Vyhľadávanie:

O technickej diagnostike medzinárodne

O technickej diagnostike medzinárodne

Košice boli v dňoch 7. - 8. októbra 2010 miestom konania XIII. medzinárodnej vedeckej konferencie DIS - Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky. Podujatie, ktoré sa zameriava na nové trendy v oblasti technickej diagnostiky, organizovala Technická univerzita v Košiciach - Katedra bezpečnosti a kvality produkcie Strojníckej fakulty, Asociácia technických diagnostikov SR, Asociácia technických diagnostikov ČR, Slovenská spoločnosť údržby, Zväz slovenských vedecko-technických spoločností pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

Podľa vyjadrenia odborného garanta konferencie profesora Juraja Sinaya využitie metód technickej diagnostiky predstavuje jeden zo základných nástrojov pre efektívne riadenie údržbárskych činností a eliminovanie nežiaducich stavov zariadení s dopadom na výrobu alebo ďalšie aspekty ovplyvňujúce prosperitu podniku. Cenová dostupnosť diagnostických prístrojov na jednej strane a vysoká vypovedacia schopnosť nameraných údajov na strane druhej, umožňuje podnikom optimalizovať náklady vynaložené na plynulosť výroby, jej bezpečnosť a kvalitu konečných produktov.

Na rokovaní sa zúčastnili aj zástupcovia U. S. Steel Košice z oddelenia technickej diagnostiky divízneho závodu Údržba. Podľa slov vedúceho oddelenia Branislava Kyseľa, prítomnosť na tomto fóre bola pre našich odborníkov príležitosťou vymeniť si skúsenosti a získať informácie o najnovších trendoch v oblasti vibrodiagnostiky, tepelno - technickej diagnostiky, tribotechniky, systémoch údržby a softvérovej podpory. U. S. Steel Košice bola generálnym partnerom podujatia.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...