Vyhľadávanie:

Nezištná pomoc sa vždy cení

Nezištná pomoc sa vždy cení

Najlepšou dobrovoľníčkou roka Annamária Tothová z odboru Riadenie projektov

Väčšina z nich sa hádam pred niekoľkými týždňami ani nepoznala. Až na partiu chlapov z divízneho závodu Mechanika. Každý zastáva vo fabrike inú pozíciu, niekto dlhšie, iný len zopár rokov. Predsa ich však niečo spája. Chuť a ochota pomôcť tam, kde treba. Vo svojom voľnom čase, bez nároku na odmenu. Dobrovoľne. Nič za to nečakajú a nechcú. Annamária Tothová, referentka z odboru Riadenie projektov, riaditeľ pre servis ľudských zdrojov Gabriel Bardiovský, vedúca oddelenia obchodné právo Mária Fedorčáková, technička účtovania majetku Gabriela Sinčáková, predák elektroúdržby ZPO Rastislav Šelepský, referentka oddelenia prepravná dokumentácia Alžbeta Tiszová a zohratý tím údržbárov z oblastných dielní č. 2 Jozef Mlynarič, Pavol Petráš, Dušan Šipka a Adam Weisz. Desať hutníkov, aktívnych účastníkov viacerých dobrovoľníckych akcií košickej oceliarne, naposledy májového podujatia U. S. Steel pre Košice, prijalo minulý týždeň v stredu, 10. júna, pozvanie prezidenta U. S. Steel Košice Georgea F. Babcoka na neformálne posedenie pri dobrom obede. Jedenásty - Pavel Babej, piaty člen partie údržbárov z DZ Mechanika, chýbal, nemohol prísť kvôli rodinným záležitostiam.

V príjemnej atmosfére, aj za účasti viceprezidenta pre ľudské zdroje Martina Pitoráka a viceprezidenta pre výrobu Patricka J. Mullarkeyho, sa niesla vyše poldruha hodinová debata. V znamení spomienok na poslednú brigádnickú akciu, ktoré znovu oživil aj reportážny videofilm zo všetkých miest, kde hutníci pred mesiacom priložili ruky k dielu, ale i pohnútok, vedúcich prezidentových hostí k dobrovoľníctvu a tiež námetov i nápadov na to, kam by mohla v budúcnosti pomoc ľudí z fabriky smerovať.

"Pre mňa i moju manželku Kathleen boli májové dobrovoľnícke dni tu v Košiciach už druhými v poradí," otvoril diskusiu prezident. "A mali sme z nich ešte lepší dojem než vlani. Pracovali sme na viacerých miestach i tam, kde minulý rok - v geriatrickom ústave, zoologickej záhrade a útulku pre zvieratá. Mohli sme tak vidieť, ako bolo naše spoločné úsilie zúročené, čo nové sa tam udialo, aký pokrok za ten čas naši partneri dosiahli. Bolo príjemné vidieť, koľko železiarov prišlo a zapojilo sa do roboty. Pre firmu je relatívne jednoduché pomáhať, ale oveľa dôležitejšie je vedieť, že naši zamestnanci neváhajú darovať svoj voľný čas iným, že pomáhať vedia a chcú. Najdôležitejšie pritom je, že sa pričinili o zmenu kvality života relatívne vysokého počtu ľudí v tomto regióne. A za to patrí všetkým poďakovanie." Ocenil tiež prácu útvaru Riaditeľa pre vonkajšie vzťahy na príprave a organizovaní dobrovoľníckych dní, na ktorých sa zúčastnilo vyše tristo ľudí. Poznamenal, že vie veľmi dobre, koľko úsilia si usporiadanie takéhoto podujatia vyžaduje. V USA bol pri tom, keď jeho manželka Kathleen organizovala niekoľko ročníkov dobročinnej akcie pre bezdomovcov.

Priebeh tohtoročnej dobrovoľníckej akcie košických oceliarov si pochvaľovali aj prezidentovi hostia, ktorí sa vzápätí spoločne podelili o svoje poznatky a dojmy. Mária Fedorčáková, ktorá spolu so svojimi kolegami pomáhala skrášliť exteriérové priestory geriatrie, má za to, že ochota pomáhať iným by sa mala vštepovať aj deťom, a to už odmalička. "Neuškodí to, skôr pomôže," konštatovala. Adam Weisz navrhol pouvažovať nad tým, či by takúto pomoc nemohli dobrovoľníci z fabriky smerovať v budúcnosti aj do košických materských škôl. "Potrebujú dať do poriadku školské ihriská. Mohli by vyzerať oveľa lepšie. Určite by to učitelia i deti ocenili." Annamária Tothová, ktorá nechýba na vari žiadnej dobrovoľníckej akcii, si zaspomínala na charitatívny stánok U. S. Steel Košice počas Košických Vianoc na Hlavnej ulici, v ktorom firma dáva príležitosť neziskovým organizáciám prezentovať sa a povedať verejnosti čo to o svojom poslaní. "Myslím si, že je to veľmi dobrá myšlienka. Pristavovali sa pri ňom aj viacerí záujemcovia z iných neziskových organizácií a pýtali sa, ako by mohli takúto šancu dostať v našom stánku aj oni." Prezradila tiež, že je hrdá na to, že sa jej podarilo k dobrovoľnému darovaniu krvi primäť aj svojich kolegov. "Na začiatku sme boli traja, v tomto roku nás už bolo vyše dvadsať." Aj Gabriela Sinčáková má podobnú skúsenosť. Či už v darcovstve krvi alebo pri brigádach. "V zoologickej záhrade sa nás zišlo ešte viac než naposledy vlani. Kolegovia stiahli ostatných." Pre Gabriela Bardiovského, ktorý pôsobí aj ako dobrovoľný lektor v rámci programu Aplikovaná ekonómia neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko, bola brigáda v útulku pre zvieratá relaxom. "Strávili sme užitočne pekný deň," zhodnotil krátko svoju účasť. Rastislav Šelepský poukázal na ďalšiu oblasť, kde by sa pomoc zišla. On sám je aktívny v združení, ktoré sa okrem iného zaoberá problematikou čiernych skládok. Je tiež presvedčený, a spolustolovníci mu dali za pravdu, že jednou z možností ako zabrániť ich vzniku, je výchova, osveta a presvedčovanie príkladom.

Za dobrovoľníčku U. S. Steel Košice v roku 2009 bola vyhlásená Annamária Tothová. "Som prekvapená, nečakala som to," povedala po odovzdaní ocenenia a gratuláciách. "Chcem sa všetkým poďakovať... a tiež spoločnosti U. S. Steel Košice za jej dobrovoľnícky program, na ktorom sa máme možnosť zúčastňovať."

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...