KONTAKT  |    _eng _sk

O aktuálnych otázkach bezpečnosti práce
           Pridané: 16.09.2016
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: Sekcie správ

V Košiciach rokovala komisia pre bezpečnosť a ochranu zdravia asociácie Worldsteel

 

V Košiciach sa v dňoch 11. – 14. septembra 2016 konalo výročné zasadnutie komisie pre bezpečnosť a ochranu zdravia asociácie Worldsteel. Komisia poskytuje členom svetovej oceliarskej asociácie, ktorá v súčasnosti združuje viac ako 150 svetových, národných a regionálnych výrobcov ocele vyrábajúcich približne 85 percent svetovej produkcie ocele, profesionálnu pomoc a podporu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Bezmála 50 účastníkov stretnutia rokovalo pod vedením predsedu komisie pre bezpečnosť a ochranu zdravia asociácie Worldsteel Enia Viterba. Okrem aktualizovaných informácií od ostatného stretnutia, ktoré sa konalo v septembri 2015 v Saudskej Arábii, zhodnotili aj činnosti uskutočnené v súvislosti s Dňom bezpečnosti práce, ktorý sa koná celosvetovo každý rok vždy 28. apríla. Cieľom tejto aktivity je zvýšiť povedomie zamestnancov o bezpečnosti práce prostredníctvom bezpečnostného auditu zameraného na život ohrozujúce príčiny úrazov, ktoré tvoria pohybujúce sa stroje a zariadenia, pád z výšok, padajúce predmety, zadusenie alebo otrava plynom a žeriavy.

V druhý deň stretnutia vystúpili spoločne aj generálny manažér pre bezpečnosť a hygienu a REACH spoločnosti U. S. Steel Košice Mark T. Salo a Peter T. Susca zo spoločnosti OpX Safety. Prezentácia bola zameraná na systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a audit pravidiel a postupov na zabránenie vzniku smrteľných úrazov. Mark Salo prezentoval systémy a postupy uplatňované v našej spoločnosti, ako aj dosiahnuté výsledky.

Rokovanie pokračovalo diskusiami v menších pracovných skupinách na témy ako napríklad bezpečnosť technologických procesov, práce vo výške, vyšetrovanie nežiaducich udalostí, eliminovanie rizík a návrh novej normy o bezpečnosti a ochrane zdravia ISO 45001.

Účastníci zasadnutia si mali možnosť tiež prezrieť mesto Košice a v stredu 14. septembra absolvovali spoločne s inšpektormi bezpečnosti práce prehliadku výrobných prevádzok U. S. Steel Košice, pričom diskutovali aj so zamestnancami o odhaľovaní nebezpečenstiev a ohrození a eliminovaní rizík. Členov komisie ste mohli stretnúť v divíznych závodoch Studená valcovňa a Zušľachťovne a obalová vetva.

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá