KONTAKT  |    _eng _sk

"Nezanedbávať dobro, ak ho môžem robiť"
           Pridané: 18.12.2006
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 50/2006

Diamantové a zlaté plakety MUDr. Jana Janského bezpríspevkovým darcom krvi

Slávnostné odovzdávania plakiet MUDr. Jana Janského za bezpríspevkové darcovstvo krvi sú vždy neobyčajne emotívne. Ľudia, ktorí roky dobrovoľne a nezištne chodievajú pravidelne darovať krv, dojímajú svojím postojom k životu, v ktorom prevládajú spolupatričnosť, ochota pomôcť, konať dobro blížnym. Túto auru veľmi silno vyžarovalo aj vyše päťdesiat darcov, ktorí sa minulú stredu (6. 12.) zišli v obradnej sieni Mestskej časti Staré mesto, aby si prevzali od predstaviteľov Slovenského Červeného kríža za mnohonásobné darcovstvo najvyššie ocenenia - diamantové a zlaté plakety. Polovicu z ocenených tvorili zamestnanci U. S. Steel Košice.

Plakety slávnostne odovzdali generálny sekretár SČK Bohdan Telgársky, členka Výkonnej rady ÚzS SČK Košice - mesto Iveta Marinová a železiarom osobne blahoželal a ocenenia odovzdával i viceprezident U. S. Steel Košice pre pracovné vzťahy a motiváciu Martin Pitorák. "Bol som milo prekvapený množstvom darcov z radov hutníkov. Som rád, že darcovstvo má medzi zamestnancami stále podporu. Vnímam to ako ďalšiu formu pomoci komunite," povedal pre Oceľ východu. "Vedenie spoločnosti si váži šľachetnosť našich darcov a k spoločenskému oceneniu pridalo i ďalšie v kolektívnej zmluve, ktoré je nad rámec v súčasnosti platného Zákonníka práce. Všetci bezpríspevkoví darcovia krvi majú nárok v deň odberu na jeden deň plateného voľna s náhradou mzdy, za každý odber získavajú tristo korún a pri udelení Janského plakety Relaxpass poukážky."

S diamantovou plaketou Dr. Jana Janského sa po ostatnej slávnosti môžu hrdiť železiari Milan Fedor, Jozef Furdanič, Blažej Kottler (v súčasnosti už na dôchodku), Vasiľ Marko, Metod Novák a Ján Krnáč (Vulkmont). Štyria z nich o svojej ceste k darcovstvu i pocitoch, ktoré ho sprevádzajú, povedali toto: "Začínal som asi ako väčšina mojich rovesníkov počas základnej prezenčnej služby," spomínal bývalý dlhoročný dopravár Blažej Kottler. "A potom to už išlo samo sebou. Verím, že moja krv pomohla odkázaným. A či si trúfam na stovku? To už asi nie, objavili sa nejaké zdravotné problémy..." Metod Novák z Oceliarne absolvoval práve v uplynulú stredu už svoj osemdesiaty prvý odber. "Krv chodievam darovať rád. Mám svoj osobný morálny kódex - nezanedbávať dobro, ak ho môžem robiť. Snažím sa toho držať a pomáhať ľuďom. Vlastne, u nás sa tým riadim nielen ja, ale i manželka, ktorá je tiež už "zlatou" darkyňou krvi." Pre Milana Fedora je darcovstvo aj príležitosťou kontrolovať svoj zdravotný stav. "Ak mi to zdravie dovolí, chcem pokračovať," vyhlásil. "Aj ja som s darcovstvom začínal na vojenčine," pripojil sa Ján Krnáč. "Neskôr som začal dávať aj plazmu. Diamantovou plaketou sa pre mňa nič nekončí, určite si tak ako doteraz nájdem cestu na transfúzku štyri razy do roka. Ak bude treba plazmu, tak aj viackrát."

V tomto roku sa v našom meste uskutočnilo šestnásťtisíc bezpríspevkových odberov krvi. Viac ako 640 darcov pritom splnilo podmienky na udelenie niektorej z plakiet MUDr. Jana Janského. Úspešný bol i 12. ročník Študentskej kvapky, ktorá oslovila vyše 1250 mladých. Až päťsto z nich prišlo na transfúziologické oddelenie po prvý raz. Na udelenie diamantovej plakety Dr. Jana Jánského potrebujú ženy šesťdesiat odberov a muži osemdesiat odberov krvi. Polovicu odberov musia mať za sebou tí, ktorí získajú zlatú plaketu. V Košiciach ocenili diamantovou plaketou doteraz 101 ľudí, z nich dvanásť žien. Zlatú plaketu má 1125 bezpríspevkových darcov.

Pravdepodobne už na budúci rok pribudne k týmto oceneniam ďalšie vysoké ocenenie, ktorými by Slovenský Červený kríž chcel odmeniť v prípade mužov stonásobných bezpríspevkových darcov krvi a v prípade žien osemdesiatnásobné darkyne. Prvé medaily prof. Kňazovického plánujú venovať darcom v máji pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu