KONTAKT  |    _eng _sk

Bez hutníkov by priemysel nenapredoval
           Pridané: 16.09.2016
Autor: Richard DREISIG
Kategória: Zamestnanci

Banská Štiavnica žila celoslovenskými Dňami baníkov, geológov, hutníkov a naftárov

Uplynulý piatok, 9. septembra 2016, sa v Banskej Štiavnici konali tradičné  Salamandrové dni. Od roku 1998 sú ich neoddeliteľnou súčasťou  aj celoslovenské Dni baníkov, geológov, hutníkov a naftárov, počas ktorých si ich účastníci pripomínajú slávu a tradície takzvaných čiernych remesiel. Slávnostnú atmosféru bolo cítiť na každom kroku, pre bývalé kráľovské mesto zapísané aj do Svetového historického a kultúrneho zoznamu UNESCO, je to zakaždým udalosť roka. Najväčší lesk zažívalo v 13. až 18. storočí, keď bola Banská Štiavnica jedným z najväčších producentov zlata a striebra v Európe. V rámci tohto obdobia jej prináleží aj jeden výnimočný primát. V roku 1762 v meste založili Banícku akadémiu - prvú vysokú školu s technickým zameraním na svete.

 

SVET POTREBUJE SUROVINY

Stavovské sviatky sa začali slávnostným ceremoniálom, ktorý sa konal v Kultúrnom centre Banskej Štiavnice. V zaplnenej sále nechýbala ani početná skupina košických hutníkov na čele s prezidentom U. S. Steel Košice Scottom Buckisom a odborovým predákom Mikulášom Hintošom.

Slávnostnému zhromaždeniu sa najprv prihovoril predseda predstavenstva Slovenskej banskej komory Peter Čičmanec. Okrem krátkej exkurzie do histórie, v rámci  ktorej pripomenul najvýraznejšie míľniky Banskej Štiavnice, sa venoval aj zhodnoteniu banskej činnosti za minulý rok. Skonštatoval, že vlani sa na Slovensku vyťažili spod povrchu takmer tri milióny ton surovín, pričom prevažovalo hnedé uhlie, rudy a magnezit. Okrem toho to bolo aj 12-tisíc ton ropy a 91 miliónov metrov kubických zemného plynu. Omnoho aktívnejší boli baníci na zemskom povrchu, z ktorého vyťažili a spracovali až 40 miliónov ton surovín. „Svet, Európa a Slovensko potrebujú nerastné suroviny. Štáty vyhodnocujú  ich spotrebu a stále viac sa orientujú na využívanie vlastných zdrojov. Európa sa už touto cestou vydala a verím, že Slovensko ju bude nasledovať,“ uviedol na margo využívania nerastných surovín.

 

MINISTER HOSPODÁRSTVA VZDAL HOLD AJ OCELIAROM

Na reč P. Čičmanca nadviazal minister hospodárstva Slovenskej republiky Peter Žiga. Aj on sa dotkol témy využitia domácich zdrojov. „Dobývanie, spracovanie a využívanie nerastných surovín hrá dôležitú úlohu v rozvoji slovenského hospodárstva. Sú základom pre priemysel a ich úžitková hodnota je pre každodenný život nenahraditeľná. Ministerstvo hospodárstva preto plánuje do konca roka 2016 vypracovať analýzu surovinového potenciálu Slovenska s identifikáciou kritických surovín pre rozvoj Slovenska,“ povedal. V príhovore sa nakrátko pristavil aj pri práci oceliarov. „V procese spracovania rudných surovín sú po baníkoch nezastupiteľní aj hutníci.  Bez nich by rozvoj hospodárstva nebol možný. Aj preto vzdávam hold ich zodpovednej práci.“

K rečníkom, ktorí sa prihovorili plénu a poďakovali baníkom, hutníkom, geológom a naftárom za ich každodennú prácu, patrili aj primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babjaková, prezident Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Vladimír Jacko, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Boris Susko, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš a predseda Odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR Jozef Škrobák.

 

OCENENIA AJ PRE NAŠICH

Záver slávnostného ceremoniálu patril oceňovaniu zamestnancov a kolektívov, ktorí sa svedomitou a odbornou prácou pričinili o pozitívne výsledky, úspech a šírenie dobrého mena svojich organizácií. Medzi ocenenými nechýbalo ani osem hutníkov z U. S. Steel Košice. Čestný odznak ministra hospodárstva SR Za pracovnú vernosť si odniesli predák - vedúci posunu z divízneho závodu Radiátory a rúry Ivan Dávid, predák – zámočník prevádzky Strojná údržba moriacich liniek Štefan Obšitník, majster strojnej údržby VKB1 Viktor Poracký, vedúci prevádzky z dcérskej spoločnosti OBAL-SERVIS Peter Kolesár a konštruktér foriem z dcérskej spoločnosti RMS Dušan Ujházi. Čestný odznak ministra hospodárstva SR Za pracovnú obetavosť získali technológ spoľahlivosti  útvaru Spoľahlivosť zariadení Jozef Tvardzík a vedúci prevádzky Strojné opravy hutných agregátov Pavol Pástor. Ďalšie významné ocenenie Vzorný záchranár  putovalo do rúk hlavného strojníka Závodného hasičského útvaru Ladislava Rešteia.

Súčasťou stavovských osláv bol aj tradičný večerný Salamandrový sprievod, ktorého účastníci sa pri prechádzaní historického centra Banskej Štiavnice pozdravili s množstvom prizerajúcich sa divákov. V pestrofarebnom sprievode nechýbala ani početná skupina železiarov. V druhej časti Salamandrového sprievodu vystúpili študenti miestnych škôl, ktorí v dobových kostýmoch stvárnili život pôvodných obyvateľov Banskej Štiavnice.

Úspešný deň zakončila slávnostná recepcia spoločnosti U. S. Steel Košice v jednej z miestnych reštaurácií. Pri tejto príležitosti prezident USSK S. Buckiso vyzdvihol náročnú prácu svojich kolegov. „Ste to vy, kto vedie našu spoločnosť k úspechom. Som na vás nesmierne hrdý, že ste boli medzi ocenenými. Moje poďakovanie patrí nielen vám, ale aj vašim rodinám, že pri vás stoja a podporujú vás pri vykonávaní náročnej práce.“

Empty

ODPORÚČAME

26.10.2021
Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom
07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok