KONTAKT  |    _eng _sk

O transformácii rozhodne zhromaždenie zriaďovateľov
           Pridané: 17.01.2005
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 03/2005

Hovoríme s generálnym riaditeľom DDP Stabilita Mariánom Štofkom

V predchádzajúci vydaniach Ocele východu sme v spolupráci s DDP Stabilita uverejňovali rubriku, ktorej hlavným zameraním bolo priblížiť našim čitateľom jednotlivé aspekty, novinky a zmeny, ktoré na nás po dôchodkovej reforme čakajú. Do redakcie sme dostali celý rad otázok súvisiacich s touto problematikou. Postúpili sme ich generálnemu riaditeľovi DDP Stabilita Mariánovi Štofkovi.

Som naozaj rád, že náš rozhovor sa uskutočňuje v čase, keď v podstate stojíme na pomyselnom prahu nového roka. Rád by som preto využil túto príležitosť a zaželal všetkým vašim čitateľom, z ktorých väčšina je aj klientmi DDP Stabilita, predovšetkým dobré zdravie, spokojnosť, pohodu a veľa krásnych a príjemných dní v tomto roku.

Prirodzene, moje želanie trochu prekračuje aj tento osobný rozmer a je zároveň spoločným želaním celého kolektívu pracovníkov DDP Stabilita, aby sme náročnú transformáciu, ktorá nás tento rok čaká, zvládli v pohode a maximálnej spokojnosti všetkých našich klientov. Čaká nás naozaj ťažký rok, plný zmien a noviniek. Ich príchod sa už niekoľko týždňov spája aj s rôznymi interpretáciami, "zaručenými pravdami", ktoré majú od tých skutočných naozaj ďaleko. Aj preto ma nesmierne teší, že sa naši klienti sami živo a intenzívne zaujímajú o ďalší vývoj doplnkového dôchodkového poistenia i samotnej DDP Stabilita, o čom svedčí aj množstvo otázok, ktoré prišli do vašej redakcie.

V prvom rade treba objasniť niekoľko základných informácií. Väčšina našich klientov stihla zaregistrovať, že od 1. januára 2005 je účinný nový zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení č. 650/2004 Z. z., ktorý nahradí doterajšiu právnu úpravu doplnkového dôchodkového poistenia - Zákon č. 123/1996 Z. z. K "výmene" legislatívnych noriem však v našej praxi nedôjde automaticky. Nový zákon začne pre nás a našich klientov v plnom rozsahu platiť v podstate až od januára 2006. Rok 2005 je v zmysle nového zákona transformačným rokom pre všetky súčasné doplnkové dôchodkové poisťovne a počas celej ich transformácie na doplnkové dôchodkové spoločnosti sa naša činnosť, celý výkon i vnútorný chod spoločnosti, naďalej riadia ešte "starým" zákonom.

Rovnako je to aj s právami a nárokmi našich poistencov a príjemcov dávok, ktoré tiež až do konca roka 2005, prípadne do získania licencie pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, ostávajú zachované v plnom rozsahu tak, ako ich naši klienti poznali doteraz. Veľmi jednoducho a stručne povedané, pre našich klientov sa v roku 2005 nič nemení. S jedinou výnimkou, a tou je výška daňových úľav, ktoré sa znižujú z doterajšieho maxima 24 tisíc na maximálne 12 tisíc korún ročne. Všetky zmluvy a zmluvné podmienky ostávajú naďalej v platnosti bez zmien a v plnom rozsahu.

· Spomínali ste, že rok 2005 bude transformačným rokom. Čo to v podstate znamená?
V zmysle nového zákona by sa mali všetky doterajšie DDP pretransformovať na DDS, ktoré budú akciovými spoločnosťami. V závere tohto mesiaca sa zíde zhromaždenie zriaďovateľov, ktoré rozhodne o transformácii a schváli vypracovanie transformačného projektu. O transformácii je potrebné rozhodnúť dvojtretinovou väčšinou hlasov. Ak zhromaždenie zriaďovateľov rozhodne o tejto transformácii, budeme následne musieť splniť všetky zákonom predpísané náležitosti - spracovať nový dávkový plán, zriadiť fondy, požiadať opakovane o licenciu pre nový subjekt a podobne. Všetko sa to musí stihnúť v priebehu roku 2005 tak, aby nová DDS bola zaregistrovaná a schopná činnosti najneskôr do 31. 12. 2005.

