KONTAKT  |    _eng _sk

Nech malá kopa väčšiu nepýta
           Pridané: 22.06.2016
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 13/2016

S ekológmi na obhliadke okolia fabriky

Príroda je milostivá. Zvlášť teraz, keď všetko naokolo bujnie. V záplave listnáčov a vysokej trávy skryje temer všetko. I to, čo nie je jej prirodzenou súčasťou. Staré pneumatiky, celé kopy PET fliaš a rôznorodú zmes ďalších nepotrebných vecí už nájdete nielen na odľahlejších a neprístupnejších miestach... Ako dlho bude trvať, kým sa rozpadnú? Zdá sa, že ľudí, ktorí ich tam prinesú alebo jednoducho pohodia, vôbec nezaujíma, aký dopad má ich počínanie na životné prostredie. Že čierne skládky znečisťujú vodu, ovzdušie, pôdu, že sú rizikom pre rastliny i živočíchy... Vedeli ste napríklad, že sú napríklad ideálnym prostredím pre rast invazívnych rastlín, v nejednom prípade silne alergizujúcich a jedovatých, ktoré ohrozujú biodiverzitu územia?

Stopy po neporiadnikoch sme, žiaľ, objavili aj v okolí fabriky. Spolu s kolegami z ekológie – riaditeľom pre environment výrobných procesov Jozefom Martošom a manažérom pre odpady Petrom Labašom, sme sa presvedčili o tom, ako niektorí ľudia ignorujú smetné koše i kontajnerové nádoby. Naše zábery to len dosvedčujú. Nemuseli sme ani chodiť ďaleko. Blízko oplotenia sme napríklad našli pohodené plastové i sklenené fľaše od alkoholu, poháre... Mimochodom, na tie sme natrafili aj v podchode zastávky pri valcovniach. Kôš, vzhľadom na ich množstvo, zjavne nestačil. Niekto sa potreboval potúžiť. Stoj čo stoj. Čo na tom, že bol ešte stále na firemnej pôde? A zaujímavý pohľad sa nám naskytol aj v blízkosti vrátnice č. 4. Aj keď okolie parkoviska pre kamióny bolo celkom čisté a pôsobilo upratane, čakalo nás iné „prekvapenie“. Kút prístrešku zastávky, ktorá má slúžiť cestujúcim, bol zanesený smetím, zvyšok priestoru zaplnilo auto. Jeho majiteľ si vybral vskutku zaujímavé miesto na parkovanie. Ktovie, prečo...

Nelegálne skládky odpadov hyzdia celé Slovensko, odhady hovoria o niekoľkých tisíckach. Boj s nimi pripomína boj s veternými mlynmi. Pritom zákon hovorí jasne. Každý je povinný nakladať s odpadom takým spôsobom, aby neohrozoval zdravie ľudí a nepoškodzoval životné prostredie. Naše právne normy zakazujú uložiť odpad na inom mieste, než na to určenom. Ak tak urobíte, hrozí vám pokuta vo výške 166 eur, firmám niekoľkonásobne vyššia. A ak náklady na ich odstránenie dosiahnu určitú výšku, môže ísť podľa novelizovaného zákona o odpadoch dokonca aj o trestný čin. Podľa zákona je vlastník, správca alebo nájomca pozemku v prípade zistenia, že sa na jeho pozemku nachádza nezákonne umiestnený odpad, povinný ohlásiť túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa daný pozemok nachádza. Za odpad, ktorý sa nachádza na pozemku, je zodpovedný jeho majiteľ. Zlikvidovať ho musí, ak sa nenájde a neusvedčí páchateľ, na vlastné náklady sám. Práve z týchto dôvodov vykonáva naša spoločnosť pravidelný monitoring okolia fabriky. Aby zamedzila nezákonnému umiestňovaniu odpadov na jej pozemkoch. Vinníkov možno skrátka odhaliť.

Stačí skutočne málo, aby sa zábery na snímkach stali minulosťou - odhadzovať odpad tam, kam patrí. Do kontajnerov, zberných dvorov. Aby malé kopy nepýtali väčšie.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu