Vyhľadávanie:

O vzdelaní a kríze

O vzdelaní a kríze

Je technické vzdelanie prevenciou ekonomickej krízy? Pedagógovia Strednej priemyselnej škole hutníckej v Košiciach sú presvedčení, že áno. Kvalifikácie v oblasti vedy a výskumu, techniky, inžinierstva a vzdelávania, tvrdia, sa stanú pre novú, po krízovú ekonomiku, kľúčovými. "Bolo by rozumné investovať v budúcnosti do úrovne vzdelania, výskumu, vývoja prospešných vecí, akými sú napríklad nové energetické zdroje, infraštrukturálne projekty či znalostná ekonomika," uvádzajú v svojom stanovisku. Dodávajú však, že tomuto trendu situácia v odbornom školstve zatiaľ nenasvedčuje. Aj to bol jeden z faktov, na ktoré upozornili na nedávnom stretnutí so zástupcami médií.

Súčasná situácia, aspoň zatiaľ, odbornému školstvu veľmi nepraje. Najmä čo sa týka záujmu mladej generácie o štúdium technických smerov. Kým gymnáziá, ktorých máme v Košiciach vyše dvadsať, či obchodné akadémie možno povedať praskajú vo švíkoch, stredné odborné školy bojujú o každého žiaka. Navyše, podľa slov riaditeľa školy Ladislava Makóa, príprava študentov, ktorí sa rozhodli spojiť svoju budúcu profesionálnu kariéru s niektorým technickým vedným odborom, nie je, vzhľadom na školský zákon, najideálnejšia. Povinný rámcový školský vzdelávací program je oproti minulosti ochudobnený o počet vyučovacích hodín v prírodovedných predmetoch. Napríklad na úkor jazykovej prípravy... Neodškriepiteľné je, že priemysel, ak sa má rozvíjať, bude potrebovať odborne vzdelaných a talentovaných odborníkov. Motiváciou mladej generácie, komunikáciou s ich rodičmi, spoluprácou so zamestnávateľmi pri koncipovaní obsahu odborných predmetov sa dá dosiahnuť žiaduca zmena. Tú chce docieliť v súvislosti s pripravovaným zákonom o odbornom školstve aj odbor školstva KSK, a to aj prostredníctvom koncepcie rozvoja odborného vzdelávania, ktorej súčasťou je tiež zriaďovanie centier odborného vzdelávania. Aj preto chce jeho štatút získať i Stredná priemyselná škola hutnícka.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...