· K tomuto termínu zároveň pôvodná DDP zanikne.
Po takejto transformácii sa súčasní klienti DDP stanú účastníkmi doplnkového dôchodkového sporenia. O tom, či klienti pretransformovanej spoločnosti prijmú nové podmienky alebo zotrvajú pri "starých", za ktorých do systému vstupovali, sa následne rozhodnú sami a dobrovoľne, po citlivom zvážení všetkých pre a proti.

· Môže sa stať, že sa o transformácii nerozhodne?
Áno. Zákon uvažuje aj o takejto alternatíve. Môže sa stať, že zhromaždenie zriaďovateľov vstup do transformácie neodsúhlasí, alebo nezíska potrebnú dvojtretinovú väčšinu hlasov. V takom prípade je DDP povinná pripraviť všetky následné kroky a činnosti tak, aby postupne mohla uspokojiť všetky nároky a práva poistencov, teda vyplatiť poistencom dávky v závislosti od toho, na čo majú v zmysle zmluvných podmienok nárok, a následne k 31. decembru 2005 ukončiť svoje pôsobenie.

· Kedy teda budeme poznať výsledok?
Tak, ako som už spomenul, bude to ešte v tomto mesiaci, v januári. Zákon totiž ukladá povinnosť rozhodnúť o transformácii najneskôr do tridsiatich dní od jeho účinnosti, to znamená, do 31. januára 2005. O deň na to teda budeme poznať jednoznačnú odpoveď. Medzitým sú však už u nás prípravy transformačného projektu v plnom prúde. Ja i moji spolupracovníci sme presvedčení, že spoločnosť, ktorá sedem rokov úspešne pôsobí na trhu, má takmer 130 tisíc poistencov, nemá ani korunu dlhu a pravidelne pripisuje svojim klientom najvyššie výnosy, má všetky predpoklady úspešne zvládnuť transformáciu a poskytovať aj v budúcnosti kvalitné služby k plnej spokojnosti všetkých súčasných i budúcich klientov.

· Vráťme sa k samotnému zákonu. Podľa novej legislatívy sa okrem iného sprísnia podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku. V čom konkrétne?
Ide predovšetkým o vek, v ktorom môže poistenec požiadať o dávku. Zvyšuje sa z päťdesiatich na päťdesiatpäť rokov a doba účasti na poistení sa predlžuje minimálne na 10 rokov. Ak takúto podmienku nesplní, nemá nárok na dávku, len na odstupné. Nemožno však zabudnúť aj na ďalšiu vec. Ak nesplní podmienku 10 rokov a požiada o odstupné, následne bude musieť v priebehu troch rokov doplatiť Daňovému úradu všetko, čo v priebehu sporenia získal v podobe daňovej úľavy. A to považujem za podstatnú zmenu. Teda, ak ročne nezaplatil 19-percentnú daň z 12 tisíc korún, ktorú si mohol odpočítať, a bol napríklad v systéme len 8 rokov, bude musieť doplatiť 2280 korún krát 8, čo je 18 240 korún.

· S čím môže poistenec rátať, ak sa rozhodne, napríklad po desiatich rokoch, zo systému doplnkového dôchodkového sporenia vystúpiť?
To bude závisieť od schváleného dávkového plánu. Možností je viac. Poistenec môže zrušiť zmluvu, prestane platiť príspevky. Dovtedy nasporené peniaze mu ostanú na účte, zhodnocujú sa, pokým mu nevznikne nárok na dávky. Ak si bude nárokovať odstupné, DDS mu bude musieť vyplatiť minimálne 80 percent hodnoty zostatku na osobnom účte.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu