KONTAKT  |    _eng _sk

O vzdelaní a kríze
           Pridané: 23.03.2009
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 12/2009

Je technické vzdelanie prevenciou ekonomickej krízy? Pedagógovia Strednej priemyselnej škole hutníckej v Košiciach sú presvedčení, že áno. Kvalifikácie v oblasti vedy a výskumu, techniky, inžinierstva a vzdelávania, tvrdia, sa stanú pre novú, po krízovú ekonomiku, kľúčovými. "Bolo by rozumné investovať v budúcnosti do úrovne vzdelania, výskumu, vývoja prospešných vecí, akými sú napríklad nové energetické zdroje, infraštrukturálne projekty či znalostná ekonomika," uvádzajú v svojom stanovisku. Dodávajú však, že tomuto trendu situácia v odbornom školstve zatiaľ nenasvedčuje. Aj to bol jeden z faktov, na ktoré upozornili na nedávnom stretnutí so zástupcami médií.

Súčasná situácia, aspoň zatiaľ, odbornému školstvu veľmi nepraje. Najmä čo sa týka záujmu mladej generácie o štúdium technických smerov. Kým gymnáziá, ktorých máme v Košiciach vyše dvadsať, či obchodné akadémie možno povedať praskajú vo švíkoch, stredné odborné školy bojujú o každého žiaka. Navyše, podľa slov riaditeľa školy Ladislava Makóa, príprava študentov, ktorí sa rozhodli spojiť svoju budúcu profesionálnu kariéru s niektorým technickým vedným odborom, nie je, vzhľadom na školský zákon, najideálnejšia. Povinný rámcový školský vzdelávací program je oproti minulosti ochudobnený o počet vyučovacích hodín v prírodovedných predmetoch. Napríklad na úkor jazykovej prípravy... Neodškriepiteľné je, že priemysel, ak sa má rozvíjať, bude potrebovať odborne vzdelaných a talentovaných odborníkov. Motiváciou mladej generácie, komunikáciou s ich rodičmi, spoluprácou so zamestnávateľmi pri koncipovaní obsahu odborných predmetov sa dá dosiahnuť žiaduca zmena. Tú chce docieliť v súvislosti s pripravovaným zákonom o odbornom školstve aj odbor školstva KSK, a to aj prostredníctvom koncepcie rozvoja odborného vzdelávania, ktorej súčasťou je tiež zriaďovanie centier odborného vzdelávania. Aj preto chce jeho štatút získať i Stredná priemyselná škola hutnícka.

Empty

ODPORÚČAME

21.07.2022
Nedostali ste sa na EXPO do Dubaja? Nevadí, technologické novinky uvidíte aj na FSD.
21.06.2022
Skrášlený útulok vďaka milovníkom zvierat
20.06.2022
Do Botanickej záhrady UPJŠ prinášame viditeľné zmeny

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...