Vyhľadávanie:

Národné fórum údržby 2012

Národné fórum údržby 2012

Vo Vysokých Tatrách ocenili aj prácu údržbárov U. S. Steel Košice

V dňoch 29. 5. - 30. 5. 2012 sa v priestoroch hotela Patria na Štrbskom Plese uskutočnil už 12. ročník medzinárodnej konferencie konanej pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR Národné fórum údržby 2012. Podujatie, na ktorom sa zúčastnilo rekordných 206 údržbárov z vyše 40 firiem Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Švédska a Brazílie, zorganizovala Slovenská spoločnosť údržby (SSÚ), ktorá združuje firmy podporujúce rozvoj v oblasti technológií, kvality a bezpečnosti údržbárskych činností. Spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. je zakladajúcim členom SSÚ od roku 2000.

Na úvod rokovania si prevzal významné ocenenie Údržbár roka 2011 generálny manažér útvaru Spoľahlivosť zariadení U. S. Steel Košice Ján Petko. Na túto cenu ho nominovalo vedenie výrobného úseku firmy za prínos v oblasti reštrukturalizácie údržby a vytvorenia Spoľahlivosti zariadení, ktoré viedli k optimalizácii preventívnych činností v údržbe a zvýšeniu dostupnosti výrobných zariadení.

Účastníci konferencie si vypočuli odborné príspevky v sekciách Najlepšia prax a riadenie údržby, Informačné systémy a podpora údržby, Spoľahlivosť a matematické metódy, Bezpečnosť a špeciálne témy, Prediktívna údržba a diagnostika a Progresívne technológie údržby. Práve v ostatných dvoch sekciách účastníkov konferencie zaujali prezentáciami naši odborníci. Hlavný manažér pre spoľahlivosť zariadení oceliarní Ľubomír Gabáni popísal niektoré nástroje predikcie porúch a stanovenia životnosti zariadení používané v U. S. Steel Košice. Zameral sa na experimentálne metódy v rámci analýzy na predĺženie životnosti liaceho stojana zariadenia na plynulé odlievanie ocele do brám, ktoré je v rámci toku oceliarskej výroby strategickým zariadením.

Špecialista na vibrodiagnostiku Světoslav Maňko prezentoval spôsob merania kmitania na chladiacom systéme sklzníc narážacích pecí teplej širokopásovej trate, ktorého úlohou je posúdiť stav kotvenia a izolácie systému sklzníc a stanoviť optimálny čas na opravu tohto systému.

Ladislav Radomski, vedúci oddelenia Technická diagnostika zariadení, zaujal úsporami dosiahnutými použitím infračervenej kamery na kontrolu dynamického modelu ohrevu brám v narážacej peci teplej širokopásovej trate, ktoré nahradilo finančne náročné meracie zariadenia používané na tento účel v minulosti.

Technológ spoľahlivosti údržby Miroslav Hermely predstavil postupné uplatňovanie nových naváracích materiálov pri renovácii a oprave povrchov náhradných dielcov tvrdonávarom a výhody tejto technológie pre dielce kľúčových výrobných zariadení v Teplej valcovni a Studenej valcovni.

Všetky príspevky účastníkov z U. S. Steel Košice sa medzi poslucháčmi stretli s priaznivým ohlasom. Kolegom patrí za aktívnu účasť a šírenie dobrého mena našej spoločnosti poďakovanie.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...