Vyhľadávanie:

O nových trendoch skúšania materiálov na Táloch

O nových trendoch skúšania materiálov na Táloch

Minulý mesiac, 3. – 5. mája 2017,  zorganizovalo na Táloch Združenie slovenských  laboratórií  a skúšobní (ZSLS),  ktorého členom je aj dcérska spoločnosť U. S. Steel Košice – Labortest, s.r.o., slovensko-českú konferenciu Nové trendy skúšania materiálov.

Otváracie príhovory predniesli Ladislav Rožek, prezident ZSLS a riaditeľ U. S. Steel Košice –Labortest, s.r.o. i výrobný riaditeľ Železiarní Podbrezová Miloš Dekrét. V oboch príspevkoch rezonovala potreba uplatňovania progresívnych metód a poznatkov do skúšania a testovania materiálov pri použití modernej prístrojovej techniky. Mnohé ďalšie vystúpenia poukázali na problematiku ľudských zdrojov a nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily z oblasti prírodných a technických vied pre potreby laboratórnej praxe v rôznych odvetviach.

Na konferencii odznelo mnoho zaujímavých prednášok z oblasti skúšania výrobkov a materiálov  i uvádzania nových eko technológií do praxe. Medzi tie, ktoré zaujali najviac, patrila prednáška Bohumila Svobodu z Výskumného ústavu dopravného v Žiline na tému Skúšobné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu, ako aj príspevok Nové metódy hodnotenia potrubných systémov z PE na odolnosť  voči pomalému šíreniu trhliny, ktorý  predniesol Roman Dábava z Inštitútu pre testovanie a certifikácie v Zlíne.

Na podujatí sa  zúčastnil aj zástupca Slovenskej národnej akreditačnej služby Pavol Kothaj, s ktorým mali účastníci možnosť prediskutovať niektoré problematické otázky súvisiace s akreditáciou laboratórií v Slovenskej republike, a to v kontexte so systémom akreditácií v rámci Európskej únie.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...