KONTAKT  |    _eng _sk

O nových trendoch skúšania materiálov na Táloch
           Pridané: 14.06.2017
Autor: -r-
Kategória: 06/2017

Minulý mesiac, 3. – 5. mája 2017,  zorganizovalo na Táloch Združenie slovenských  laboratórií  a skúšobní (ZSLS),  ktorého členom je aj dcérska spoločnosť U. S. Steel Košice – Labortest, s.r.o., slovensko-českú konferenciu Nové trendy skúšania materiálov.

Otváracie príhovory predniesli Ladislav Rožek, prezident ZSLS a riaditeľ U. S. Steel Košice –Labortest, s.r.o. i výrobný riaditeľ Železiarní Podbrezová Miloš Dekrét. V oboch príspevkoch rezonovala potreba uplatňovania progresívnych metód a poznatkov do skúšania a testovania materiálov pri použití modernej prístrojovej techniky. Mnohé ďalšie vystúpenia poukázali na problematiku ľudských zdrojov a nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily z oblasti prírodných a technických vied pre potreby laboratórnej praxe v rôznych odvetviach.

Na konferencii odznelo mnoho zaujímavých prednášok z oblasti skúšania výrobkov a materiálov  i uvádzania nových eko technológií do praxe. Medzi tie, ktoré zaujali najviac, patrila prednáška Bohumila Svobodu z Výskumného ústavu dopravného v Žiline na tému Skúšobné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu, ako aj príspevok Nové metódy hodnotenia potrubných systémov z PE na odolnosť  voči pomalému šíreniu trhliny, ktorý  predniesol Roman Dábava z Inštitútu pre testovanie a certifikácie v Zlíne.

Na podujatí sa  zúčastnil aj zástupca Slovenskej národnej akreditačnej služby Pavol Kothaj, s ktorým mali účastníci možnosť prediskutovať niektoré problematické otázky súvisiace s akreditáciou laboratórií v Slovenskej republike, a to v kontexte so systémom akreditácií v rámci Európskej únie.

Empty

ODPORÚČAME

17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu
17.06.2021
Vďaka oceliarom a USSK pribudli na Urologickej klinike dva špičkové prístroje