez ktorej nie je možné zabezpečiť plný prevádzkový výkon firiem a ich prosperitu. Podľa toho, čo sme si na konferencii mali možnosť vypočuť, U. S. Steel Košice je v rámci systému riadenia údržby v čele súčasného svetového trendu."

Rastislav Milan prezentoval U. S. Steel Košice prednáškou Kardinálne pravidlá údržby. Poslucháčov zaujala téma originalitou a systémom ako aplikovať pravidlá v praxi. Na konferencii vyhlásili najlepšieho údržbára roka. V tomto roku sa titul neušiel nikomu z košickej oceliarne, vlani patril generálnemu manažérovi pre údržbu USSK Jánovi Vrancovi. Na Národné fórum údržby 2006 bude v budúcom roku nadväzovať stredoeurópska konferencia údržbárov v Poľsku.

U. S. Steel Košice je aktívnym členom Slovenskej spoločnosti pre údržbu. Jedným z členov predstavenstva je Peter Gazsi, riaditeľ divízneho závodu Opravy.

Empty

ODPORÚČAME

13.05.2021
USS oznamuje svoj cieľ dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu
01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021