KONTAKT  |    _eng _sk

O obezite i o tom, čo ju ovplyvňuje
           Pridané: 18.10.2018
Autor: MUDr. Vlastimil RATVAJ, závodná ambulancia RMS
Kategória: 10/2018

O prevencii s odborníkmi Nemocnice Košice - Šaca

Obezita je chronické ochorenie, ktoré už nie je len kozmetickým problémom, ale predstavuje významný rizikový faktor podieľajúci sa na vzniku ochorení, ako sú cukrovka 2. typu, vysoký tlak, ischemická choroba srdca. Zvyšuje riziko rozvoja cievnej mozgovej príhody, rakoviny hrubého čreva a prsníkov, a tiež porúch pohybového aparátu. Podľa svetových štatistík trpí obezitou a nadváhou viac ako polovica svetovej populácie. Na Slovensku má problémy s nadváhou a obezitou viac ako 1,5 milióna ľudí.

Na rozvoji obezity sa podieľa viacero faktorov. Jedným z významných je genetická predispozícia, ale aj vysoko energetická strava, nízka telesná aktivita, prispôsobenie sa sedavému spôsobu života a nepravidelné stravovanie.

Najznámejšou diagnostickou metódou obezity a nadváhy je BMI index (body mass score). Vypočítame ho ako hmotnosť v kilogramoch vydelená druhou mocninou výšky v metroch.

BMI=hmotnosť (kg):výška2 (m)

Podľa BMI rozlišujeme normálnu hmotnosť, nadváhu a obezitu 1. až 3. stupňa. Tretí stupeň obezity nazývame aj morbídna (chorobná) obezita a predstavuje vážne zdravotné riziko.

Podľa rozloženia tuku v organizme rozlišujeme 2 typy obezity. Pri prvom type obezity sa tuk ukladá do oblasti brucha. Je viac rizikový, predovšetkým na rozvoj cukrovky a ischemickej choroby srdca a častejšie sa vyskytuje u mužov. Menej rizikový je typ obezity, keď tuk sa ukladá predovšetkým do oblasti bokov a na zadku. Častejšie sa vyskytuje u žien.

K chudnutiu by mali pristúpiť ľudia, ktorí majú BMI nad 30, BMI medzi 25-29,9 a súčasne 2 alebo viac rizikových faktorov (vysoký tlak, cukrovka, ischemická choroba srdca, porucha metabolizmu lipidov, fajčenie)  a tiež veľký obvod pásu (muži nad 94 cm, ženy nad 80 cm) a súčasne 2 alebo viac rizikových faktorov

Liečba obezity a nadváhy je komplexná a náročná. Cieľom je znížiť energetický príjem a zvýšiť výdaj. To sa dá dosiahnuť len individuálnym prístupom, pokles hmotnosti musí byť realistický a treba ho chápať ako dlhodobý proces. Za primeraný pokles hmotnosti sa považuje 0,5-1 kg týždenne, čo je zníženie energetického príjmu o 2600 kJ (600 kcal) denne. Na zníženie energetického príjmu sa využíva diéta.  Odporúčané množstvo prijatej energie pri chudnutí je približne 5000 kJ (1200 kcal). Odporúča sa znížiť energetický obsah jedál a tekutín, znížiť veľkosť porcií jedla, jesť 4-6 jedál denne, vyhýbať sa konzumácii medzi jedlami, vyhýbať sa chvatným raňajkám a jedlám v nočných hodinách, vyhýbať sa pitiu alkoholu a znížiť počet epizód chvatného nekontrolovaného príjmu potravy. Z hľadiska zloženia potravy sa odporúča zvýšiť príjem bielkovín a znížiť príjem tukov a cukrov.

Variabilnú zložku výdaja energie predstavuje pohybová aktivita. Vhodné je preferovať fyzickú aktivitu aj v bežných denných činnostiach – napr. cestu bicyklom alebo pešo do práce, chôdzu po schodoch namiesto výťahom. Vo všeobecnosti sa odporúča aeróbna fyzická aktivita  najmenej 4-5–krát týždenne 30-45 minút s intenzitou 60--70 % maximálnej tepovej frekvencie. Vhodnými sú rýchla chôdza, plávanie, bicyklovanie, beh, turistika, golf.

Alarmujúci je celosvetový výskyt nielen obezity, ale aj nadváhy a jej sociálna akceptácia a zľahčovanie. Je nevyhnutné k tomuto problému pristupovať s plnou vážnosťou. Stačí  málo. Vhodnou úpravou jedálnička a pohybovej aktivity môžeme dospieť k poklesu obezity a nadváhy a ich komplikácií. Treba sa riadiť heslom Športom k trvalému zdraviu. 

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá