KONTAKT  |    _eng _sk

Oceľ na obalové materiály má veľký potenciál
           Pridané: 20.01.2021
Autor: -r-
Kategória: 01/2021

Predstavenstvo a valné zhromaždenie APEAL (Asociácia európskych výrobcov ocele pre obaly) jednohlasne zvolilo za prezidenta riaditeľa pre technický servis zákazníkom U. S. Steel Košice Viliama Gašpara. Vo funkcii tak nahradil Tonyho Waiteho z Tata Steel Europe. Viliam Gašpar je držiteľom titulu MBA z University of Pittsburgh, Ph.D. a inžinierskeho titulu v odbore metalurgia kovov na Technickej univerzite v Košiciach. Funkcie prezidenta sa ujal 1. januára tohto roka.

„Pod vedením Tonyho Waiteho spoločnosť APEAL rozšírila svoje členstvo tak, aby združovalo všetkých päť výrobcov ocele pre obaly v Európe,“ uviedol Viliam Gašpar a dodal: „Asociácii sa zároveň podarilo rozšíriť svoje chápanie hodnoty viacnásobnej recyklácie pre skutočnú cirkuláciu a aktívne tak prispievala k sekundárnym právnym predpisom v rámci balíka opatrení v oblasti obehového hospodárstva týkajúcich sa vykazovania a výpočtu skutočných úrovní recyklácie, pričom táto dosahovala rekordnú mieru recyklácie 82,5 % v Európe o tri roky skôr, ako bolo plánované. Toto predstavuje jasný odkaz pre všetky zúčastnené strany, že oceľ na obaly je osvedčeným, testovaným a udržateľným riešením, ktoré je ideálne pre obehové hospodárstvo 21. storočia.“

Podľa Viliama Gašpara čaká APEAL ešte veľa výziev. Európska komisia preukázala globálne prvenstvo svojím európskym zeleným prístupom (green deal). Počas jeho predsedníctva sa APEAL bude usilovať demonštrovať, ako môže oceľ na obaly zohrávať skutočnú úlohu pri dosahovaní konečných cieľov zelenej ekonomiky, najmä pokiaľ ide o udržateľné výrobky a politiky obehového hospodárstva v rámci akčného plánu.

„Naším zameraním bude ešte viac uzavrieť slučku recyklácie ocele prostredníctvom podpory separovaného zberu, ale tiež ukázať, ako môžu oceľové obaly zvýšiť efektívnosť využívania zdrojov v Európe tým, že pomôžu šetriť potraviny a znižovať množstvo odpadu. Teším sa na to, ako nadviažem na úspechy Tonyho a tímu APEAL, spolu s kolegami, Európskou komisiou, Európskym parlamentom, členskými štátmi a všetkými zúčastnenými stranami pri uskutočňovaní tohto ambiciózneho plánu,“ uviedol Viliam Gašpar.

Empty

ODPORÚČAME

17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá
12.11.2020
Uchádzajte sa o grant pre vaše komunitné projekty
01.10.2020
Európa potrebuje oceľ, oceľ potrebuje Európu!