Vyhľadávanie:

O šanci uspieť

O šanci uspieť

Účastníci Štipendijného programu U. S. Steel Košice na návšteve vo fabrike

Sú mladí, šikovní, talentovaní, túžia po vedomostiach, vzdelaní, spriadajú plány do budúcnosti. Väčšina má o nich veľmi jasnú predstavu. Chuť niečo v živote dokázať im nechýba. Práve naopak. A predsa im na ceste za cieľom stojí prekážka. Nedostatočné finančné zázemie rodiny mnohým mladým ľuďom neumožňuje plnohodnotne sa vzdelávať na vysokých školách. Pomocnú ruku podal silnejší - spoločnosť U. S. Steel Košice, ktorá prostredníctvom svojho Štipendijného programu už od roku 2004 podporuje štúdium talentovaných mladých ľudí so sociálne znevýhodnených rodín a detských domovov v Košickom i Prešovskom kraji na vysokých školách a univerzitách. Slovenských, ale aj zahraničných...

Minulý týždeň v stredu, 13. septembra 2006, prijali pozvanie prezidenta spoločnosti U. S. Steel Košice Davida H. Lohra a prišli do fabriky na kus reči. Pochváliť sa so svojimi študijnými výsledkami, podeliť s plánmi do budúcnosti, porozprávať o svojich mimoškolských aktivitách. Skrátka dať vedieť, ako sa im darí. A tiež získať ucelenejšiu predstavu o fabrike. Jej podnikateľskom zameraní, výrobnom programe, aktivitách, ktoré so zámerom byť dobrým občanom v kraji, v ktorom pôsobí, vyvíja U. S. Steel Košice už od samého začiatku svojho pôsobenia.

Kým sa mladí ľudia na exkurzii vo výrobných prevádzkach na vlastné oči presvedčili, ako to vo fabrike vyzerá, porozprávali na stretnutí s prezidentom Davidom H. Lohrom a viceprezidentom pre ľudské zdroje Miroslavom Kiraľvargom čo to o sebe. Jana Bačová študuje na Prešovskej univerzite personálny manažment. Vraví, že chce v budúcnosti pracovať s ľuďmi, preto si tento odbor vybrala. Štúdiu venuje všetok svoj voľný čas. "Pomoc zo strany U. S. Steel Košice si veľmi vážim," konštatoval Mišél Batmend. "Finančná situácia v našej rodine nie je taká, aby rodičia vedeli podporovať v štúdiu všetkých mojich súrodencov. Je nás sedem detí, väčšina v stredoškolskom veku, všetci chcú ísť študovať na vysokú. Sociálne štipendium nestačí na pokrytie nákladov," priznáva budúci mechatronik, študent Technickej univerzity Košice. Elektronika ho bavila už odmala. "Vždy som strkal prsty do zásuviek," dodáva s úsmevom. Už onedlho ho čaká práca na študentskej vedeckej odbornej činnosti. Baví ho horolezectvo, snoubording...

Ktovie, možno raz bude v umeleckom svete meno Jozefa Makaroviča pojmom. Snaží sa o to. Absolvent košického konzervatória študuje v Prahe na Akadémii muzických umení už štvrtý rok hru na fagot, za sebou už má aj vystúpenie s košickou filharmóniou. Všetky svoje voľné chvíle venuje aktivitám, ktoré súvisia s jeho štúdiom, čas si však utrhne aj na dobrú knižku či turistiku. Monika Švihurová, budúca učiteľka matematiky a výtvarnej výchovy na prvom stupni základných škôl, oceňuje hlavne to, že spoločnosť sa o všetkých svojich štipendistov zaujíma. "A že s nami komunikuje, nakoniec toto stretnutie je toho dôkazom," vraví poslucháčka druhého ročníka Katolíckej univerzity v Ružomberku. Okrem športu venuje takmer všetok svoj voľný čas mladým ľuďom. Usporadúva s nimi v svojom rodisku stretnutia, na ktorých spolu diskutujú a rozoberajú rôzne životné situácie a témy, ktoré tínedžerov najviac trápia. "Je to zo strany spoločnosti U. S. Steel Košice veľké gesto," myslí si nielen na margo Štipendijného programu USSK medička Michaela Hegedüsová. "Pomáha východnému Slovensku, pritom je to americký podnik..." Vraví, že štúdium jej ide dobre, robí pre to všetko...

O Pavlovi Krištofovi ste už určite začuli. Študent Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave je známy svojím zanietením bocianmi a ich ochranou. Píše projekty pre neziskové organizácie, ktoré sú založené na dobrovoľníctve mladých ľudí. Mimoriadne prospešnému projektu, živote detí v detských domovoch, sa venuje aj budúca učiteľka Viera Krupášová. Zaoberá sa v ňom vzťahmi, finančnými i sociálnymi rozdielmi medzi deťmi z detských domovov a z úplných rodín. Má záujem na tom, aby sa evidentné rozdiely medzi nimi vyrovnávali. Študentka druhého ročníka prírodných vied na Žilinskej univerzite Monika Černáková vie celkom presne čo chce. Zatiaľ vniká do tajomstiev občianskej náuky, učí sa angličtinu, ktorú by neskôr chcela vyučovať na špeciálnej jazykovej škole. "Venujem sa jej aj vo voľnom čase," prezrádza sympatická dievčina, ktorej záľubou je fotografovanie a hokej. Jej srdcovým tímom je mužstvo Spišskej Novej Vsi. "Už sa teším na prvé zápasy." Lenka Roháľová navštevuje Pedagogickú fakultu Prešovskej univerzity už druhý rok. Je zástupkyňou študentov v kolégiu dekana i senátorkou, pracuje v redakčnej rade školského časopisu, je vedúcou krúžku, ktorého členovia sa, spolu so svojimi rovesníkmi v Českej republike a Poľsku, zaoberajú výskumom v oblasti predškolskej pedagogiky. Jej srdcovou záležitosťou je tanec, pôsobí vo folklórnom súbore Torysa... O to, aby boli potraviny bezpečné, sa iste v budúcnosti postará Ivana Urbanová, poslucháčka Univerzity veterinárnej medicíny, ktorej do úspešného ukončenia štúdia chýba už iba rok. Má, tak ako aj ďalší z prezidentových hostí, či už Katarína Molnárová, Róbert Okoš, Matúš Mihalčin, Katarína Očenášová, budúcnosť pred sebou. Vedia, že popasovať sa so študijnými výsledkami musia sami. A všetkým to naozaj ide. Vzdelanie, čo už dokázali a dokazujú stále, je pre nich prvoradé.

"K tomu, aby naša spoločnosť bola úspešná, nám pomáhajú ľudia, ktorí v tomto podniku pracujú," prihovoril sa mladým David H. Lohr. "Aj preto sa snažíme nabádať mladých ľudí k štúdiu, snažíme sa ich podporovať, komunikovať so vzdelávacími inštitúciami a spoločne vylaďovať študijné programy. Pokiaľ niekto intenzívne na sebe pracuje a jeho študijné výsledky sú stále lepšie a lepšie, o to väčšie má šance uspieť." Povedal tiež, že pre mladých ľudí je tu veľa príležitostí. "Ak veľa pracujú a naladia si latku náročnosti vysoko, potom akékoľvek méty sú dosiahnuteľné. Jedného dňa možno niekto z vás bude profesorom na univerzite alebo dokonca premiérom krajiny. Treba však na tom pracovať. Všetko záleží na vás!"

Medzi súčasnými štipendistami U. S. Steel Košice sú budúci lekári, právnici, učitelia, technici, umelci, ekológovia... A možno raz naozaj, ako povedal prezident, budú zastávať dôležité miesta v spoločnosti. Bez finančnej pomoci fabriky by si však štúdium nemohli dovoliť, keďže príjem ich rodiny nepresahuje 1,5 násobok životného minima. Pritom študijné výsledky majú vynikajúce, priemerný prospech nepresahuje 1,8. Doteraz v štúdiu USSK podporila 35 študentov.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...