Vyhľadávanie:

O význame vzorkovania v hutníctve

O význame vzorkovania v hutníctve

Študenti fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie na exkurzii v U. S. Steel Košice

Študenti Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach môžu vedomosti ohľadom vzorkovania tuhých materiálov získať na predmete Metodológia vzorkovania v študijnom programe Spracovanie a recyklácia odpadov. Vďaka vynikajúcej spolupráci univerzity a spoločnosti U. S. Steel Košice sme do osnov predmetu mohli zaradiť i každoročnú exkurziu priamo v prevádzkach spoločnosti, kde sa vzorky odoberajú a následne podrobujú analýze. Koncom vlaňajška ju študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia opätovne absolvovali v DZ Oceliareň a  v akreditovanom kvantometrickom laboratóriu U. S. Steel Košice - Labortest. Cieľom bolo študentov bližšie oboznámiť s praktickými aspektmi výrobných prevádzok, konkrétne so spôsobom odberu a úpravy vzorky z taveniny a s ich následnou chemickou analýzou. Študenti mali možnosť vidieť  postup odberu a úpravy vzoriek tekutej ocele a oceliarenskej trosky za pomoci vzorkovacích sond na odber vzoriek z taveniny určenej na chemickú analýzu a sond na meranie teploty. Vedúca kvantometrického laboratória Alica Ridzoňová si pre nich pripravila aj názornú ukážku rôznych vzoriek - ocele, trosky, liatiny, troskotvorných materiálov a ďalších vstupných surovín.

Aké boli postrehy študentov?
Simona Mezeiová, študentka 3. ročníka: „Na exkurzii  ma najviac zaujala novinka v oceliarni, a to robot na úpravu vzorky schopný z odobratej vzorky sám vyhodnotiť údaje o jej zložení a takisto sa sám kalibrovať. Tiež sa mi páčila ochota a prístup ľudí ukázať nám rôzne časti prevádzky. Najmä prístup Jaroslava Ondruša, koordinátora konvertorov, ktorý nám podrobne vysvetlil celý proces odobratia vzoriek v rôznych fázach výroby finálnej ocele, konkrétnej akosti a aký význam má pre oceliarov poznať chemické zloženie nielen ocele, ale aj trosky. V  Laborteste sa mi páčil celkový systém označovania vzoriek a postupy, ktorými sa vzorky upravovali a vyhodnocovali.“

Alexandra Kollová, študentka 3. ročníka: „Mne sa na  exkurzii páčil robot, ktorý uľahčoval a urýchľoval vyhodnocovanie vzoriek. V laboratóriu ma zaujalo, že na meranie chemického zloženia látok sa v prístrojoch na meranie využívajú rôzne fyzikálne zákonitosti. Páčilo sa mi tiež, že sme mohli priamo vidieť odber vzoriek a aj rôzne prístroje priamo v praxi.“

Ďalšie články

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Okresný súd Košice I, Odd.: Sro, Vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...