KONTAKT  |    _eng _sk

Na údržbárov sa možno vždy spoľahnúť
           Pridané: 25.12.2006
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 51/2006

David H. Lohr sa stretol na pracovnom obede so zamestnancami DZ Mechanika

Posledným tohtoročným pracovným obedom prezidenta U. S. Steel Košice Davida H. Lohra so zamestnancami firmy bolo stretnutie s deväťčlenným tímom z divízneho závodu Mechanika 13. decembra 2006. Takmer dvojhodinového stretnutia sa zúčastnili i viceprezident pre ľudské zdroje Miroslav Kiraľvarga, viceprezident pre výrobu Richard Veitch a zástupca generálneho manažéra pre podporu výroby Ladislav Hanuščalka.

Sústružník, frézar, zvárač, zámočníci, žeriavnička, brusič, elektrotechnik rozprávali najprv o sebe, o svojej práci, rodine a záľubách. Väčšina pracuje vo firme už dlhé roky. K služobne najstarším patrili Zoltán Hermelyi, Ján Petrík a Štefan Nižník. Všetci vynikajúci odborníci vo svojich profesiách.

Prezidentovi hostia

Martin GMITRO, sústružník kovov
Do spoločnosti nastúpil v roku 1977 do bývalej údržby ako kovoobrábač sústružník. Začínal na malých sústruhoch. Svojím profesionálnym prístupom k práci, poriadku a disciplíne, sa prepracoval na špičkového sústružníka, ktorý v súčasnosti pri výrobe náhradných dielcov v divíznom závode Mechanika obsluhuje najväčšie sústruhy. Pravidelne predkladá nápady na zvyšovanie produktivity výroby, znižovanie výrobných nákladov a ako zástupca zamestnancov sa výrazne podieľa na hľadaní a riešení úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Jaroslav OROS, frézar kovov
V DZ Mechanika pracuje od roku 1992 ako kovoobrábač frézar. Skúsenosti, ktoré si priniesol z predchádzajúceho zamestnania, hneď využil na novom pracovisku. V praxi realizoval nápady prinášajúce zvýšenie produktivity výroby a zníženie výrobných nákladov. Patrí medzi špičkových kovoobrábačov v oblasti frézovania a obrážania pri výrobe náhradných dielcov. Aktívne pracuje v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, je oporou úseku majstra.

Ján PETRÍK, zvárač kovov
Ako zvárač pracuje v železiarňach od roku 1967. Je všestranne samostatným pracovníkom. Ovláda veľké množstvo spôsobov renovácie náhradných dielcov pre divízne závody U. S. Steel Košice, je špecialistom na renováciu náhradných dielcov. Prispel a prispieva k zlepšovaniu pracovných podmienok renovačnej dielne, vždy ochotne pracuje pre potreby závodu.

Alexander KINYIK, prevádzkový zámočník - predák
Železiarom je od roku 1995. Je vynikajúcim pracovníkom, ktorý sa podieľa na opravách a renovácii veľkých uzlov pre divízny závod Vysoké pece, ako sú rozdeľovače, skipové vozíky, šupákové uzávery, prevodovky a podobne. Patrí medzi zamestnancov s vysokou pracovnou morálkou a zmyslom pre bezpečnosť pri práci. Svojím zodpovedným prístupom k práci je príkladom pre ostatných spolupracovníkov.

Štefan NAGY, prevádzkový zámočník - predák
Začínal vo firme v DZ Mechanika, v prevádzke Opravy oceliarní, v roku 1996 ako prevádzkový zámočník. Vďaka svojím bohatým praktickým a teoretickým skúsenostiam, ktoré nadobudol v predchádzajúcom zamestnaní v košickom strojárskom podniku, sa vypracoval na predáka pracovnej skupiny v dielni renovácie ZPO 2. Tím pod jeho vedením vykonáva náročné renovácie uzlov ZPO 2 a aktívne sa podieľa na modernizácii separovaného chladenia kaziet. Svojím kladným prístupom k práci je dobrým vzorom pre mladých spolupracovníkov.

Magdaléna KISSOVÁ, žeriavnička
Do spoločnosti nastúpila v roku 1982. Začínala v radiátorovni, kde obsluhovala výrobnú linku. Po absolvovaní žeriavnického kurzu pracovala ako žeriavnička. V roku 1995 prestúpila do DZ Mechanika, prevádzky Opravy oceliarní, kde je dodnes žeriavničkou. V práci je dôsledná, svedomitá a zodpovedná. Vzorne sa stará o zverený pracovný prostriedok. Podáva podnetné návrhy na zlepšenie a zvýšenie bezpečnosti práce, ktoré v kolektíve i realizujú.

Zoltán HERMELYI, brusič kovov
Železiarom je od roku 1965. Začínal ako kovoobrábač v prevádzke Opravy valcovní. V súčasnosti tu pracuje ako brusič. Svoju prácu vykonáva svedomito, zodpovedne, bezpečne a je vzorom pre ostatných spolupracovníkov. V prípade naliehavých prác je ochotný kedykoľvek nastúpiť do roboty a podieľať sa na zabezpečení požadovaných úloh.

Štefan NIŽNÍK, mechanik elektronických zariadení - predák
Vo firme pracuje od roku 1968 ako elektrotechnik v prevádzke Opravy obrábacích a tvárniacich strojov. Patrí k najskúsenejším odborníkom v oblasti elektroopráv veľkých horizontiek, sústruhov, karuselov a iných rozhodujúcich strojov potrebných pri výrobe a renovácii náhradných dielcov. Svoje bohaté odborné znalosti využíva pri odstraňovaní najzložitejších porúch na elektronických uzloch obrábacích strojov. Má vysokú pracovnú morálku a zmysel pre bezpečnosť pri práci. Zodpovedným prístupom k práci je príkladom pre spolupracovníkov.

Dinh Khoat NGUYEN, strojný zámočník - predák
Železiarom je od roku 1985. Začínal ako zámočník a svojou usilovnosťou sa prepracoval medzi najlepších zváračov argónom. Aktívne sa podieľa na modernizácii pracoviska a na skrátení opráv uzlov. Je spoľahlivým a zodpovedným zamestnancom, ktorý dbá na bezpečnosť a kvalitu vykonávanej práce.

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá