Vyhľadávanie:

O výsledkoch slovenského predsedníctva Rady Európskej únie

O výsledkoch slovenského predsedníctva Rady Európskej únie

V Bruseli sa stretla skupina zamestnávateľov pri Európskom hospodárskom a sociálnom výbore

Viceprezident pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania U. S. Steel Košice a zároveň súčasný prezident Republikovej únie zamestnávateľov SR Miroslav Kiraľvarga a riaditeľ pre styk s vládou a Európskou úniou U. S. Steel Košice Michal Pintér predstavili skupine zamestnávateľov pri Európskom hospodárskom a sociálnom výbore (EHSV) 25. januára 2017 v Bruseli výsledky slovenského predsedníctva Rady Európskej únie v druhej polovici roku 2016. Na stretnutí, aj za účasti prezidenta skupiny zamestnávateľov Jaceka Krawczyka, sa zúčastnilo vyše sto podnikateľov a zástupcov podnikateľských združení, pôsobiacich v priemysle, obchode, službách a poľnohospodárstve v 28 členských krajinách Európskej únie.

Ako na úvod svojho príhovoru Miroslav Kiraľvarga povedal, bez ohľadu na skutočnosť, že začiatok slovenského predsedníctva EÚ úplne zatienili faktory mimo kontroly (brexit, pretrvávajúce migračné tlaky, slabý hospodársky rast, teroristické útoky v Nice a následné bezpečnostné riziká), slovenská vláda si počínala veľmi dobre a, čo je dôležitejšie, dosiahla množstvo konkrétnych výsledkov.

V prejave sa potom konkrétne zameral na hodnotenie pokroku v troch oblastiach politiky, ktoré majú vo výrobnom priemysle najvyššiu prioritu - energia, obchod a životné prostredie. Potvrdil úspešné rokovania, týkajúce sa zlepšenia bezpečnosti dodávok plynu a stanovenia mechanizmu pre výmenu informácií, týkajúcich sa medzivládnych energetických dohôd. Ako ďalej uviedol, koncom roku 2016 Rada pod slovenským vedením dosiahla dohodu (zablokovanú tri roky) o modernizácii nástroja na ochranu obchodu (TDI) s určitými zlepšeniami, ktoré budú prínosom pre naše odvetvie. Avšak dohoda o úprave Zásady nižšieho cla (LDR) v prípade dumpingu je príliš reštriktívna, čo veľmi sťažuje akékoľvek odchýlky od tejto zásady.

Spomenul tiež naše úsilie, spojené so základným antidumpingovým predpisom Európskej únie a ocenil prácu predsedníctva na štvrtej zmene Systému obchodovania s emisiami EÚ (EU ETS), ktorá bola vysoko na zozname priorít. Bez ohľadu na vysokú ambíciu uzavrieť celkovú pozíciu Rady čo sa týka EÚ ETS po roku 2020, slovenské úsilie zlyhalo, hlavne pre nedostatok politickej vôle ohľadom najcitlivejších otázok, napríklad množstva bezplatných kvót pre odvetvia s rizikom úniku uhlíka v porovnaní s aukciami.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...