Vyhľadávanie:

Na údržbárov sa možno vždy spoľahnúť

Na údržbárov sa možno vždy spoľahnúť

David H. Lohr sa stretol na pracovnom obede so zamestnancami DZ Mechanika

Posledným tohtoročným pracovným obedom prezidenta U. S. Steel Košice Davida H. Lohra so zamestnancami firmy bolo stretnutie s deväťčlenným tímom z divízneho závodu Mechanika 13. decembra 2006. Takmer dvojhodinového stretnutia sa zúčastnili i viceprezident pre ľudské zdroje Miroslav Kiraľvarga, viceprezident pre výrobu Richard Veitch a zástupca generálneho manažéra pre podporu výroby Ladislav Hanuščalka.

Sústružník, frézar, zvárač, zámočníci, žeriavnička, brusič, elektrotechnik rozprávali najprv o sebe, o svojej práci, rodine a záľubách. Väčšina pracuje vo firme už dlhé roky. K služobne najstarším patrili Zoltán Hermelyi, Ján Petrík a Štefan Nižník. Všetci vynikajúci odborníci vo svojich profesiách.

Prezidentovi hostia

Martin GMITRO, sústružník kovov
Do spoločnosti nastúpil v roku 1977 do bývalej údržby ako kovoobrábač sústružník. Začínal na malých sústruhoch. Svojím profesionálnym prístupom k práci, poriadku a disciplíne, sa prepracoval na špičkového sústružníka, ktorý v súčasnosti pri výrobe náhradných dielcov v divíznom závode Mechanika obsluhuje najväčšie sústruhy. Pravidelne predkladá nápady na zvyšovanie produktivity výroby, znižovanie výrobných nákladov a ako zástupca zamestnancov sa výrazne podieľa na hľadaní a riešení úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Jaroslav OROS, frézar kovov
V DZ Mechanika pracuje od roku 1992 ako kovoobrábač frézar. Skúsenosti, ktoré si priniesol z predchádzajúceho zamestnania, hneď využil na novom pracovisku. V praxi realizoval nápady prinášajúce zvýšenie produktivity výroby a zníženie výrobných nákladov. Patrí medzi špičkových kovoobrábačov v oblasti frézovania a obrážania pri výrobe náhradných dielcov. Aktívne pracuje v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, je oporou úseku majstra.

Ján PETRÍK, zvárač kovov
Ako zvárač pracuje v železiarňach od roku 1967. Je všestranne samostatným pracovníkom. Ovláda veľké množstvo spôsobov renovácie náhradných dielcov pre divízne závody U. S. Steel Košice, je špecialistom na renováciu náhradných dielcov. Prispel a prispieva k zlepšovaniu pracovných podmienok renovačnej dielne, vždy ochotne pracuje pre potreby závodu.

Alexander KINYIK, prevádzkový zámočník - predák
Železiarom je od roku 1995. Je vynikajúcim pracovníkom, ktorý sa podieľa na opravách a renovácii veľkých uzlov pre divízny závod Vysoké pece, ako sú rozdeľovače, skipové vozíky, šupákové uzávery, prevodovky a podobne. Patrí medzi zamestnancov s vysokou pracovnou morálkou a zmyslom pre bezpečnosť pri práci. Svojím zodpovedným prístupom k práci je príkladom pre ostatných spolupracovníkov.

Štefan NAGY, prevádzkový zámočník - predák
Začínal vo firme v DZ Mechanika, v prevádzke Opravy oceliarní, v roku 1996 ako prevádzkový zámočník. Vďaka svojím bohatým praktickým a teoretickým skúsenostiam, ktoré nadobudol v predchádzajúcom zamestnaní v košickom strojárskom podniku, sa vypracoval na predáka pracovnej skupiny v dielni renovácie ZPO 2. Tím pod jeho vedením vykonáva náročné renovácie uzlov ZPO 2 a aktívne sa podieľa na modernizácii separovaného chladenia kaziet. Svojím kladným prístupom k práci je dobrým vzorom pre mladých spolupracovníkov.

Magdaléna KISSOVÁ, žeriavnička
Do spoločnosti nastúpila v roku 1982. Začínala v radiátorovni, kde obsluhovala výrobnú linku. Po absolvovaní žeriavnického kurzu pracovala ako žeriavnička. V roku 1995 prestúpila do DZ Mechanika, prevádzky Opravy oceliarní, kde je dodnes žeriavničkou. V práci je dôsledná, svedomitá a zodpovedná. Vzorne sa stará o zverený pracovný prostriedok. Podáva podnetné návrhy na zlepšenie a zvýšenie bezpečnosti práce, ktoré v kolektíve i realizujú.

Zoltán HERMELYI, brusič kovov
Železiarom je od roku 1965. Začínal ako kovoobrábač v prevádzke Opravy valcovní. V súčasnosti tu pracuje ako brusič. Svoju prácu vykonáva svedomito, zodpovedne, bezpečne a je vzorom pre ostatných spolupracovníkov. V prípade naliehavých prác je ochotný kedykoľvek nastúpiť do roboty a podieľať sa na zabezpečení požadovaných úloh.

Štefan NIŽNÍK, mechanik elektronických zariadení - predák
Vo firme pracuje od roku 1968 ako elektrotechnik v prevádzke Opravy obrábacích a tvárniacich strojov. Patrí k najskúsenejším odborníkom v oblasti elektroopráv veľkých horizontiek, sústruhov, karuselov a iných rozhodujúcich strojov potrebných pri výrobe a renovácii náhradných dielcov. Svoje bohaté odborné znalosti využíva pri odstraňovaní najzložitejších porúch na elektronických uzloch obrábacích strojov. Má vysokú pracovnú morálku a zmysel pre bezpečnosť pri práci. Zodpovedným prístupom k práci je príkladom pre spolupracovníkov.

Dinh Khoat NGUYEN, strojný zámočník - predák
Železiarom je od roku 1985. Začínal ako zámočník a svojou usilovnosťou sa prepracoval medzi najlepších zváračov argónom. Aktívne sa podieľa na modernizácii pracoviska a na skrátení opráv uzlov. Je spoľahlivým a zodpovedným zamestnancom, ktorý dbá na bezpečnosť a kvalitu vykonávanej práce.

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...