Vyhľadávanie:

O význame vzorkovania v hutníctve

O význame vzorkovania v hutníctve

Študenti fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie na exkurzii v U. S. Steel Košice

Študenti Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach môžu vedomosti ohľadom vzorkovania tuhých materiálov získať na predmete Metodológia vzorkovania v študijnom programe Spracovanie a recyklácia odpadov. Vďaka vynikajúcej spolupráci univerzity a spoločnosti U. S. Steel Košice sme do osnov predmetu mohli zaradiť i každoročnú exkurziu priamo v prevádzkach spoločnosti, kde sa vzorky odoberajú a následne podrobujú analýze. Koncom vlaňajška ju študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia opätovne absolvovali v DZ Oceliareň a  v akreditovanom kvantometrickom laboratóriu U. S. Steel Košice - Labortest. Cieľom bolo študentov bližšie oboznámiť s praktickými aspektmi výrobných prevádzok, konkrétne so spôsobom odberu a úpravy vzorky z taveniny a s ich následnou chemickou analýzou. Študenti mali možnosť vidieť  postup odberu a úpravy vzoriek tekutej ocele a oceliarenskej trosky za pomoci vzorkovacích sond na odber vzoriek z taveniny určenej na chemickú analýzu a sond na meranie teploty. Vedúca kvantometrického laboratória Alica Ridzoňová si pre nich pripravila aj názornú ukážku rôznych vzoriek - ocele, trosky, liatiny, troskotvorných materiálov a ďalších vstupných surovín.

Aké boli postrehy študentov?
Simona Mezeiová, študentka 3. ročníka: „Na exkurzii  ma najviac zaujala novinka v oceliarni, a to robot na úpravu vzorky schopný z odobratej vzorky sám vyhodnotiť údaje o jej zložení a takisto sa sám kalibrovať. Tiež sa mi páčila ochota a prístup ľudí ukázať nám rôzne časti prevádzky. Najmä prístup Jaroslava Ondruša, koordinátora konvertorov, ktorý nám podrobne vysvetlil celý proces odobratia vzoriek v rôznych fázach výroby finálnej ocele, konkrétnej akosti a aký význam má pre oceliarov poznať chemické zloženie nielen ocele, ale aj trosky. V  Laborteste sa mi páčil celkový systém označovania vzoriek a postupy, ktorými sa vzorky upravovali a vyhodnocovali.“

Alexandra Kollová, študentka 3. ročníka: „Mne sa na  exkurzii páčil robot, ktorý uľahčoval a urýchľoval vyhodnocovanie vzoriek. V laboratóriu ma zaujalo, že na meranie chemického zloženia látok sa v prístrojoch na meranie využívajú rôzne fyzikálne zákonitosti. Páčilo sa mi tiež, že sme mohli priamo vidieť odber vzoriek a aj rôzne prístroje priamo v praxi.“

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...