KONTAKT  |    _eng _sk

Nová norma ISO 9001:2008
           Pridané: 19.01.2009
Autor: Eva MOLNÁROVÁ, riaditeľka QMS
Kategória: 03/2009

Súčasťou procesu neustáleho preskúmavania a zlepšovania noriem ISO je ich pravidelná revízia a aktualizácia. V roku 2008 bola revidovaná aj norma ISO 9001:2000, týkajúca sa požiadaviek na systém manažérstva kvality. Bola vydaná ako ISO 9001:2008 s účinnosťou od 15. novembra 2008. Nová norma neuplatňuje žiadne nové požiadavky, ako to bolo pri poslednej revízii v roku 2000, nemení sa ani jej zameranie.

V porovnaní s revíziou z roku 2000 je norma ISO 9001:2008 iba jej úpravou a nie zásadným prepracovaním. Požiadavky obsiahnuté v norme ISO 9001:2000 bližšie vysvetľuje na základe skúseností jej užívateľov za ostatných osem rokov, pričom realizované zmeny sú zamerané predovšetkým na:

  • jej zjednodušené používanie,
  • zlepšený jazyk a tým lepšie chápanie zmyslu textu,
  • zlepšenie kompatibility s normou ISO 14001:2004 pre systém environmentálneho manažérstva.
Požiadavky normy ISO 9001:2008 sú dostatočne flexibilné a majú potvrdiť, že systém manažérstva kvality organizácie je efektívne plánovaný, realizovaný a riadený v podobe procesov a uplatnenia trvalého zlepšovania celého systému. Podčiarknime v tejto súvislosti, že norma ISO 9001:2008 nevyžaduje súbor dokumentov, ale zdokumentovanie systému manažérstva kvality.

Dôležitými informáciami, vyplývajúcimi z novej normy ISO 9001:2008, sú:
  • nevyžadujú sa žiadne veľké zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality, ale je potrebné dať ju do súladu s novou terminológiou, definíciami, vysvetleniami a dodatkami,
  • požaduje sa podrobné stanovenie spôsobu a rozsahu riadenia externe objednaných procesov,
  • počas celej realizácie produktov musí byť identifikovaný stav produktu,
  • požaduje sa realizácia nápravných opatrení k nezhodám a ich príčinám zisteným pri auditoch,
  • požaduje sa preskúmanie účinnosti vykonanej nápravnej činnosti,
  • predstaviteľ vedenia musí byť členom manažmentu organizácie.
Platnosť certifikácie podľa ISO 9001:2000

Rok po vydaní normy ISO 9001:2008 sa už budú musieť všetky akreditované certifikácie (nové certifikácie i recertifikácie) robiť podľa ISO 9001:2008. Dvadsaťštyri mesiacov po vydaní normy ISO 9001:2008 strácajú platnosť všetky existujúce certifikácie podľa normy ISO 9001:2000, to znamená, súčasné certifikácie budú platiť len do 14. novembra 2010. V našom prípade musíme prispôsobiť systém manažérstva kvality požiadavkám normy ISO 9001:2008 a získať certifikát pri kontrolnom audite (recertifikačný audit v našej spoločnosti bol v máji 2008).

V tejto súvislosti je dôležité pripomenúť, že prechodom na certifikáciu podľa novej normy je potrebné vykonávať podľa novej normy aj interné audity systému manažérstva kvality a na to je potrebné preškoliť aj všetkých interných audítorov spoločnosti. Tieto školenia budú zabezpečované a koordinované v spolupráci s útvarom riaditeľky pre vzdelávanie a rozvoj.
Empty

ODPORÚČAME

04.10.2022
Ako sa darilo našim kolegom?
21.07.2022
Nedostali ste sa na EXPO do Dubaja? Nevadí, technologické novinky uvidíte aj na FSD.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...