Vyhľadávanie:

O riadení ľudských zdrojov

O riadení ľudských zdrojov

Manažéri U. S. Steel Košice medzi študentmi programu Aplikovaná ekonómia

Prednášková miestnosť Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach sa minulý týždeň v piatok, 15. decembra 2006, stala na celé dopoludnie miestom stretnutia prezidentov a viceprezidentov študentských obchodných spoločností s manažérmi U. S. Steel Košice.

"Dali sme príležitosť stredným školám vo východoslovenskom regióne, ktoré sú zapojené do programu Aplikovaná ekonómia, nabrať nové skúsenosti a to, čo sa naučili v teórii, predebatovať s manažérmi spoločnosti U. S. Steel Košice, ktorá sa na tejto konferencii spolupodieľa," informoval nás manažér školských programov Junior Achievement Slovensko - Mládež pre budúcnosť Adam Šepetka. "Túto jedinečnú možnosť využilo tridsať stredných škôl, ktoré na podujatie vyslali 55 študentov. Konferencia je zameraná na oblasť riadenia študentskej spoločnosti vo všeobecnosti, no najmä s dôrazom na riadenie ľudských zdrojov, ich problematiku, odhaľovanie chýb a samozrejme diskusiu s manažérmi. Navyše, ponúka tiež priestor na výmenu skúseností a názorov medzi rovesníkmi."

Medzi študentov prišli viceprezident pre ľudské zdroje Miroslav Kiraľvarga, vedúci odboru Organizácia a riadenie Gabriel Bardiovský, František Gregor z útvaru Riaditeľa pre vonkajšie vzťahy, ktorí pútavou formou priblížili začínajúcim manažérom študentských spoločností proces fungovania firiem, aké zdroje potrebujú na podnikanie a ktoré z nich sú najdôležitejšie, problematiku riadenia ľudských zdrojov, motivácie, komunikácie i to, ako tieto atribúty využiť v prospech činnosti podnikov a spoločností. Zaujímavá bola diskusia s viceprezidentom pre ľudské zdroje Miroslavom Kiraľvargom. Mladých ľudí zaujímala problematika motivácie svojich rovesníkov v študentskej spoločnosti, ktorá ešte nedosahuje zisk, čo s tzv. "králikom", ktorý robí firme zle, ale aj to, ako zvládať stres a podobne.

"Chcel by som vyjadriť veľké poďakovanie všetkým mojim kolegom z USSK. Eva Molnárová, Stano Jelč, Vlado Jakubík, Ivo Gajdoš, Vlado Horňák, Gabi Bardiovský, Zoli Orémuš, Stano Šimoňák a Julo Šofranko, títo všetci sa už niekoľko rokov v spolupráci s Junior Achievement Slovensko venujú našej mládeži v rámci programu Aplikovaná ekonómia. Ich prednášky sú zamerané na dôležité oblasti podnikania: Riadenie, Ľudské zdroje, Marketing, Financie a Výroba. Práca s mladými ľuďmi je tvorivá, častokrát si vyžaduje oveľa viac energie a improvizácie, aby sme sa my, dospelí, priblížili ich zmýšľaniu, ale na druhej strane je obohacujúca. Názory mladej generácie a ich pohľad na náš svet dospelých sú častokrát veľmi dobrým zrkadlom pre nás všetkých. Vďaka kolegom za ich nadšenie pri šírení dobrého mena USSK a pomoc pri vzdelávaní budúcej generácie," povedal František Gregor z útvaru Riaditeľa pre vonkajšie vzťahy.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...