KONTAKT  |    _eng _sk

Národné fórum údržby 2017
           Pridané: 14.06.2017
Autor: Marko RENTKA
Kategória: 06/2017

Za účasti bezmála dvestopäťdesiat odborníkov zo štyridsiatich firiem zo Slovenska, Českej republiky, Nemecka a Poľska sa v dňoch 30. - 31. mája 2017 uskutočnil na Štrbskom Plese    17. ročník medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2017. Organizátorom podujatia bola Slovenská spoločnosť údržby, ktorá združuje firmy podporujúce rozvoj v oblasti technológií, kvality a bezpečnosti údržbárskych činností. U. S. Steel Košice je jej zakladajúcim členom od roku 2000. Rokovanie, na úvod ktorého prevzala Viera Peťková, prezidentka Asociácie technických diagnostikov Slovenska ocenenie Údržbár roka 2016, bolo rozdelené do sekcií zameraných na najlepšiu prax a riadenie údržby, informačné technológie v údržbe, bezpečnosť v údržbe a progresívne technológie údržby a technickú diagnostiku.

Účastníkov zaujalo niekoľko príspevkov z oblasti Industry 4.0, ktoré boli „in“ posledné dva roky na viacerých údržbárskych fórach. Tentoraz sa ale niesli v podstatne vecnejšom a analytickejšom duchu. Takou bola aj prednáška Rastislava Milana, riaditeľa pre koordinovanie opráv v U. S. Steel Košice. V analýze očakávaní výrobcu ocele od tohto stupňa priemyselnej revolúcie vyzdvihol nezastupiteľnú úlohu procesných inžinierov a inžinierov v údržbe, ktorí musia úzko spolupracovať s IT špecialistami vo fáze prípravy a analýzy vhodných dát procesu a tiež IT vývojármi a manažmentom procesu pri tvorbe výstupov týchto analýz. Tak, aby boli čitateľné a použiteľné pre riešenie zadefinovaných problémov. Vychádzal pri tom zo skúseností našej firmy pri riešení problémov výroby a kvality.

Na konferencii vystúpil i Milan Haluška z úseku Spoľahlivosti  zariadení s príspevkom o tribotechnickej starostlivosti o výrobné zariadenia a tiež konkrétnymi úspechmi v projektoch Carnegie Way, zaujímavými technickými riešeniami a nemalými prínosmi v úspore nákladov na opravy a údržbu.

Obidva príspevky účastníkov z U. S. Steel Košice vyvolali záujem a následnú diskusiu poslucháčov. Na rokovaní odzneli ďalšie zaujímavé prezentácie,  napríklad o rýchlych a bezpečných opravách potrubných systémov s objímkami, technológii čistenia suchým ľadom, či o najnovších trendoch v technickej diagnostike, ktorými sa budú môcť inšpirovať aj naši údržbári a technici.

Empty

ODPORÚČAME

21.07.2022
Nedostali ste sa na EXPO do Dubaja? Nevadí, technologické novinky uvidíte aj na FSD.
21.06.2022
Skrášlený útulok vďaka milovníkom zvierat
20.06.2022
Do Botanickej záhrady UPJŠ prinášame viditeľné zmeny

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...