Vyhľadávanie:

O nových trendoch skúšania materiálov na Táloch

O nových trendoch skúšania materiálov na Táloch

Minulý mesiac, 3. – 5. mája 2017,  zorganizovalo na Táloch Združenie slovenských  laboratórií  a skúšobní (ZSLS),  ktorého členom je aj dcérska spoločnosť U. S. Steel Košice – Labortest, s.r.o., slovensko-českú konferenciu Nové trendy skúšania materiálov.

Otváracie príhovory predniesli Ladislav Rožek, prezident ZSLS a riaditeľ U. S. Steel Košice –Labortest, s.r.o. i výrobný riaditeľ Železiarní Podbrezová Miloš Dekrét. V oboch príspevkoch rezonovala potreba uplatňovania progresívnych metód a poznatkov do skúšania a testovania materiálov pri použití modernej prístrojovej techniky. Mnohé ďalšie vystúpenia poukázali na problematiku ľudských zdrojov a nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily z oblasti prírodných a technických vied pre potreby laboratórnej praxe v rôznych odvetviach.

Na konferencii odznelo mnoho zaujímavých prednášok z oblasti skúšania výrobkov a materiálov  i uvádzania nových eko technológií do praxe. Medzi tie, ktoré zaujali najviac, patrila prednáška Bohumila Svobodu z Výskumného ústavu dopravného v Žiline na tému Skúšobné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu, ako aj príspevok Nové metódy hodnotenia potrubných systémov z PE na odolnosť  voči pomalému šíreniu trhliny, ktorý  predniesol Roman Dábava z Inštitútu pre testovanie a certifikácie v Zlíne.

Na podujatí sa  zúčastnil aj zástupca Slovenskej národnej akreditačnej služby Pavol Kothaj, s ktorým mali účastníci možnosť prediskutovať niektoré problematické otázky súvisiace s akreditáciou laboratórií v Slovenskej republike, a to v kontexte so systémom akreditácií v rámci Európskej únie.

Ďalšie články

Urobme radosť deťom pod stromčekom

Už po osemnásty raz budeme môcť prostredníctvom firemnej iniciatívy Stromček prianí urobiť počas najkrajších sviatkov roka radosť aj celkom neznámym deťom.

Vynovené postele na geriatrii

V piatok 27. októbra 2023 vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach slávnostne otvorili rekonštruované 5. poschodie.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...