KONTAKT  |    _eng _sk

O riadení ľudských zdrojov
           Pridané: 25.12.2006
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 51/2006

Manažéri U. S. Steel Košice medzi študentmi programu Aplikovaná ekonómia

Prednášková miestnosť Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach sa minulý týždeň v piatok, 15. decembra 2006, stala na celé dopoludnie miestom stretnutia prezidentov a viceprezidentov študentských obchodných spoločností s manažérmi U. S. Steel Košice.

"Dali sme príležitosť stredným školám vo východoslovenskom regióne, ktoré sú zapojené do programu Aplikovaná ekonómia, nabrať nové skúsenosti a to, čo sa naučili v teórii, predebatovať s manažérmi spoločnosti U. S. Steel Košice, ktorá sa na tejto konferencii spolupodieľa," informoval nás manažér školských programov Junior Achievement Slovensko - Mládež pre budúcnosť Adam Šepetka. "Túto jedinečnú možnosť využilo tridsať stredných škôl, ktoré na podujatie vyslali 55 študentov. Konferencia je zameraná na oblasť riadenia študentskej spoločnosti vo všeobecnosti, no najmä s dôrazom na riadenie ľudských zdrojov, ich problematiku, odhaľovanie chýb a samozrejme diskusiu s manažérmi. Navyše, ponúka tiež priestor na výmenu skúseností a názorov medzi rovesníkmi."

Medzi študentov prišli viceprezident pre ľudské zdroje Miroslav Kiraľvarga, vedúci odboru Organizácia a riadenie Gabriel Bardiovský, František Gregor z útvaru Riaditeľa pre vonkajšie vzťahy, ktorí pútavou formou priblížili začínajúcim manažérom študentských spoločností proces fungovania firiem, aké zdroje potrebujú na podnikanie a ktoré z nich sú najdôležitejšie, problematiku riadenia ľudských zdrojov, motivácie, komunikácie i to, ako tieto atribúty využiť v prospech činnosti podnikov a spoločností. Zaujímavá bola diskusia s viceprezidentom pre ľudské zdroje Miroslavom Kiraľvargom. Mladých ľudí zaujímala problematika motivácie svojich rovesníkov v študentskej spoločnosti, ktorá ešte nedosahuje zisk, čo s tzv. "králikom", ktorý robí firme zle, ale aj to, ako zvládať stres a podobne.

"Chcel by som vyjadriť veľké poďakovanie všetkým mojim kolegom z USSK. Eva Molnárová, Stano Jelč, Vlado Jakubík, Ivo Gajdoš, Vlado Horňák, Gabi Bardiovský, Zoli Orémuš, Stano Šimoňák a Julo Šofranko, títo všetci sa už niekoľko rokov v spolupráci s Junior Achievement Slovensko venujú našej mládeži v rámci programu Aplikovaná ekonómia. Ich prednášky sú zamerané na dôležité oblasti podnikania: Riadenie, Ľudské zdroje, Marketing, Financie a Výroba. Práca s mladými ľuďmi je tvorivá, častokrát si vyžaduje oveľa viac energie a improvizácie, aby sme sa my, dospelí, priblížili ich zmýšľaniu, ale na druhej strane je obohacujúca. Názory mladej generácie a ich pohľad na náš svet dospelých sú častokrát veľmi dobrým zrkadlom pre nás všetkých. Vďaka kolegom za ich nadšenie pri šírení dobrého mena USSK a pomoc pri vzdelávaní budúcej generácie," povedal František Gregor z útvaru Riaditeľa pre vonkajšie vzťahy.

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá